Institut tvůrčí fotografie má dva nové docenty: Jiřího Siostrzonka a Josefa Mouchu

23. 5. 2017 Út 21.34 od Ondřej Durczak | Aktuálně

03-habilitanti-a-clenove-vedecke-rady-a-habilitacnich-komisi-a-11–5–2017 Habilitanti, členové Vědecké rady a habilitačních komisí

Loni získal Institut tvůrčí fotografie FPF SU na základě rozhodnutí Akreditační komise vlády České republiky akreditaci k habilitačním řízením a profesorským řízením v oboru Tvůrčí fotografie. Ve čtvrtek 11. května 2017 na zasedání Vědecké rady FPF SU proběhla hned tři habilitační řízení v tomto oboru. Dva z habilitantů, Mgr. Jiří Siostrzonek. Ph.D. a Mgr. Josef Moucha, jsou zároveň pedagogové Institutu tvůrčí fotografie.

Jiří Siostrzonek na ITF vyučuje již 27 let a stál tak téměř u zrodu této fotografické školy. Mnoho let pracuje ve funkci zástupce vedoucího ITF a je členem akademických senátů SU a FPF SU. Svou odbornou pedagogickou, badatelskou a výzkumnou činností se orientuje na vizuální sociologii a především na aspekty fotografie a sociologických prvků společnosti. V posledních letech pracuje s nalezenými archivními fotografickými materiály. Vydal několik odborných knih zaměřených na dějiny fotografie s důrazem na společenský význam autorských snímků zpracovávaného fotografa. Publikoval desítky článků, textově přispěl do řady monografií a sborníků, kurátorsky připravil nespočet výstav v České republice i v zahraničí, zorganizoval odborná fotografická sympozia v Opavě a Zabrze, vlastní fotografie nedávno vystavoval například v autorské expozici v Domě umění v Opavě. Aktivně se účastnil mnoha konferencí u nás i v zahraničí. Kromě erudovaných textů a přednášek se výborně orientuje také v popularizačně-naučné rovině určené širšímu i laickému publiku. Z jeho odborných knih lze jmenovat například Návrat domů aneb cesta legionáře Václava Balcara kolem světa (2013), Fotografické zápisky. 1937–1967. Opava město mezi poezií a tragédií (2016), Pohlednice z Opavy 1893 – 1918. Güss aus Troppau (2016). Výbornou úroveň mají i jeho četné texty v autorských katalozích a monografiích (například v knize Jindřicha Štreita Kde domov můj, která v roce 2016 obdržela na Měsíci fotografie 1. cenu v soutěži o nejlepší fotografickou publikaci ze střední a východní Evropy a byla oceněna 1. v soutěži ministerstva kultury a Památníku národního písemnictví o nejkrásnější publikaci roku 2016). Věnuje se také strukturální grafice, jako scénárista, dramaturg a moderátor se podílel na mnoha pořadech České televize a Českého rozhlasu, má velmi významný podíl na organizování kulturního života v Opavě. Svou habilitační přednáškou s názvem Dokumentární fotografické projekty v kontextu vizuální sociologie přiblížil Jiří Siostrzonek problematiku fotografického osobitého i objektivnějšího záznamu reality s důrazem na aspekt člověka, jeho vnímání reality nebo například i proměny jeho sídel.

Dalším uchazečem o významný vědecký titul docent byl Josef Moucha. Jako pedagog na ITF přednáší studentům především teoretické pojetí fotografického obrazu, oblast publikování fotografií a jejich spojení s žurnalistikou, editorskou činností,působení kurátora fotografického obrazu apod. Jeho obsáhlé dílo z oblasti dokumentární, portrétní, konceptuální i experimentální fotografie, vznikající od sedmdesátých let 20. století, bylo představeno na několika desítkách autorských výstav v České republice i na Slovensku, v Německu, Polsku a USA a stalo se součástí řady významných skupinových expozic v tak zásadních institucích, jako The Art Institute of Chicago, Museum Ludwig v Kolíně nad Rýnem, Kunsthaus v Hamburku nebo Bundeskunsthalle v Bonnu. Mouchovy fotografie jsou součástí sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Moravské galerie v Brně, Galerie hlavního města Prahy či Musea Ludwig v Kolíně nad Rýnem. Mgr. Moucha se ve své publikační činnosti zaměřuje především na domácí autory v období od meziválečné avantgardy do dnešních dnů. Odborné teoretické znalosti zúročil nejvíce ve vlastních publikacích, z nichž lze jmenovat například Zážitek z arény: eseje o historii fotografie a technických obrazech (2004), Obrazy z dějin fotografie české (2011) nebo několika kapitolami přispěl do publikace Fotogenie identity: Paměť české fotografie (2006). Mgr. Josef Moucha je rovněž autorem řady odborných publikací, například monografií Alfonse Muchy, Františka Drtikola, Evy Fukové, Jana Lukase, Vladimíra Židlického, Jiřího Hankeho či Josefa Jindřicha Šechtla. Byl také kurátorem a spolukurátorem desítek výstav, třeba Proměny české dokumentární fotografie 1839–1989 (Galerie 4, Cheb 1989), Fotografie v Mánesu (Výstavní síň Mánes, Praha 2000), Tři generace českého dokumentu (Leica Gallery Prague, Praha, 2004), Jaroslav Rössler: Abstraktní fotografie (Galerie Art, Chrudim, 2005), Fotogenie identity – paměť české fotografie (Dům pánů z Kunštátu, Brno, Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, 2008, Galerie Františka Drtikola, Příbram, 2009), Dvojexpozice. Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy (GHMP – Dům fotografie, Praha, 2014), Fotograf Jan Lukas (Jihočeské muzeum, České Budějovice, 2015) aj. V loňském roce sestavil s prof. Vladimírem Birgusem rozsáhlou expozici Čtvrtstoletí.* Institut tvůrčí fotografe FPF SU 1990–2015, která byla uvedena v Galerii hlavního města Prahy. Svou habilitační přednáškou představil téma *Průkopník abstraktní fotografie Jaroslav Rössler (1902–1990) a využívání archivu negativů z jeho pozůstalosti.

Další habilitantkou v oboru fotografie na Institutu tvůrčí fotografie byla Mgr. Bohunka Koklesová, Ph.D., prorektorka Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Na této škole, kde přes dvacet let vyučuje, se specializuje na pedagogickou a odbornou činnost v oblasti dějin fotografie.Konkrétně zpracovává problematiku propagandistické fotografie autoritativních politických režimů. Nový akademický titul obhájila přednáškou s názvem Obrazová správa o slovenskej krajine medzi rokmi 1939–1945, v níž mimo jiné poukázala na jednoduchost a čitelnost vizuálního sdělení ve spojení s tímto tématem, vlastenecké a folklorní sklony fotografie tohoto období. Je autorkou knihy V tieni Tretej ríše, oficiálne fotografie slovenského štátu (2009), dále spoluautorskou dalších monografií a mnoha příspěvků do sborníků a odborných článků. Připravila nebo se podílela na přípravě téměř pěti desítek odborně zaměřených výstav, například Sen × skutečnost: Umenie & propaganda 1939–1945 (Slovenská národní galerie v Bratislavě, 2016–2017). Organizovala několik konferencí a tvůrčích dílen.

Všichni členové vědecké rady pro všechny tři práce z oboru fotografie bez výjimky hlasovali kladně. Z oblasti fotografie v habilitačních komisích zasedali a oponenty byli doc. Mgr. Irena Armutidisová (Fakulta výtvarných umění VUT v Brně) , prof. PhDr. Vladimír Birgus (ITF FPF SU), prof. Mgr. Pavel Dias (Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita T. Bati ve Zlíně), prof. Mgr. Milota Havránková (Akademie umění v Banské Bystrici), doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD. (Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě), prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola múzických umění, Bratislava), doc. MgA. Pavel Mára (ITF FPF SU), doc. MgA. Václav Podestát (ITF FPF SU), prof. Mgr. JindřichŠtreit, Dr.h.c. (ITF FPF SU), prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský (Fakulta umění a designu, Univerzita J.E.Purkyně, Ústí n.L.).

text: Ondřej Durczak

foto: Ondřej Durczak a David Macháč

obrazek Habilitační přednáška Josefa Mouchy

01-jiri-siostrzonek-a-josef-moucha Jiří Siostrzonek a Josef Moucha

obrazek Jindřich Štreit gratuluje Jiřímu Siostrzonkovi

0

Novinky

Sylaby 2017/2018
Termíny konzultací na Horní Bečvě: 21.–24. 06. 2018 (čtyřdenní) 12.–14. 10. 2018||| 14.–16. 12. 2018||| 8.–10. 3. 2019||| 25.–28. 4. 2019||| 20.–23. 6. 2019|||
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení