Studium na ITF a přijímací zkoušky

spolecny Skupinový portrét studentů a pedagogů ITF na Horní Bečvě v říjnu 2022, foto Pavel Mára

ped_stud Skupinový portrét studentů a pedagogů ITF v ateliéru v Opavě v srpnu 2021, foto Pavel Mára

2019–01 Skupinový portrét studentů a pedagogů ITF na Horní Bečvě v červnu 2019, foto Pavel Mára

Podmínky a informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025

Informace na webu Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Elektronická přihláška

Charakteristika studijního programu Tvůrčí fotografie

Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě poskytuje tříleté kombinované bakalářské a následné dvouleté kombinované magisterské studium základních oblastí výtvarné, dokumentární, reportážní a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie, doplněné o studium dějin výtvarného umění, grafické úpravy a typografie, počítačové grafiky, počítačového zpracování fotografií, psychologie umění, sociologie, dějin filmu a dalších oborů.

Tato forma kombinuje korespondenční studium, kdy posluchači zpracovávají praktická cvičení ze základních oborů fotografie a ty prostřednictvím speciálního internetového programu odesílají pedagogům k hodnocením, s běžným dálkovým studiem a řadou tvůrčích dílen, plenérů a dlouhodobých fotografických projektů. Studium je ukončeno obhajobou praktické a teoretické části bakalářské práce a závěrečnou zkouškou z dějin a teorie fotografie.

Absolventi tříletého bakalářského stupně studia by měli získat základní vysokoškolskou kvalifikaci ve všech hlavních oblastech výtvarné, dokumentární a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie.

Přijímací řízení do bakalářského studia

Přijímací zkouška na kombinované studium programu Tvůrčí fotografie bakalářského stupně probíhá dvoukolově. Uchazeči o studium bakalářského studijního programu Tvůrčí fotografie zašlou do 31. 3. 2024 na adresu studijního oddělení, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava:

soubor vytištěných fotografií ve formátu maximálně 30 × 40 cm:

• 15 ks fotografií jako volný výstavní soubor,
• 3–5 ks fotografických ilustrací volně vybraného románu nebo básnické sbírky,
• 1 ks stylizovaný autoportrét.
Dále • index (náhled) všech těchto zaslaných fotografií vytištěný na jednom výtisku formátu A3.
• Všechny zaslané fotografie také na DVD.

• odborný životopis s přehledem dosavadního odborného studia či absolvovaných fotografických kurzů a tvůrčích dílen, účastí na výstavách a dosavadní publikační činnosti (pouze u oboru Tvůrčí fotografie).

V prvním kole (talentová zkouška) zkušební komise z řad pedagogů ITF posoudí všechny došlé práce, ohodnotí je a sestaví pořadník uchazečů po prvním kole.

Zájemci, kteří se v prvním kole přijímacích zkoušek dobře umístili, budou pozváni do druhého kola, o jehož termínu budou informováni. Tam absolvují ústní zkoušky ze základní orientace v dějinách fotografie, dějinách výtvarného umění, všeobecných znalostech a fotografické technice.

Sledujte prosím webové stránky Institutu tvůrčí fotografie (www.itf.cz) a Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU (www.fpf.slu.cz) a Facebook Institut tvůrčí fotografie.

Doporučená literatura pro ústní pohovor

Navazující magisterské studium oboru Tvůrčí fotografie

Přihlášky do navazujícího magisterského studia oboru Tvůrčí fotografie lze podávat do 31. července 2024. Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia Tvůrčí fotografie probíhají dvoukolově. Uchazeč na adresu studijního oddělení FPF zašle výstavní soubor 10 fotografií nebo maketu fotografické publikace, DVD s jejich reprodukcemi, index všech fotografií (tisk A3) a teoretickou práci z dějin a teorie fotografie v rozsahu bakalářských diplomových prací na ITF FPF SU v Opavě.

Druhým kolem je ústní zkouška: Dějiny fotografie, všeobecný rozhled, orientace v oboru, motivace, rozprava nad vlastní tvorbou. Aktuální informace na webu FPF. (Podmínky přijímacího řízení pro akad. rok 2024/2025 – Tvůrčí fotografie (bc., nav. mgr. studium)) Předpokladem je úspěšné ukončení bakalářského fotografického studia studijního programu B8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média nebo příbuzného zaměření.

Elektronická přihláška zde.

PEDAGOGIČTÍ A DALŠÍ PRACOVNÍCI ITF

Akademický rok 2023/2024

INSTITUT TVŮRČÍ FOTOGRAFIE

Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Birgus

Zástupce vedoucího: prof. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Tajemnice: Ivana Mikolášová

Pedagogičtí pracovníci:

prof. PhDr. Vladimír Birgus

prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.

doc. MgA. Pavel Mára

doc. Mgr. Josef Moucha

prof. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

prof. Mgr. Václav Podestát

doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.

odb. as. MgA. Mgr. Ondřej Durczak, Ph.D.

odb. as. MgA. Dita Pepe, Ph.D.

odb. as. MgA. Karel Poneš

Mgr. BcA. Michał Szalast

Externí pedagogové:

MgA. Marian Beneš, Ph.D.

doc. Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D.

MgA. Jan Brykczyński, Ph.D.

MgA. Roman Franc

MgA. Arkadiusz Gola, Ph.D.

doc. ak. mal. Otakar Karlas

MgA. Ing. Peter Korček

MgA. Štěpánka Stein

MgA. Roman Vondrouš

Správce ateliéru, laboratoří a digitální učebny:

MgA. David Macháč

Správce knihovny a archivu:

Lukáš Lamla

Manažer výstav a publikací, vědecký tajemník:

MgA. Mgr. Ondřej Durczak, Ph.D.

IT:

MgA. Bc. Miroslav Zeman

Zahraniční studenti:

Mgr. BcA. Michał Szalast

tiskni, přečteno 111436x

Novinky

T E R M Í N Y: *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení