Studium

2019–01 Skupinový portrét studentů a pedagogů ITF na Horní Bečvě v červnu 2019

Přijímací řízení 2020/2021

Elektronická přihláška

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Charakteristika studijního oboru

Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity poskytuje tříleté kombinované bakalářské a následné dvouleté kombinované magisterské studium základních oblastí výtvarné, dokumentární, reportážní a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie, doplněné o studium dějin výtvarného umění, grafické úpravy a typografie, počítačové grafiky, počítačového zpracování fotografií, digitální fotografie, senzitometrie, exponometrie, technologie fotografie, psychologie umění, sociologie, dějin filmu a dalších oborů.

Tato forma kombinuje korespondenční studium, kdy posluchači zpracovávají praktická cvičení ze základních oborů fotografie a ty prostřednictvím speciálního internetového programu odesílají pedagogům k hodnocením, s běžným dálkovým studiem a řadou tvůrčích dílen, plenérů a dlouhodobých fotografických projektů (nyní např. Opava na prahu nového tisíciletí). Studium je ukončeno obhajobou praktické a teoretické části diplomové práce a závěrečnou zkouškou z dějin a teorie fotografie.

Absolventi tříletého, tzv. bakalářského stupně studia by měli získat základní vysokoškolskou kvalifikaci ve všech hlavních oblastech výtvarné, dokumentární a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie.

Přijímací řízení do bakalářského studia

Přijímací zkouška na kombinované studium oboru Tvůrčí fotografie bakalářského stupně probíhá dvoukolově. V prvním kole (talentová zkouška)

Uchazeči o studium bakalářského studijního oboru Tvůrčí fotografie zašlou do 31. 5. 2020 na adresu studijního oddělení, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava:

  • soubor fotografií ve formátu maximálně formátu 30×40 cm: 15 fotografií jako volný výstavní soubor, 3–5 fotografických ilustrací volně vybraného románu nebo básnické sbírky a 1 stylizovaný autoportrét, reprodukce všech těchto fotografií na DVD, index (náhledy) všech těchto fotografií (tisk A3),
  • odborný životopis s přehledem dosavadního odborného studia či absolvovaných fotografických kurzů a tvůrčích dílen, účastí na výstavách a dosavadní publikační činnosti (pouze u oboru Tvůrčí fotografie).

Zkušební komise z řad pedagogů ITF posoudí všechny došlé práce, ohodnotí je a sestaví pořadník uchazečů po prvním kole.

Zájemci, kteří se v prvním kole přijímacích zkoušek dobře umístili, jsou pozváni ke druhému kolu. Tam se podrobí testům ze základní orientace v dějinách fotografie, fotografické technice, dějinách výtvarného umění a dalších oborech a absolvují ústní pohovory. Zájemci o studium se mohou zúčastnit konzultace, která probíhá v průběhu ledna v Opavě.

Ukázky testů z minulých let:

Přehled testů 2018/2019

Přehled testů 2017/2018

Přehled testů 2016/2017

Přehled testů 2015/2016

Přehled testů 2014/2015

Navazující magisterské studium

Pro nejlepší absolventy je určeno následné dvouleté magisterské studium, které umožňuje studentům větší výběr předmětů. Do magisterského studia se mohou přihlásit i absolventi specializovaných bakalářských fotografických studií na jiných vysokých školách. V přijímacím řízení se předkládá soubor fotografií a teoretická práce z dějin fotografie v rozsahu bakalářských diplomových prací na Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity.

Uchazeči o studium navazujícího magisterského studijního oboru Tvůrčí fotografie zašlou na adresu studijního oddělení, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava:

  • výstavní soubor 10 fotografií nebo maketu fotografické publikace, index všech fotografií (tisk A3) a teoretickou práci z dějin a teorie fotografie v rozsahu bakalářských prací na Institutu tvůrčí fotografie, tedy nejméně 15 stran vlastního textu (absolventi bakalářského studia oboru Tvůrčí fotografie na ITF SU FPF v Opavě mohou písemně požádat o předložení těchto prací z archivu ITF), profesní životopis (školy, výstavy, publikační činnost).

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A JEJICH ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ V RÁMCI VÝUKY

Stav pedagogických pracovníků ve školním roce 2019–2020

INSTITUT TVŮRČÍ FOTOGRAFIE

Stav pedagogických pracovníků

Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Birgus

Zástupce vedoucího: doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Tajemnice: Ivana Mikolášová

Pedagogičtí pracovníci:

prof. PhDr. Vladimír Birgus

prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.

doc. MgA. Pavel Mára

doc. Mgr. Josef Moucha

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

MgA. Dita Pepe

doc. Mgr. Václav Podestát

odb. as. MgA. Karel Poneš

doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.

MgA. Mgr. Ondřej Durczak

Externí spolupracovníci:

Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D.

MgA. Jan Brykczyński

MgA. Arkadiusz Gola

doc. ak. mal. Otakar Karlas

MgA. Marek Malůšek

Mgr. BcA. Rafal Milach, Ph.D.

MgA. Štěánka Stein

BcA. Mgr. Michał Szalast

MgA. Bc. Miroslav Zeman

Správce ateliéru, laboratoří a digitální učebny:

MgA. David Macháč

Správce knihovny a archivu:

Lukáš Lamla

Manažer výstav a publikací:

MgA. Mgr. Ondřej Durczak

tiskni, přečteno 92408x

Novinky

Katalog Tři dekády ITF 1990–2020 ke stažení .
tridekady
Výstava Tři dekády v Bratislavě: od 16. 11. 2020 do 16. 12. 2020 ||| Zahájení výstavy 30 let ITF v Opavě: 8. 4. 2021 ||| Konzultace on-line: 11.–13. 12. 2020
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Více aktualit

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení