Výstava fotografií čtyř studentů ITF ve Varšavě IMAGINE

27. 3. 2018 Út 21.06 od Ondřej Durczak | Aktuálně

imagine-tomek-tyndyk-c-cyklu-teatr-2016 Tomek Tyndyk, Teatr

obrazek Dominika Gesicka, This is not life

obrazek Marta Berens, Bajka

obrazek Michal Patycki, The Sun

Vernisáž: 11. dubna 2018 v 18 hodin Výstava je otevřena do 6. května 2018

Galeria Promocyjna Staromiejski Dom Kultury Rynek Starego Miasta 2 00–272 Warszawa

Umělci: Marta Berens, Dominika Gęsicka, Michał Patycki, Tomek Tyndyk Kurátorky: Katarzyna Sagatowska, Maga Sokalska

Neuvěřitelné příběhy, magický realismus, subjektivní interpretace skutečnosti. Dnes snad již nikdo nevěří tomu, že fotografie je pravdivým odrazem světa. Maximálně se k němu může přibližovat. Zároveň ale může, při snaze vyprávět o skutečných problémech, používat metafory jako při vyprávění pohádek. Fotografie se ale chce se vzdálit od realizmu, aby se přiblížila pravdě.

Berens, Gęsicka, Tyndyk i Patycki představují ve svých fotografiích konkrétní skutečnosti, hmatatelné prostory, reálné postavy. Na fotografiích ale vidíme jen ta místa, na kterých umělci byli, lidi, které potkali. Způsob jejich zobrazování se stává vchodem k imaginaci diváka, vstupem do vysněných světů, do svobodné interpretace. Předměty, prostory, osoby, objekty zobrazené na fotografiích jsou pouhé stopy, které každého diváka vedou k jinému vyprávění.

„Vchod se nachází ještě ve fyzickém prostoru – někde v kulisách, mezi závěsy. Později okolí i samotná cesta se stává stále zbavená reality.” Tak píše o fotografiích Tomka Tyndyka (text pro výstavu Labyrint „Labirynt”, 2017) Krzysztof Kowalczyk, který interpretuje tuto práci jako fotografický labyrint, který musí účastník absolvovat. Obdobně u Dominiki Gęsickiej („This Is Not Real Life”, 2015–2017), která fotografuje Longyearbyen – největší osídlení naSvalbardu. Hledá podstatu tohto místa a pohybuje se stezkami tajemných prostor provázené podivnými bytostmi jako v Zemi kouzel. Marta Berens („Bajka”, 2012–2018) – portrétuje svoji dceru a její prostředí. Píše fotografickou pověst.Jako by si realita vyměnila místo s iluzí. A konečně sluneční zázraky Michała Patyckiego („The Sun”, 2017–2018),ve skutečnosti archivní mikroskopické fotografie uhlí, které si autor vypůjčuje ke svému vyprávění z archivu geologického muzea.Provnává je se záznamem důlních prostor a při prohlížení náhle cítíme, že se ztrácíme při interpretaci jeho díla.Tato kolize nám dává iluzi apokalyptického zážitku na úrovni kosmickéhodění.

Otvíráme dveře a sebevědomě vstupujeme.Oslní nás slunce. Obraz se rozostřuje. Probouzí se představivost.

Umělci a kurátoři jsou propojeni s Institutem tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.

Spoluorganizátoři: Institut tvůrčí fotografie, Jednostka

Partner: Holy-Art

Patronat medialny: Artinfo.pl, Digital Camera Polska, EXIT Nowa Sztuka w Polsce, Fotopolis.pl, NOTES.NA.6.TYGODNI

_______________________________­___________________

PL

Otwarcie: 11 kwietnia, godz. 18.00 Wystawa czynna do 6 maja 2018

Galeria Promocyjna Staromiejski Dom Kultury Rynek Starego Miasta 2 00–272 Warszawa

Artyści: Marta Berens, Dominika Gęsicka, Michał Patycki, Tomek Tyndyk Kuratorki: Katarzyna Sagatowska, Maga Sokalska

Opowieści niesamowite, realizm magiczny czy autorska interpretacja rzeczywistości. Dziś już chyba nikt nie daje wiary, że fotografia jest odbiciem świata. Może chcieć próbować się do niego zbliżać. Może też, chcąc opowiedzieć o rzeczywistych problemach, szukać metafor i obrazowania bliższych bajce. Chce uciec od realizmu, by być bliżej prawdy.

Berens, Gęsicka, Tyndyk i Patycki snują opowieści o konkretnych rzeczywistościach, przestrzeniach namacalnych, postaciach realnych. Na fotografiach niekoniecznie jednak widzimy tylko te miejsca, w których artyści byli, ludzi, których napotkali. Sposób ich obrazowania staje się furtką do wyobraźni oglądającego, do światów wyobrażonych, do swobodnej interpretacji. Przedmioty, terytoria, osoby, kształty pojawiające się na fotografiach są tropami, które każdego prowadzą do trochę innej opowieści.

Wejście znajduje się jeszcze w przestrzeni fizycznej – gdzieś w kulisach, między kotarami. Później otoczenie i sama podróż stają się coraz bardziej odrealnione. – tak o fotografiach Tomka Tyndyka (tekst do wystawy „Labirynt”, 2017) pisze Krzysztof Kowalczyk, który opisuje te prace jako fotograficzny labirynt, którym odbiorca – chcąc dotknąć wewnętrznego teatralnego świata – musi podążać. Podobnie jest u Dominiki Gęsickiej („This Is Not Real Life”, 2015–2017), która fotografuje Longyearbyen – największą miejscowość na Svalbardzie. Poszukując istoty tego miejsca zdaje się poruszać ścieżkami biegnącymi przez zaskakujące tajemnicze przestrzenie, wytyczanymi przez przedziwne istoty, niczym w Krainie Czarów. Tak samo Marta Berens („Bajka”, 2012–2018) – portretując swoją córkę i jej otoczenie, pisze fotograficzną bajkę, która staje się tym właściwym światem przez nią dokumentowanym. Tak jakby rzeczywistość zamieniła się miejscami z iluzją. I wreszcie słoneczne miraże Michała Patyckiego („The Sun”, 2017–2018), będące w rzeczywistości archiwalną fotografią mikroskopową przedstawiającą węgiel, którą autor zapożycza do swojej opowieści z archiwum Muzeum Geologii Złóż im. Cz. Poborskiego. Zestawia je z zapisem przestrzeni kopalnianych i nagle gubimy się w interpretacji jego pracy. Zderzenie to daje złudzenie apokaliptycznej atmosfery, kosmicznej wizji.

Otwieramy drzwi, wchodzimy pewnym krokiem. Razi nas słońce. Obraz staje się nieostry. Budzi się wyobraźnia.

Artyści i kuratorki są związani z Instytutem Twórczej Fotografii (Institut tvůrčí fotografie) na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (Republika Czeska).

Współorganizatorzy: Institut tvůrčí fotografie, Jednostka

Partner: Holy-Art

Patronat medialny: Artinfo.pl, Digital Camera Polska, EXIT Nowa Sztuka w Polsce, Fotopolis.pl, NOTES.NA.6.TYGODNI

0

Novinky

Sylaby 2018/2019
Termíny konzultací na Horní Bečvě: 25.–28. 4. 2019||| 20.–23. 6. 2019||| 11.-13. 10. 2019||| 13.-15. 12. 2019|||
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení