O škole

itf-2015-konzultace-plakat-a1-nahledInstitut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě vznikl v roce 1990 jako teprve druhé vysokoškolské pracoviště v tehdejším Československu (po pražské FAMU) se samostatným fotografickým oborem. Dnes je počtem studentů i pedagogů největší českou vysokou fotografickou školou. Vyučovacím jazykem je čeština. Mezi studenty je vedle Čechů i řada Slováků a Poláků a několik občanů dalších států, kteří se domluví tímto jazykem. Studenti, kteří nepřekročí povolenou délku studia, neplatí školné.

STUDIUM

Institut zajišťuje kombinované bakalářské studium (3 roky), navazující magisterské studium (2 roky) a doktorské studium (3 roky) v oboru Tvůrčí fotografie ve studijním programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média. ITF nemá na rozdíl od většiny našich vysokých škol s výukou fotografie ateliérový systém studia, kde jsou posluchači po celou dobu studia vedeni jediným pedagogem. Každý student Institutu přichází do styku s mnoha tvůrčími názory, jaké v současnosti představuje devět kmenových a osm externích pedagogů, ale také řada dalších vedoucích tvůrčích dílen a hostů na přednáškách a v seminářích. Sám si ale může pro vedení klauzurní, bakalářské či magisterské práce vybrat jednoho pedagoga, s nímž potom konzultuje svůj postup. Program studia je velmi univerzální. Hlavní důraz je kladen na volnou tvorbu, v níž není apriorně preferován žádný typ fotografií. Při hodnocení rozhoduje výhradně kvalita a originalita. Institut ale také chce, aby jeho absolventky a absolventi byli co nejprofesionálněji připraveni na širokou škálu druhů fotografie, s nimiž se ve své praxi mohou setkat. Aby dovedli precizně a invenčně vyfotografovat architekturu, portrét, reportáž či reklamu, ale také aby dovedli fundovaně o fotografii přemýšlet, mluvit a psát, dobře se orientovali v historii a současnosti fotografické tvorby, výtvarného umění či filmu, dovedli připravit výstavy i autorské publikace, měli znalosti z různých oblastí fotografického managementu, uměli svá díla uplatnit na trhu s uměleckou fotografií. Kreditní systém umožňuje směřování studia ke stále větší volnosti a současně ke specializaci. Ve vyšších ročnících si studenti mohou volit mnoho předmětů podle svého zájmu, povinných cvičení postupně ubývá. Na závěr bakalářského, magisterského i doktorského studia obhajují praktické a teoretické práce a skládají zkoušky z dějin a teorie fotografie.

VÝUKA

Kombinované studium umožňuje získat vysokoškolskou kvalifikaci i těm fotografům, kteří z různých důvodů nemají čas denně chodit do školy. Přednášky, semináře a besedy s hosty probíhají každoročně na pěti třídenních a čtyřdenních konzultacích v rekreačním středisku v Beskydech. Studenti se také mohou bezplatně zúčastňovat mnoha fotografických workshopů pořádaných v Opavě, Praze, Brně a dalších městech. Každý má možnost své práce konzultovat s pedagogy prostřednictvím internetu. ITF také pořádá fotografické exkurze, projekty a plenéry.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi se uplatňují především jako profesionální fotografové ve svobodném povolání nebo jako odborní pracovníci ve fotografických studiích, orientovaní na různé druhy užité fotografie (reklama, fotografie architektury, fotografie uměleckých děl, fotografie módy apod.). Reportážně a dokumentárně zaměření absolventi nacházejí uplatnění zejména v redakcích rozličných deníků a časopisů, ale i v televizi apod. Mnozí absolventi se výrazně také uplatňují ve volné tvorbě. Stále větší počet absolventů magisterského studia vyučuje na středních i vysokých uměleckých školách, vede galerie, rediguje časopisy nebo pracuje v nakladatelstvích.

VYBAVENÍ

Studenti ITF mohou zdarma využívat ateliér, počítačovou učebnu, temnou komoru a odbornou knihovnu a čítárnu ITF v budově fakulty v Opavě. Mohou si také půjčovat fotografickou techniku – fotoaparáty, objektivy, záblesková zařízení apod.

PREZENTACE STUDENTSKÝCH PRACÍ

ITF věnuje mimořádnou pozornost prezentacím prací svých studentů, které pravidelně představuje na výstavách v Kabinetu fotografie Domu umění v Opavě, v galerii Opera v Ostravě a v galerii Café Amadeus v Muzeu umění v Olomouci, ale také na mnoha autorských i skupinových expozicích v řadě dalších muzeí a galerií, na festivalech a veletrzích jakými jsou Photokina v Kolíně nad Rýnem, Prague Photo, Měsíc fotografie a OFF_festival v Bratislavě, Mezinárodní festival fotografie v Lodži, Měsíc fotografie ve Vídni či na domácích festivalech v Plzni, Hodoníně, Blatné a dalších místech nebo ve vlastním internetovém časopisu www.photorevue.com. Vydává řadu katalogů a praktické a teoretické práce zveřejňuje na svém webu www.itf.cz. Sami studenti každoročně organizují vlastní festival Unigeo Art.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přijímací zkoušky do bakalářského studia probíhají dvoukolově. Do prvního kola studenti posílají do konce února na adresu Studijní oddělení FPF SU, Bezručovo náměstí 13, 746 01 Opava spolu s přihláškou a odborným životopisem soubor 15 volných fotografií, 3–5 fotografických ilustrací a autoportrét. Pokud postoupí do druhého kola, budou pozváni k písemným a ústním zkouškám z dějin fotografie a výtvarného umění, techniky fotografie a všeobecného přehledu. Do navazujícího magisterského studia se mohou přihlásit absolventi studia tvůrčí fotografie na vysoké škole. Spolu s přihláškou a odborným životopisem předloží výstavní soubor 10 fotografií a teoretickou práci v rozsahu bakalářské teoretické práce na ITF FPF SU a zúčastní se ústních zkoušek. Podrobné informace o přijímacích zkouškách do bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia i o manipulačních poplatcích jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty www.fpf.slu.cz.

Novinka:

Uchazeči s velmi dobrým prospěchem ze střední školy a talentovaní studenti mohou získat měsíční stipendium (týká se pouze uchazečů z České republiky a Slovenska). Veškeré podmínky viz Rozhodnutí rektora č.3/2018 Vyhlášení Stipendijního programu rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium poprvé zapsaných do studia na Slezské univerzitě v Opavě v akademickém roce 2018/2019

ÚSPĚCHY STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ (VÝBĚR)

Krzysztof Gołuch – 1. cena ve fotosoutěži Evropské unie Breaking Stereotypes, Brusel 2007
Lucia Nimcová – vítězka Leica Oskar Barnack Award, 2008
Tereza Vlčková – Grand Prix BMW, Lyon September de la photographie, Lyon 2008
Lucia Nimcová  – Central European Bank Photography Award, Frankfurt nad Mohanem 2008
Tomasz Wiech – World Press Photo, 3. cena kategorie Každodenní život, Amsterodam 2009
Bára Prášilová –Fotografka roku, Czech Grand Design Awards, Praha 2009, 2011
Andrej Balco – vítěz Fresh M.I.L.K. Photography Competition, Auckland 2009
Anna Orłowska, Tereza Vlčková, Barbora Žůrková, Radim Žůrek – finalisté reGeneration 2 / Tomorrow’s Photographers Today, Musée de l’ Elysée, Lausanne 2010
Tomasz Wiech – finalista Leica Oskar Barnack Award 2011
Rafał Milach – finalista Paris Photo / Aperture Photo Book Award, New York – Paříž 2012, 2014
Tomasz Lazar – World Press Photo, 2. cena kategorie Lidé ve zprávách, Amsterodam 2012
Bára Prášilová – finalistka New York Photo Awards 2012
Jan Brykczyński – vítěz Syngenta Photohgraphy Award 2013, Londýn
Roman Vondrouš – 1. cena World Press Photo, kategorie Sport, Amsterodam 2013
Bára Prášilová – Hasselblad Masters 2014 – vítězka kategorie Fashion / Beauty
Jan Brykczyński, Gabriel Fragner, Anna Gutová – finalisté reGeneration 3 / Tomorrow’s Photographers Today, Musée de l’ Elysée, Lausanne 2015
Roman Vondrouš – 2. cena v kategorii Sport Action, Pictures of the Year International, New York, 2017
Dominika Gesicka – Velká cena Grand Prix Fotofestiwal, 2017
Krzysztof Gołuch – Cena Fotografia Prasowa Śląska, 2018.

PEDAGOGOVÉ

Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Birgus
Zástupce vedoucího: doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Kmenoví pedagogové:

prof. PhDr. Vladimír Birgus
prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c.
doc. MgA. Pavel Mára
doc. Mgr. Václav Podestát
doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Moucha
odb. as. MgA. Dita Pepe
odb. as. MgA. Karel Poneš
odb. as. MgA. Mgr. Ondřej Durczak

Externí pedagogové:

MgA. Jan Brykczyński
MgA. Jan J. Dvořák, Ph.D.
doc. ak. mal. Otakar Karlas
MgA. Mgr. Jan Mahr
MgA. Marek Malůšek
Mgr. BcA. Rafał Milach, Ph.D.
MgA. Štěpánka Stein
BcA. Bc. Miroslav Zeman

spolecna-2012–3-nahled spolecna-2014–02-nahled

tiskni, přečteno 49893x

Novinky

Měsíc fotografie v Bratislavě a Off_festival v Bratislavě ve dnech 1.-4. 11. 2018
Sylaby 2017/2018
Termíny konzultací na Horní Bečvě: 12.–14. 10. 2018||| 14.–16. 12. 2018||| 8.–10. 3. 2019||| 25.–28. 4. 2019||| 20.–23. 6. 2019|||
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Více aktualit

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení