Knihovna

Interní výpůjční řád Knihovny Institutu tvůrčí fotografie FPF SU

 1. Knihovna je určena hlavně pro studenty a pedagogy ITF FPF SU, kteří jako jediní si mohou půjčovat absenčně na dobu 1 měsíce knihy a diplomové teoretické práce nezařazené do prezenčního fondu. Ostatní studenti a pedagogové Slezské univerzity si mohou knihy půjčovat výhradně k prezenčnímu studiu. Využití knihovního fondu pro další zájemce povoluje vedoucí ITF FPF SU pouze k prezenčnímu studiu. Prodloužení výpůjční doby je možné jen se souhlasem správce knihovny v případě, že si knihu nezarezervoval žádný další zájemce.
 2. Knihy a diplomové teoretické práce z prezenčního fondu, obsahujícího hlavně slovníky, encyklopedie, nejvýznamnější díla z historie fotografie a dějin umění, jež má knihovna v jediném exempláři, a první exempláře diplomových teoretických prací z ITF FPF SU, se zásadně půjčují jen k prezenčnímu studiu v čítárně knihovny.
 3. Odborné časopisy se absenčně půjčují na dobu nejvýše 1 měsíce výhradně pedagogům ITF FPF SU, všichni ostatní zájemci včetně studentů ITF je mohou studovat jen v čítárně. Dobu návštěvy knihovny a čítárny musí každý zájemce předem domluvit se správcem knihovny.
 4. Samostatný přístup do knihovny má výhradně vedoucí ITF, správce knihovny a sekretářka ITF, ostatní jen v jejich přítomnosti.
 5. Každou výpůjčku s uvedením jména toho, kdo si knihu, diplomovou práci a časopis půjčuje a data zaznamená správce knihovny do knihovního on-line katalogu i do knihy výpůjček. Půjčující tento záznam v knize potvrdí svým podpisem, kterým se zavazuje k dodržování Interního výpůjčního řádu Knihovny ITF a k dodržení termínu výpůjčky.
 6. Pokud není půjčená kniha či diplomová práce vrácena v termínu a půjčující si nedomluvil jeho prodloužení se správcem knihovny, je mu zaslána e-mailem či poštou upomínka. Když ani potom do týdne vypůjčenou publikaci osobně či v doporučené poštovní zásilce nevrátí, může být na základě rozhodnutí vedoucího ITF vyloučen z další možnosti používat knihovnu ITF. Při vrácení knih poštou je nutné zabezpečit takový obal, který zabrání jejich poškození během poštovní přepravy.
 7. Jakékoliv poškození či ztrátu knihu musí půjčující okamžitě hlásit správci knihovny ITF i vedoucí Ústřední knihovny FPF SU. Je také povinný do 2 měsíců dodat náhradní exemplář stejné knihy, v případě nemožnosti jeho získání svázanou kopii pořízenou z exempláře v majetku jiné knihovny.

V Opavě 15. 12. 2004

prof. PhDr. Vladimír Birgus vedoucí ITF FPF SU

Lukáš Lamla správce knihovny obrance@centrum.cz 732–372936

Seznam knih na ITF

Seznam DVD na ITF

Odkaz na Univerzitní stránky knihovny

Seznam časopisů z knihovny ITF

Zahraniční odborné časopisy

 • American Photo /New York/
 • Aperture /New York/
 • Art and Auction /New York/
 • Art in America /New York/
 • Art on Paper /New York/
 • Art News /New York/
 • Black ? White Magazine /Arroyo Grande/
 • Exit /Madrid/
 • European Photography /Götingen/
 • Eight /Londýn/
 • Fotografia /Wrzesnia/
 • Fotomagazin /Mnichov/
 • Format /Wroclaw/
 • Fototip /Bánská Bystrica/
 • Imago /Bratislava/
 • Camera Austria /Štýrský Hradec/
 • Photonews /Hamburk/
 • Photographers International /Taipei/
 • Leica World /Mnichov/
 • ZOOM /Milano/
 • Zeszyty Fotograficzne /Poznaň/
 • Pozytyw /Lodz/
 • Biuletyn Fotograficzny /Krakow/

České odborné časopisy

 • Foto – Video
 • Ateliér
 • Art and Antiques
 • Fotograf
 • DIGI
 • Film a doba
 • Filmový přehled
 • Fotografie – Magazín
 • Iluminace
 • Umění
 • Revolver Revue
 • Revue Labyrint
 • Umělec
 • Analogon

Zahraniční archivní časopisy

 • Fotografia /Varšava/
 • See /Londýn/
 • Creative Camera /Londýn/
 • Amateur Fotografie /Baden Baden/
 • Color Foto /Mnichov/
 • Die Galerie /Vídeň/
 • Portfolio /Moskva/
 • Výtvarnictvo – fotografia – film /Bratislava/
 • Paris Photo /Paříž/

České archivní časopisy

 • Fotografický obzor
 • Čs. fotografie
 • Revue Fotografie

tiskni, přečteno 24024x

Novinky

T E R M Í N Y: *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení