prof. Mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D.

Funkce: zástupce vedoucího Institutu tvůrčí fotografie, pedagog
Vyučuje: Dějiny výtvarného umění I-II, Základy sociologie I-II, Psychologie umění I-II, Přehled dějin filmu
E-mail: jiri.sio@post.cz
Telefon: 776 185 199, ITF 553 684 384
Adresa: Hlavní 130 747 06 Opava 6

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., zástupce vedoucího ITF
Narozen: 31. 3. 1954 v Opavě
Rozsah pracovního poměru: 1,0 – plný pracovní poměr

Výuka v BcA. studiu: Dějiny výtvarného umění I Dějiny výtvarného umění II Základy sociologie Psychologie umění I

Výuka v MgA studiu: Psychologie umění II, Dějiny filmu

Studium:

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra sociologie a andragogiky, 1992 Mgr.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra sociologie a andragogiky, 2006 Ph.D.
Slezská univerzita Opava, FPF habilitace 2017 získání titulu doc.
Slezská univerzita Opava, FPF profesorské řízení 2024 získání titulu prof.

Pedagogická činnost:

1992 – dosud, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzity v Opavě, Institut tvůrčí fotografie
2013 – dosud, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, fakulta multimediální komunikace

Členství v radách a vědeckých orgánech:

1998  – dosud, člen Matice slezské v Opavě
1998 – dosud organizuje v Opavě mezinárodní festival dokumentárních filmů „Jeden svět“,
1997 – dosud se podílí se na dramaturgii multižánrového festivalu Další břehy a Domu umění v Opavě
2012 – dosud, člen redakční rady časopisu Hlučínsko – Vlastivědno -historický časopis Hlučínska.
2009 – 2011 – člen poroty mezinárodní fotografické soutěže „Trienále architektury,“ Krakov, Polsko
2007 – dosud, předseda poroty mezinárodní fotografické soutěže v Rybniku (Polsko) se zaměřením na industriální fotografii FOTOPEIN.
2006 – dosud, Člen Akademického senátu SU
2001 – dosud, Člen Akademického senátu FPF SU
1999 – Člen Syndikátu novinářů ČR
2001 – dosud, Člen mediální rady České televize Ostrava. Odborná spolupráce s Institutem kulturologie na Vratislavské univerzitě v Polsku Předseda občanského sdružení „Společnost přátel muzea Hlučínska“
2010 – dosud – Člen České andragogické společnosti
2014 – dosud –člen rady pro organizaci a pořádání mezinárodní fotograficko-sociologické konference v Zabrze, Polsko
2017 – dosud – Člen Vědecké rady FPF SU v Opavě

Významná ocenění:

2004 – medaile C. Lelka za kulturní přínos na Hlučínsku
2007 – cena statutárního města Opavy za dlouholetý kulturní přínos městu
2010 – Stříbrná medaile Slezské univerzity v Opavě
2014 – medaile C.Lelka za kulturní přínos městu
2015 – Čestné občanství města Dolní Benešov za rozvoj města
2018 – Zlatá medaile Slezské univerzity za dlouholetý přínos

Vědecké a umělecké monografie:

SIOSTRZONEK, Jiří. David Macháček Den po dni. Praha: Zeď, 2019. 274 s. Česky. ISBN 978–80–906351–7–3.
SIOSTRZONEK, Jiří. Fotografické zápisky 1937 – 1967. Opava – město mezi poezií a tragédií. Opava: ITF FPF SU, 2019 (2. vydání). 239 s. Česky.
SIOSTRZONEK, Jiří [text], DURCZAK, Ondřej [fotografie]. Karvinsko. Ostrava: FotoD, 2019. 144 s. Česky. ISBN 978–80–906937–5–3.
SIOSTRZONEK, Jiří. Opava a její řeka. Fotografie a pohlednice do roku 1945. Frýdek-Místek: Surbanz, 2019. 276 s. Česky. ISBN 978–80–906351–7–3.
SIOSTRZONEK, Jiří. Vladimír Birgus. Tak mnoho, tak málo. Fotografie z let, kdy se tak mnoho muselo a tak málo smělo / So Much, So Little. Photographs from the Years When So Much was Demanded and So Little Was Allowed. Praha: KANT, 2019. 90 s. Česky, anglicky. ISBN 78–80–7437–295–7.
SIOSTRZONEK., J.: Zmizelá poezie opavských předměstí – Jaktaře, Kateřinek, Kylešovic. Vydal Lukáš Horký Surbanz 2018. ISBN 978–80–906351–5–9.
SIOSTRZONEK., J.: Pohlednice z Opavy 1908 – 1945. ITA Opava 2017. ISBN 978–80–906937–15.
SIOSTRZONEK., J.: Pohlednice z Opavy 1893 – 1918. Slezská univerzita v Opavě 2016. ISBN 978–80–7510–202–7.
SIOSTRZONEK, Jiří. Fotografické zápisky. 1937 – 1967. Opava město mezi poezií a tragédií. OKO, Opava 2016. ISBN 978–80–905991–2–3.
SIOSTRZONEK, Jiří. Jaromír Čejka – Jižní Město, fotografický projekt z pražského sídliště z počátku osmdesátých let 20. století. PositiF, Praha 2014. ISBN 978–80–87407–11–0.
SIOSTRZONEK, Jiří. Návrat domů aneb cesta legionáře Václava Balcara kolem světa. PositiF, Praha 2013. ISBN 978–80–87407–07–3.
SIOSTRZONEK, Jiří. Jaroslav Charfreitág -Cesta do Nového světa 1902–1903. PositiF, Praha 2013. ISBN 978–80–87407–07–3.

Kapitoly ve vědeckých monografiích:

SIOSTRZONEK, Jiří. Tak mnoho, tak málo. Text k výstavě Vladimíra Birguse, Dům u Černé Matky Boží, Praha.
SIOSTRZONEK, Jiří. Můj svět. Deset let fotografické soutěže. Opava: Charita Opava, 2019. 133 s. ISBN 978–80–270–5414–5.
SIOSTRZONEK, J.: Sociální fotografie Jindřicha Štreita v kontextu současného vizuálního umění. In: Fotografia v kontexte súčasného umenia. ROS Levice, 2018. ISBN 978–80–89781–23–2. s. 12 – 17.
SIOSTRZONEK, J.: Pokora. In: Ukaž mi cestu. Svoboda, M., Honus, R. M.D.I.S. Advisory and Publishing s.r.o. 2017. ISBN 978–80–907003–0–7. s. 108 – 109.
SIOSTRZONEK., J.: Sociální reprezentace a umělecké zobrazení: Romové jako téma české fotografie. In: Romové obrazem. Eds. Janák, D. a kol. FVP SU Opava, 2017. ISBN 978–80–7510–266–9.
SIOSTRZONEK., J.: Skrytá poselství Jindřicha Štreita. In: Jindřich Štreit Kde domov můj. Nadace české spořitelny, Praha 2017. ISBN 978–80–270–0995–4.
SIOSTRZONEK., J.: Pokora. In: Svoboda, M., Honus, R.: Ukaž mi cestu. M.D.I.S.,Ostrava 2017. ISBN: 978–80–907003–0–7.
SIOSTRZONEK., J.: Proměny zobrazování práce v dokumentární fotografii. In: Przemiany –czlowiek i jego praca. (sborník z konference). Wydawnictwo pokonferencyjne, Zabrze 2017, s. 26 – 32. ISBN 978–83–62023–83–0.
SIOSTRZONEK., J.: Tak málo, tak mnoho. Text v katalogu k výstavě. 2017.http://www.photorevue.com
SIOSTRZONEK, J.: Popílek v duši. In: Ostrava v důchodu. Průvodce po zaniklé slávě. Durczak, O. PositiF, Opava 2015. ISBN 978–80–87407–15–8. s. 7 – 12.
SIOSTRZONEK, J.: Jižní Město – fotografický projekt z pražského sídliště z počátku 80. let 20. století. In: Źycie w slaskim krajobrazie poprzemyslowym. UM Zabrze, 2015. ISBN 978–83–942093–1–5. s. 59 –65.

Studie a články publikované v ostatních periodikách a sbornících:

SIOSTRZONEK, Jiří. Humanistické přístupy fotografů při hledání identity Českého člověka" v dokumentární fotografii 80. a 90. let dvacátého století. In: Fotograf humanista. Sborník z mezinárodní konference. Zabrze 2019, s. 6 – 23. ISBN 978–83–62023–59–2.
SIOSTRZONEK, Jiří. Tak wiele, tak niewiele. Text k výstavě Vladimíra Birguse, Poznan.
SIOSTRZONEK, Jiří. So Much, So Little. Text k výstavě Vladimíra Birguse, České centrum, Paříž.
SIOSTRZONEK, Jiří. Pel Mel. Výtvarné práce klientů Psychiatrické nemocnice Opava. Opava: Psychiatrická nemocnice Opava, 2019. 58 s.
SIOSTRZONEK, J.: Fotografie jako bytostný rozhovor. In: Můj svět. Charita Opava, 2019. ISBN 978–8/0–270–5414–5.
SIOSTRZONEK, J.: Duchovní prostor. In: Fiducia. 20 let Fiduciea ostravské umělecké scény (sborník). Fiducia, Ostrava 2018. ISBN
SIOSTRZONEK, J.: Karvinsko objektivem a srdcem Ondřeje Durczaka. In: Ondřej Durczak Karvinsko. ISBN 978–80–906937–5–3. Durczak Ondřej FotoD, 2019.
SIOSTRZONEK, J.: Být single. In: Miroslav Zeman Být single. ITF Opava, 2018. ISBN 978–80–906351–4–2.
SIOSTRZONEK, J.: Zahrádkáři. In: David Macháč Zahrádkáři. ITF Opava 2017. ISBN 978–80–906351–3–5.
SIOSTRZONEK, J.: Kde domov můj. In: Jindřich Štreit Kde domov můj. Galerie České spořitelny, Praha, 2017. ISBN 978–80–270–0995–4.
SIOSTRZONEK, J.: Kouzlo starých časů. OÚ Slavkov, 2018.
SIOSTRZONEK, J.: Proměny zobrazování práce v dokumentární fotografii. In: Člověk a jeho práce. Wydawnictvo pokonferencyjne, Zabrze 2017. ISBN 978–83–62023–83–0. s 26 – 38.
SIOSTRZONEK, J.: „Esej.“ In:“5 let Klub ART/2009–2014“. Sborník. OKO Opava 2014. ISBN: 978–80–905396–8–6. Citace 16, nestránkováno.
SIOSTRZONEK, J.: R. A. Assmann. Obraz opavské každodennosti. OKO Opava, 2015. ISBN 978–80–905991–1–6.
SIOSTRZONEK, J.: Mrtvé město – Opava 1945“. Katalog k výstavě. OKO Opava 2015, ISBN: 978–80–87407–14–1.
SIOSTRZONEK, J.: „Iva Mrázková – Mosty/Bridges.“ Katalog k výstavě. OKO Opava 2014. ISBN: 978–80–905396–3–1.
SIOSTRZONEK, J.: „Jan Langer – Století Češi.“ Katalog. OKO Opava 2013, ISBN: 978–80–905396–0–0.
SIOSTRZONEK, J.: „Dream Factory Ostrava“ – 4. ročník divadelního festivalu. OVArt,o.s., Ostrava 2012.
SIOSTRZONEK, J.: Jsme spolu, ale sami. Zdroj: http://www.cilichili.cz/…-04-2013.pdf
SIOSTRZONEK, J.: „Pokora“. In: Nejeden život – Imrich Veber. Grafico, Opava 2009, s. 42.
SIOSTRZONEK, J.: „Evžen Sobek: Life in Blue.“ Brno, 2008. ISBN 978–80–254–1471–2.

Kurátorská činnost:

Jarmila Štuková: obrazy utrpení žen v současném světě. Galerie KUPE, Opava. 6. 12. 2018 – 15. 1. 2019.
Můj svět. Práce klientů sociálních zařízení České republiky. Slezské zemské muzeum, Opava, 2019.
Zmizelá poezie opavských předměstí. Galerie Breda, Opava. Duben 2019.
Opava a její řeka. Galerie KUPE, Opava. Září – říjen 2019.
T. G. Masaryk v Opavě v roce 1924. Galerie KUPE, Opava. Říjen 2019.
David Macháček: Den po dni. Galerie KUPE, Opava. 10. 10. – 20. 11. 2019.
Diplomové práce 2004 ITF FPF Slezské univerzity v Opavě. Galerie Opera, Ostrava, 2005 (s Vladimírem Birgusem, Vojtěchem Bartkem, Jindřichem Štreitem).
Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1991–2006. Dům umění, Opava (s Vladimírem Birgusem, Alešem Kunešem, Václavem Podestátem, Tomášem Pospěchem), 2006.
Patnáct. Galerie Opera, Ostrava 2005 (s Vladimírem Birgusem).
Robert Knoth: Poloviční život. Galerie Opera, Ostrava 2006 (s Vladimírem Birgusem). 1,62 m domova. Galerie Opera, Ostrava 2006 (s Vladimírem Birgusem).
Opava na prahu nového tisíciletí. Dům umění v Opavě, 2006 (s Vladimírem Birgusem, Tomášem Pospěchem, Václavem Podestátem).
Absolventi ITF. Dům umění v Opavě, 2006 (s Vladimírem Birgusem, Tomášem Pospěchem, Václavem Podestátem).
P. M. Smejkal: STARS. Dům umění v Opavě, 2007 (s Vladimírem Birgusem).
Evžen Sobek: Má vlast, Modrý život. Galerie Opera, Ostrava 2007.
A. Balco, P. Nagy: Fotografie. Galerie Opera, Ostrava 2007.
Čtyři polští absolventi ITF. Dům umění v Opavě, 2008 (s Vladimírem Birgusem).
Studenti Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a studenti Libera Accademia di Belle Arti LABA z Brescie. Italský kulturní institut v Praze, 2012.
Dvacátý rok Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Divadlo Reduta, Brno, Galerie AMU, Praha, Oxford University, Oxford, Open Gallery, Bratislava (spolupráce Vladimír Birgus, Aleš Kuneš, Pavel Mára, Václav Podestát, Karel Poneš, Tomáš Pospěch, Jindřich Štreit).
„Padesátníci“. Dům umění v Opavě, 2004 (spolupráce Vladimír Birgus, Aleš Kuneš, Antonín Braný).
Gustav Ulrich: Altvaterland. Dům umění v Opavě, 2012.
Jaroslav Charfreitág:Cesta do Nového světa 1902 –1903. Americké velvyslanectví v Praze, 2013.
Jan Langer: Století Češi. Galerie Obecního domu, Opava 2013.
Jan Langer: Století Češi. České centrum ve Vídni, 2013 (s Vladimírem Birgusem, Václavem Podestátem).
Návrat domů aneb cesta kolem světa legionáře Václava Balcara. Dům umění v Opavě, 2013.
Krzystof Gierałtowski: Polské osobnosti.Dům umění v Opavě, 2013.
Jan Langer: Století Češi. České centrum v Mnichově, 2014.
Jaromír Čejka: Sídlištní lidé. Dům umění v Opavě, 2014.
Peter Korček: Zelené město (Green Capital). Galerie Opera, Ostrava, 2016.
Svět včerejška na opavských pohlednicích 1893 – 1918. Dům umění v Opavě, 2016.
J. L. Assmann. Dům umění v Opavě, 2015.
Fotografické zápisky o Opavě (1937–1967). Galerie Obecního domu, Opava 2015.
Opava mrtvé město 1945. Galerie Obecního domu, Opava 2015.
Jindřich Štreit:Kde domov můj?,kostel sv. Michaela, ambity, Olomouc, 2015 (s Jindřichem Štreitem)
Jindřich Štreit:Domov bez domova, Městské divadlo, Zlín, 2015 (s Jindřichem Štreitem)
Jindřich Štreit:Domov bez domova, kostel sv. Václava, Dům umění v Opavě, 2015 (s Jindřichem Štreitem)
25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Galerie Opera, Ostrava, 2015 (s Vladimírem Birgusem a Jindřichem Štreitem).
25 rokov Inštitútu tvorivej fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Galéria Medium, VŠVU Bratislava, 2015 (s Vladimírem Birgusem, Václavem Podestátem, Jindřichem Štreitem aj.)
25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, Dům umění, Opava, 2015 (ve spolupráci s dalšími pedagogy ITF).
Jindřich Štreit: Nie(znane) Fotografie 1978 – 1989. Galerie ZPAF Katovice, 2016.

Televize a rozhlas

Filmografie v České televizi

Celovečerní dokumenty

Scénáristicky a redakčně se podílel na celovečerních dokumentech

„Jindra ze Sovince“, ČT Ostrava, 2006, 60 min. (redaktor, námět a scénář s A. Koudelou)
„Zlomvaz“, ČT Ostrava, 2007, 60 min. (redaktor, námět a scénář s A. Koudelou), Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ts¬ ostrava/tiskove- zpravy/?id=2644 & strana-16=45 & category=16, 4. 10. 2007
„Sloužili u Wehrmachtu“, ČT Ostrava, 2010, 60 min. (námět a scénář s A. Koudelou)
„Mária a Mária.“ČT Brno, 2014, 60 min., (komentář), Zdroj:http://www.ceskatelevize.cz/…039240-maria¬ a-maria/31329232019/.

Publicistika, dokumety, reportáže

(Ta naše povaha česká, Babylon, Po půlnoci, Sváteční slovo, Kultura.cz aj.): „A tuhle znáte? 72 realizovaných scénářů o historii velkých českých dechových orchestrů 1998 – 2009, (redaktor, scénář s A. Koudelou) Před půlnocí. Jiří Siostrzonek, sociolog, pedagog: Společnost v proměnách času. Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…5690193-pred¬ pulnoci/413231100252001, 3. 1. 2013. Novinky v galeriích: Show Derecka Harda. Hostem Událostí v kultuře je Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…490-udalosti¬ v-kulture/214411000120131/, 31. 1. 2014. Dobré ráno. Host Jiří Siostrzonek. Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…470705-dobre¬ rano¬ s-jednickou/411236100071045/obsah/157076-host¬ jiri¬ siostrzonek, 12. 5. 2011 Ta naše povaha česká – Kam zmizely Rychlé šípy. http://www.ceskatelevize.cz/…100627928-ta¬ nase¬ povaha- ceska/402213100011006-praha¬ cechu¬ raj/titulky, 11. 6. 2015. Ta naše povaha česká – Řemeslo už nemá zlaté dno? Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…100627928-ta¬ nase¬ povaha- ceska/407235100011011-remeslo¬ uz¬ nema¬ zlate¬ dno, 21. 3. 2007. Ta naše povaha česká – Děvčátka, na slovíčko! Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…100627928-ta¬ nase¬ povaha- ceska/408235100011014-devcatka¬ na¬ slovicko, 2. 7. 2008 Ta naše povaha česká – Češi očima Poláků, Poláci očima Čechů. http://www.ceskatelevize.cz/…100627928-ta¬ nase¬ povaha- ceska/408235100011019-cesi¬ ocima¬ polaku¬ polaci¬ ocima¬ cechu, 6. 8. 2008 Ta naše povaha česká – Příliš málo prezidentů. http://www.ceskatelevize.cz/…100627928-ta¬ nase¬ povaha- ceska/408235100011008-prilis¬ malo¬ prezidentu, 23. 1. 2008 Ta naše povaha česká – Osudové osmičky. Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…100627928-ta¬ nase¬ povaha- ceska/408235100011006-osudove¬ osmicky, 16. 1. 2008 Ta naše povaha česká – Třígrošové podnikání. Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…100627928-ta¬ nase¬ povaha- ceska/408235100011022-trigrosove¬ podnikani, 24. 9. 2008 Ta naše povaha česká – Co zbylo z Gutha¬ Jarkovského. http://www.ceskatelevize.cz/…100627928-ta¬ nase¬ povaha- ceska/410235100011011-co¬ zbylo¬ z-gutha¬ jarkovskeho, 9. 6. 2010 Folklorika – S Prajzáky ke kořenům moravštiny. http://www.ceskatelevize.cz/…6100141001-s¬ prajzaky- ke¬ korenum¬ moravstiny/titulky, 14. 9. 2013. Ta naše povaha česká – Mateřština na rozcestí Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…100627928-ta¬ nase¬ povaha- ceska/412235100011006-materstina¬ na¬ rozcesti/, 2012. Ta naše povaha česká – Mor korupce. Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…00627928-mor- korupce/411235100011018/video/, 2011. Ta naše povaha česká – Rasismus naruby. Zdroj:http://www.ceskatelevize.cz/…928-rasismus- naruby/411235100011015/video/, 2011. Události v regionech (Ostrava) – Komentované regionální zpravodajství. http://www.ceskatelevize.cz/…233-udalosti¬ v-regionech- ostrava/413231100000824-udalosti¬ v-regionech/, 24. 8. 2013. Dobré ráno – host Jiří Siostrzonek. Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…049455-dobre¬ rano/414236100071019, 6. 3. 2014 Dobré ráno s Jedničkou – host Jiří Siostrzonek. Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…470705-dobre¬ rano¬ s-jednickou/410236100071023-dobre¬ rano/obsah/105890-kulturni¬ tipy¬ hoste¬ rock¬ roll- band¬ m-woodmana¬ m-tesar¬ j-siostrzonek¬ vyhodnoceni¬ souteze, 10. 3. 2010 Dobré ráno s Jedničkou – host Jiří Siostrzonek. Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…470705-dobre¬ rano¬ s-jednickou/411236100071009, 27. 1. 2011 Mezikulturní dialog. Promítání filmu Mária a Mária. http://www.mezikulturnidialog.cz/…ar/promitani¬ filmu¬ maria¬ a-maria.html Sváteční slovo vysokoškolského pedagoga Jiřího Siostrzonka Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…y/880349-sva¬ teatna¬ slovo¬ vysokol¬ kolska¬ ho- pedagoga¬ jil¬ a-ho¬ siostrzonka/408235100071003/video/, 16. 3. 2008 Můj romantický příběh. Divadlo žije. Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…2674-divadlo- zije/415234100041003/video/ Babylon – Jiří Siostrzonek o narůstajícím radikalismu. Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…52034/video/ Babylon. Američan ze Žamberka. Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…52030/video/ Babylon. Paměť míst. Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…36100152004/, 2012 Babylon – fotograf Arkadiusz Gola. Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/…36100152009/, 4. 3. 2012 Babylon – Daruvarskéděti. http://www.ceskatelevize.cz/…2037/titulky, 20. 11. 2011

Pořad kultura.cz

Slezské zemské muzeum v Opavě, http://www.ceskatelevize.cz/…9616-kultura- cz/412233100152002/ Fotograf Imrich Vebr, http://www.ceskatelevize.cz/…9616-kultura- cz/411233100152009/ ITF http://www.ceskatelevize.cz/…9616-kultura¬ cz/410233100152022/ Fotografka Jitka Horázná, http://www.ceskatelevize.cz/…9616-kultura- cz/410233100152008/ Sochař Tomáš Skalík, http://www.ceskatelevize.cz/…9616-kultura- cz/409233100152014/ Národní kavárna v Opavě, http://www.ceskatelevize.cz/…9616-kultura- cz/409233100152012/video/ Tereza Vlčková, http://www.ceskatelevize.cz/…9616-kultura- cz/408233100152014/video/ Mediální výchova na školách, http://www.ceskatelevize.cz/…9616-kultura- cz/407233100152023/video/ Bezručova Opava, http://www.ceskatelevize.cz/…9616-kultura- cz/407233100152021/video/ Vzpomínka na Milana Borovičku, http://www.ceskatelevize.cz/…9616-kultura- cz/411233100152014/video/ Dobré ráno s jedničkou, http://www.ceskatelevize.cz/…470705-dobre¬ rano¬ s-jednickou/411236100071123/ Dobré ráno s jedničkou, http://www.ceskatelevize.cz/…470705-dobre¬ rano¬ s-jednickou/video/ Dobré ráno s jedničkou, http://www.ceskatelevize.cz/…470705-dobre¬ rano¬ s-jednickou/chat/2656-jiri¬ siostrzonek¬ a-tomas¬ kvarda/ Spolupráce na filmových profilech fotografů pro Českou televizi (náměty, scénáře, redaktor): Milan Borovička, 1998, (n, r), 6 min, Dita Pepe, 2007, 10 min. ®, Evžen Sobek, 2007, 6 min. ® Jaroslav Charfreitág, 2012 (n, s, r), Gustav Ulrich, 2012 (n, s, r). Český rozhlas Ostrava Koktejl, http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2540536 Nová Fukušima http://bydleni.idnes.cz/povedene¬ chvali¬ architekti¬ fikci¬ o-nove¬ fukusime¬ a-stavbu kritizuji1gc/architektura.aspx?c=A120105_1711396_os­trava¬ zpravy_sot

Denní tisk

http://ostrava.idnes.cz/ostravske¬ univerzity¬ zaostavaji¬ ve¬ vede¬ maji¬ proto¬ mene¬ penez- pvi-/ostrava¬ zpravy.aspx?c=A120123_125325_ostrava¬ zpravy_jog http://zpravy.idnes.cz/romove¬ se¬ nehlasili¬ k-narodnosti¬ citi¬ se¬ byt¬ cechy¬ rika¬ aktivista- pyn-/domaci.aspx?c=A111216_1702641_ostrava¬ zpravy_jog http://zpravy.idnes.cz/ostrava¬ chce¬ pritahnout¬ gay¬ turisty¬ kampan¬ ale¬ ze¬ sveho¬ platit- nebude-1ej-/domaci.aspx?c=A111015_1668956_ostrava¬ zpravy_bor http://zpravy.idnes.cz/kluci¬ z-ostravy¬ rapuji¬ na¬ webu¬ o-zabijeni¬ maji¬ texty¬ z-webu- zmizet-1cb-/krimi.aspx?c=A101201_1492015_ostrava¬ zpravy_sot http://ostrava.idnes.cz/nove¬ sdruzeni¬ bude¬ pripominat¬ originalitu¬ hlucinska¬ p0y-/ostrava- zpravy.aspx?c=A110103_1508136_ostrava¬ zpravy_jog http://zpravy.idnes.cz/pruzkum¬ v-sedm¬ rano¬ mesto¬ spi¬ zatimco¬ venkov¬ uz¬ pracuje¬ p2j-/domaci.aspx?c=A090105_165940_domaci_abr http://www.chodovskatvrz.cz/…679/sociolog¬ jiri¬ siostrzonek¬ promluvi¬ na¬ lide¬ v-mistech¬ ve¬ ctvrtek-16–2-nove¬ od-18-hodin¬ o-domove¬ a-tom¬ co¬ za¬ domov¬ obvykle- oznacujem http://www.rozmowki¬ polsko¬ czeskie.com.pl/kobiety¬ xxi¬ wieku.html http://munich.czechcentres.cz/…o/114-langer¬ hundertjahrige/ http://www.imrichveber.com/not¬ one¬ life http://www.young¬ fresh.eu/index.php/novinky http://unitedfilm.cz/…item/71-telo¬ plne¬ stesti https://udalosti.signaly.cz/0812/vznik¬ univerzity¬ palackeho¬ v http://ostrava.idnes.cz/po¬ prezidentskych¬ volbach¬ prijde¬ deziluze¬ predpovida¬ opavsky- sociolog-1ao-/ostrava¬ zpravy.aspx?c=A130121_1879643_ostrava¬ zpravy_jog http://www.lgp.cz/…a/fotografie¬ a-sociologie.html http://www.mzk.cz/…akce/filmovy¬ ctvrtek¬ maria¬ maria¬ cr-2014 http://zpravy.idnes.cz/obchodni¬ centrum¬ breda¬ weinstein¬ vylidni¬ stred¬ opavy¬ pd7-/domaci.aspx?c=A120416_1764640_ostrava¬ zpravy_jog http://unitedfilm.cz/…item/71-telo¬ plne¬ stesti http://www.ndm.cz/…nka/370-dnes¬ nehrajeme¬ diskutujeme.html http://baila.net/…3971402/jiri¬ siostrzonek http://kam.vse.cz/o¬ katedre/knihovna/ http://www.az¬ encyklopedie.info/j/35206_Ji%C5%99%C3%AD_Si­ostrzonek/ http://magazin.e15.cz/…ony/sociolog¬ ktery¬ se¬ bez¬ zakoktani¬ vyjadri¬ k-cemukoli-851656 http://www.kpwin.cz/…ments/293634 http://munich.czechcentres.cz/…o/114-langer¬ hundertjahrige/ http://abart¬ full.artarchiv.cz/dokumenty.php?IDdokumentu=15966 http://katalog.npmk.cz/…ments/272972 http://www.dox.cz/cs/doprovodne¬ akce/prednaska¬ jiri¬ siostrzonek¬ turismus¬ jako- vyznamny¬ socialni¬ fenomen-732011-od-18h http://www.primat.cz/slu¬ fpf/ucitele/jiri¬ siostrzonek/70791 https://www.forum2000.cz/…y/konference¬ forum-2000/2014/delegati & wWGoVXFUWbw=200002630/ http://www.chodovskatvrz.cz/…679/sociolog¬ jiri¬ siostrzonek¬ promluvi¬ na¬ lide¬ v-mistech¬ ve¬ ctvrtek-16–2-nove¬ od-18-hodin¬ o-domove¬ a-tom¬ co¬ za¬ domov¬ obvykle- oznacujeme?kalendar=1167260400 http://www.fotomosty.info/doc/120/ http://qool.cz/detail¬ akce/877878-jiri¬ siostrzonek¬ tomas¬ pospech¬ co¬ archivuje¬ objeveny- archiv/ http://www.kinokotva.cz/…ormacia-1777 http://www.fotografic.cz/exhibit/evzen¬ sobek¬ modry¬ zivot¬ life¬ in¬ blue/ http://www.lib.cas.cz/aleph¬ google/KNA01/00097/07/000970703.html http://tomasgresek.cz/inspirativni¬ bigthinking¬ business¬ inspiration/ http://www.divadloarena.cz/…4-09-15-deda¬ se¬ umel¬ podivat¬ na¬ svet https://udalosti.signaly.cz/0812/vznik¬ univerzity¬ palackeho¬ v http://wwwopac.upm.cz/zaznam.php?… http://shop.young¬ fresh.eu/?product=divadlo¬ fxkalby¬ roman¬ dobes http://www.chuchelna.com/aktualne/?… http://www.petrjanecek.cz/…240-vernisaz¬ suroviii12 http://www.asekol.cz/tiskove¬ centrum/aktuality/fotosoutez¬ muj¬ svet¬ zna¬ viteze/ http://www.mubruntal.cz/jindrich¬ streit¬ a-jeho¬ ab¬ normalizace¬ na¬ zamku/d-942151 http://polskyinstitut.cz/?… http://www.osu.cz/…edii/125.pdf http://literaturadnes.blogspot.cz/…archive.html http://www.pohrebiste.cz/…/130113a.htm http://ostravablog.cz/tema/kino¬ narocneho¬ divaka¬ a-filmovy¬ klub¬ po¬ padesati¬ letech/ http://www.detstvivsocialismu.cz/fotografie¬ jaromir¬ cejka/ http://www.multimediaexpo.cz/…_Siostrzonek http://www.galeriecaesar.cz/…tal_adam.htm http://www.tvnoe.cz/detail¬ clanek/zpravodajske¬ noeviny-31–3–2015.html http://radiocyp.cz/2012/05/ http://www.ecpm.cz/…y/3603-video¬ fukusima¬ ii¬ v-ostrave¬ filmarum¬ vadi¬ stavba¬ v-centru¬ mesta https://books.google.cz/…C4%8Dan.html?… http://www.impulshk.cz/clanky-17-valna¬ hromada¬ vsvf.html http://tagi.ox.pl/…%C5%99%C3%AD¬ siostrzonek.html ----polské citace http://www.sckn.cz/…ml/titul.php?… http://www.novasit.cz/cs/projekty.php?… http://knir.cz/…uments/76921 http://www.theeuropeanlibrary.org/…000054392299?…- udc=316.734%3A005 http://issuu.com/…ro_bydleni/1 http://www.hi- art.it/down.php?tab=notizia & f=fi­le_notizia & dir=img_noti­zia & id=557 & numdir=1 https://www.mesto¬ bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/novinove¬ clanky/26472-ostrava¬ vs- praha¬ mame¬ co¬ nabidnout¬ ano¬ mnoho.html http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/v¬ opave¬ vystavuji¬ nejlepsi¬ snimky¬ pracovniku- charit/ http://www.blisty.cz/art/67112.html http://www.dobrovolnik.cz/…brovolnictvi¬ v-ceskem¬ tisku¬ duben-2012/ http://aleph.nkp.cz/…05736834.htm http://www.bbkult.net/…8442872.html http://opavsky.denik.cz/…ion/pozvanka¬ nespokojena¬ demokracie14102014.html http://opavsky.denik.cz/…egion/chceme¬ uchovavat¬ identitu¬ hlucinska¬ rika- sociolog-.html http://www.wbc.poznan.pl/…tografii.pdf http://patio.art.pl/wystawa_en.php?id=1 http://profile.uap.edu.pl/infoPL.pdf http://www.photorevue.com/phprs/view.php?…, 03. 04. 2015. https://www.colours.cz/…kujici/david¬ ondracka,–maxim¬ eristavi,–jiri¬ siostrzonek¬ a http://www.forum2000.cz/…a-demokracie http://www.dox.cz/cs/doprovodne¬ akce/prednaska¬ jiri¬ siostrzonek¬ turismus¬ jako- vyznamny¬ socialni¬ fenomen-732011-od-18h https://katalog.mendelu.cz/…ments/123077 http://www.klubart.cz/promluvy¬ k-modernimu¬ vytvarnemu¬ umeni.html http://www.ndm.cz/…a/166-archiv¬ akci¬ ndm¬ extra.html http://www.ostravan.cz/26423/rozpad¬ rozklad¬ a-rozvrat¬ aneb¬ ostrava¬ bez¬ pozlatka¬ ve-300-snimcich¬ ondreje¬ durczaka/ https://www.novinky.cz/vase¬ zpravy/zlinsky¬ kraj/zlin/4964–33905-zlinske¬ divadlo hosti- vystavu¬ domov¬ bez¬ domova.html http://www.staraopava.cz/…MG_9680.html http://www.dumprirody.cz/dum¬ prirody¬ litovelskeho¬ pomoravi/akce/adam¬ dostal- objevovani/ http://regiony.impuls.cz/v¬ havirove¬ je¬ vice¬ senioru¬ nez¬ pred¬ padesati¬ lety¬ fbq-/moravskoslezsky¬ kraj.aspx?c=A161005_195604_imp¬ moravskoslezsky_kov http://heyevent.com/…to-2015-jiri¬ siostrzonek¬ presahy- sociologie¬ a-fotografie http://www.asekol.cz/tiskove¬ centrum/napsali¬ o-nas~4/opavane¬ zidek¬ a-baranova- zvitezili¬ v-celostatni¬ soutezi/ http://www.mubruntal.cz/jindrich¬ streit¬ a-jeho¬ ab¬ normalizace¬ na¬ zamku/d-942151 http://ostravablog.cz/tema/kino¬ narocneho¬ divaka¬ a-filmovy¬ klub¬ po¬ padesati¬ letech/ http://www.naseostrava.cz/…y-29/divadlo¬ jiriho¬ myrona¬ zve¬ na¬ diskuzi¬ k-vyroci¬ s http://www.frodogalery.cz/text/zajimava¬ prednaska¬ s-big¬ thinking http://www.malainventura.cz/…dmin/page/4/ http://www.ecpm.cz/…y/3603-video¬ fukusima¬ ii¬ v-ostrave¬ filmarum¬ vadi¬ stavba¬ v-centru¬ mesta http://www.brnenskadrbna.cz/…ultura/maria¬ a-maria¬ v-trojce.html

Pedagogická, organizační a jiná odborná činnost

a) Vysokoškolská pedagogická praxe (uvedena v rocích)

25 let

b) Přednášky (prezentace) na jiných školách, institucích, konferencích apod.

Letní škola fotografie Poprad, 1995 – 2003 (přednášky, výstavy, fotografické projekty).
Konference „Kurikulum andragogiky“. Katedra andragogiky a sociologie FF Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2. 10. 2002, referát: „Jistoty a hledání andragogiky.“
„III. Konferencja Komparystyczna“. UAM Poznań, Polsko. 3.–4. 6. 2002, příspěvek: „Nové přístupy k výuce umění na vysokých uměleckých školách.“
Konference „Fotografia dokumentalna w projektach fotograficznych.“s. 39 – 59. Galeria szara w Cieszynie, 7. 11. 2004, referát: „Nauczanie socjologii w Insytucie Tworczej Fotografii v Opavě“.
Fotofestival Lodz a konference, 2005 – přednáška: „Polská dokumentární škola.
Setkání vysokých fotografických škol Ústí nad Labem a konference, 2005 – přednáška: „Studium společenských věd na ITF“.
Fotografická konference „Proměny dokumentu“ Nida, Litva, 15.–19. 9. 2005, Příspěvek: „Fotografické projekty a jejich interpretace“.
Mezinárodní konference „Fotografia dokumentalna w projektach fotograficznych“. Galeria szara w Cieszynie, 2. 6. 2005, referát: „Nauczanie socjologii w Insytucie Tworczej Fotografii v Opavě“.
Fotografický festival a konference v Arles /Francie/, červenec 2005.
Měsíc fotografie a fotografická konference Krakov, 2005 – přednáška: Černobílý dokument“.
Mezinárodní konference „Slovo – obraz – zvuk – duchovní rozměr současné kultury“, konference na Filozofické fakultě KF v Nitře, duben 2007, příspěvek: „Média a komunikace“.
Mezinárodní konference „Wolność, Równość…Sztuka!/ Svoboda, Rovnost…Umění! Umělecký svět mezi represí a emancipací“. Galerie Szara, Cieszyn, Polsko, 2007, referát: „Proměny individuálních hodnot člověka jako předpoklad změn ve společnosti.“
Konference „Zkušenosti nevládních kulturních organizací v ČR“, divadlo Alfréd ve dvoře, Praha, leden 2008, přednáška: „ Současná podoba kulturního provozu“.
Mezinárodní sympozium studentů a pedagogu evropských fotografických škol SKOKI 2008 (Polsko), přednáška: „Vizuální sociologie, prezentace ITF“.
Mezinárodní konference „Animácia euroobčaianstvav miestnej kulturev SR“. Štrbské Pleso, Slovensko, červen 2008, přednáška: „Animační metody při výuce společenských věd a umění v rámci celoživotního vzdělávání“
Mezinárodní konference „Zaujměte postoj“ (poslání kultury v regionech), pod záštitou ministra kultury, Divadlo Archa, Praha, prosinec 2008, přednáška: „Kultura jako nová hodnota globalizovaného světa“.
Mezinárodní Fotografický festival a konference „Učit fotografii“ v Lodži (Polsko), květen 2008, přednáška: „ Fotografie a sociologie“.
Mezinárodní konference „Spoleczne dyskursy sztuki i fotografii“, Poznaň (Polsko), listopad 2008, přednáška: Fotografování – cesta k poetickému bytí.
Konference „Kultuře s láskou…“, Dům pánů z Kunštátu, Brno, prosinec 2008, přednáška: „Animace kultury a zprostředkování hodnot“.
Konference „Umění, kultura a kreativní ekonomika.“ Institut umění – Divadelní ústav, Parlament ČR, Praha, 2009, příspěvek: Umění jako součást životního stylu.
Konference v rámci fotografického festivalu, Galerie ASP, Varšava, září 2009, přednáška: „Proměny české společnosti v dokumentární fotografii“.
Konference „Spoleczne dyskursy sztuki fotografii“. Akademia sztuk Pieknych. Poznań 2.–4. 10. 2009, referát: „Fotografowanie jako sposób umoźliwiania poetyckej exystencji oraz przekazywania wartości.“.
Konference Československé město včera a dnes. Fakulta sociálních studií, Brno, 13. – 14. listopad 2009, přednáška: „Proměny současného města z hlediska vizuální sociologie.“
Konference v rámci fotografického festivalu, Galerie ASP, Varšava, září 2009, přednáška: „Proměny české společnosti v dokumentární fotografii“.
Konference a výstava „49 polských studentů ITF“ Rondo sztuki, Katovice, září 2009, přednáška: Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě.
Konference „Československé město včera a dnes“. Fakulta sociálních studií, Brno, 13. – 14. listopad 2009, přednáška: „Proměny současného města z hlediska vizuální sociologie.“
Konference a workshop „Nový management kultury“. Nečtiny, červen 2010, přednáška: Kultura a změna.
Architektura a bydlení jako obraz životního stylu. Přednášky pro studenty a pedagogy v rámci programu ERASMUS – Institut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wroclawski, říjen 2010
Mezinárodní konference „Fotografie a sociologie“ 13. – 14. září 2010, Institut tvůrčí fotografie Filozoficko¬ přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Referát: „K čemu slouží fotografům (nejen) fotografická znalost.“
Mezinárodní konference „Fotografie a sociologie“. ITF FPF Slezská univerzita v Opavě. Září 2010
Setkání vysokých fotografických škol Ústí nad Labem a konference, 2011, výstava ITF, diskuzní panel.
Konference urbánních studií. „Třetí město“. Katedra sociologie FF Masarykovy univerzity Brno, 4.–5. 11. 2011, příspěvek :“Proměny a konstanty fenoménu domova z pohledu vizuální sociologie.“
Konference v rámci mezinárodního fotografického festivalu Tiff Wroclaw, 2012, Křehké zboží / Delikatne dobra / Fragile goods. Wroclaw, 11/2012, Katedra historie univerzity ve Vratislavi, příspěvek: „Polská dokumentární fotografie na ITF.“
Konference „Registru uměleckých výstupů (RUV)“. FA ČVUT v Praze, květen 2012, příspěvek: „Problematika kurátorské činnosti“.
Miasteczka na pograniczach. Přednáška pro veřejnost v rámci programu ERASMUS, Institut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wroclawski, listopad 2012.
Konference „Vizuální studia – věda, umění, instituce“. Fakulta sociálních studií MU Brno, duben 2012, příspěvek: „Vesniceve fotografii“.
„Konference registru uměleckých výstupů (RUV)“.FA ČVUT v Praze, květen 2012, příspěvek: „Problematika kurátorské činnosti“
Konference „Ostravská atmosféra“. Clarion Congress Hotel Ostrava, 2. 10. 2012. (účastníci: prof. Jan Keller – Ostravská univerzita, MUDr. R. Šrám, Ing. J. Topinka – AV Praha, RNDr. J. Hovorka – Univerzita Karlova Praha, doc. P. Jančík – VŠB Ostrava, Dr. M. Vojtíšek – TU Liberec) a další. Příspěvek: Život jako odpovědnost“.
The „INAP 2013: Joint Student Conference“ will take place in Prague, Czech Republic in December 2 – 4, 2013, referát: „Prostor a čas mezi fotografií a filmem“.
Mezinárodní konference„Fotografie v zrcadle společenských věd“. 17.- 18. září 2014, Institut tvůrčí fotografie Filozoficko¬ přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, referát: „Fenomén domova ve fotografii“.
Konference „Žycie wślaskim krajobrazie poprzemyslowym“, Zabrze, Polsko 26. 9.–28. 9. 2014, referát: „Krajina domova a duše“. Univerzita ve Vratislavi, přednáška: „Polská dokumentární fotografie na ITF.“, 2014.
Mezinárodní sympozium „Život v postindustriálníkrajině Slezska“. Ruda u Rýmařova, 2015. přednáška: „Fotografie jako historický pramen“ (organizátor konference).
Mezinárodní diskuzní workshop „Využití umění pro sociologické vědění“. FVP Slezská univerzita v Opavě 2015, příspěvek: dokumentární fotografie jako pramen sociologických hypotéz.
Mezinárodní konference „Média a dějiny“. FVP Slezské univerzity v Opavě, 2016. Účastník diskuzního fóra, moderátor konference, člen přípravného týmu.
Univerzita umění Poznaň, přednáška (společně s J. Štreitem) „Výuka fotografie na ITF v Opavě“. 2016.
Mezinárodní festival fotografických publikací X print, přednáška (společně s J. Štreitem) „Dokumentární publikace na ITF.“ 2016, galerie Pix house v Poznani.
Duchovní změny ve společnosti (společně s J. Šiklovou, J. Štreitem). Kostel Prozřetelnosti Boží, Šenov, 2016.
Život a dokument (společně s O. Sommerovou, J. Štreitem). Kostel Prozřetelnosti Boží, Šenov, 2016. Přednáška „Vzájemný vztah umění a společnosti“. Knihovna Třinec, 2016.
Cyklus přednášek pro studenty filmové fakulty K.Kieslowského v Katovicích, Slezská univerzity Katovice – duben 2019.
5. mezinárodní sympozium Fotografie jako historický dokument. Zabrze, Polsko 2019. Přednášející, moderátor sympozia, člen organizačního vědeckého týmu.
Dokument jako zdroj informací. Přednáška na mezinárodní konferenci Interphoto Bialystok, Polsko, říjen 2019.
Spoluorganizace konference Média a dějiny – obraz Poláků v médiích. FVP Slezské univerzity v Opavě, 2019. Účastník diskuzního fóra, moderátor konference, člen organizačního týmu.
Přednáška Umění v kině – Schiele, Klimt. Kino KUPE, Opava, červen 2019.
Přednáška Umění v kině – Claude Monet. Kino KUPE, Opava, červen 2019.
Přednáška Sociologie ve filmu Manželské etudy – Nová generace. Kino KUPE, Opava, červen 2019.
Přednáška Umění jako forma terapie. Psychiatrická nemocnice Opava, září 2019.

Obhájené teoretické bakalářské a diplomové práce

Bakalářské práce:
Gúber, Š.:„O sobě.“ ITF FPF SU v Opavě, 1994.
Smékalová, E.: „Zařazení fotografie do kontextu vizuálního umění.“ ITF FPF SU v Opavě, 1994.
Turek, P.: „Postavení fotografického aktu ve společnosti.“ ITF FPF SU v Opavě, 1994.
Kudělka, J.: „Metodika výuky obrazové skladby na Lidové konzervatoři v Ostravě.“ITF FPF SU v Opavě, 1998.
Kuzikovská, M.: „Komunikační proces ve fotografii.“ITF FPF SU v Opavě, 2000.
Zetková, L.: „Fotografie v arteterapii.“ITF FPF SU v Opavě, 2001.
Dabrowski, J.: „Fotografické ikony období polské systémové transformace“. ITF FPF SU v Opavě, 2005.
Kubień, A.: „Šok skutečnosti“. ITF FPF SU v Opavě, 2005.
Parkánová, V.: „Fenomén bulvární fotografie.“ITF FPF SU v Opavě, 2005.
Pavlíková, J.: „Vnímání fotografie návštěvníky fotografických výstav.“ ITF FPF SU v Opavě, 2005.
Pavlíková, V.: „Fototerapie.“ITF FPF SU v Opavě, 2006.
Sláma, V.: „Fotografie v mém životě.“ITF FPF SU v Opavě, 2006.
Heyda, S.: „Fotografická reportáž z týdeníku „ITD“.“ITF FPF SU v Opavě, 2007.
Jílková, E.: „Využití fotografie v terapeutické práci s problémovými uživateli návykových látek.“ITF FPF SU v Opavě, 2008.
Klepal, T.: „Fenomén internetových fotogalerií.“ ITF FPF SU v Opavě, 2009.
Biernacka, S.: „Agnes Vardová, fotografie, kino.“ ITF FPF SU v Opavě, 2010.
Pavlíková, R.: „Mateřství v české fotografii“. ITF FPF SU v Opavě, 2010.
Kowalczyk, K.: „Fotografie jako inspirace a výrazový prostředek v tvorbě vybraných polských umělců po roce 2000.“ ITF FPF SU v Opavě, 2010.
Kubeš, P.: „Aktuální trendy v pornografické fotografii.“ITF FPF SU v Opavě, 2010.
Dwornik, K.: „Prostor lidského bytí – člověk a jeho prostor ve fotografii.“ ITF FPF SU v Opavě, 2011.
Kranjec, V.: „Italská módní fotografie od 50. let do současnosti.“ ITF FPF SU v Opavě, 2011.
Liboska, T.: „Vizuální antropologie“. ITF FPF SU v Opavě, 2011.
Ratter, T.: „Nová fotografie? Potíže se sociologickou analýzou proměn v amatérské fotografii.“ITF FPF SU v Opavě, 2011.
Ceccaroni, M.: „Fotografie na akademii LABA“. ITF FPF SU v Opavě, 2012.
Hard. M.: „HIP – HOP a fotografie.“ITF FPF SU v Opavě, 2012.
Menzel, A.: „Fenomén fotobank a mikrostockové fotografie.“ ITF FPF SU v Opavě, 2012.
Morawicki, M.: „Michael Wolf – fotograf s nápadem.“ ITF FPF SU v Opavě, 2012.
Pogoda, B.: „Pohlednice z PLR.“ITF FPF SU v Opavě, 2012.
Bobková, M.: „Fotografická galerie Fiducia“. ITF FPF SU v Opavě, 2014.
Durczak, O.: „Fotografické publikace o Ostravsku 1948 – 1989.“ ITF FPF SU v Opavě, 2014.
Janiš, J.: „Martin Štrba – jednou nohou fotograf.“ITF FPF SU v Opavě, 2014.
Pacholak, K.: „Prostory v moderní architektuře.“ ITF FPF SU v Opavě, 2014.
Zubrowska, E.: „Fotografie při utváření image politiků.“ ITF FPF SU v Opavě, 2014.

Diplomové práce:
Horsteinerová, D.: „Fotografie – autoterapie.“ ITF FPF SU v Opavě, 2003.
Bendová, M.: „Arteterapie formou fotografie v ČR.“ ITF FPF SU v Opavě, 2007.
Ilík, M.: „Dom fotografie v Popradě.“ITF FPF SU v Opavě, 2012.
Veber, I.: „Domov v české fotografii.“ ITF FPF SU v Opavě, 2014.
Johnová, M.: „Dítě jako fotograf.“ ITF FPF SU v Opavě, 2014.
Lach, A.: „Motiv cestování v současné polské fotografii na vybraných příkladech.“ ITF FPF SU v Opavě, 2015.
Dorozanski, I.: „Dokument ve sportovní fotografii v Polsku po roce 1989.“ ITF FPF SU v Opavě, 2015.
Reszko, A.: „Jakub Smolski vesnický fotograf z Luky“. ITF FPF SU v Opavě, 2015.
Kašpar, M.: „Zapomenutí oderští fotografové 19. století“.ITF FPF SU v Opavě, 2016.
Durczak, O.: „Propagujme ocel a uhlí! Fotografické publikace o Ostravsku ve 20. století.“ ITF FPF SU v Opavě, 2016.

Organizace výstav, konferencí a tvůrčích dílen (výběr)

Spoluorganizátor konference „Setkání vysokých uměleckých škol se zaměřením na fotografii“. Rektorát Slezské univerzity v Opavě.
Instalace, prezentace výstav na mezinárodním festivalu „Měsíc fotografie v Bratislavě“, 1996 – 2016.
Spoluorganizátor mezinárodní konference „Žycie wślaskim krajobrazie poprzemyslowym“, Zabrze, Polsko 26. 9.–28. 9. 2014, referát: „Krajina domova a duše“.
Spoluorganizátor konference „Ostravská atmosféra“. Clarion Congress Hotel Ostrava, 2. 10. 2012. (účastníci: prof. Jan Keller – Ostravská univerzita, MUDr. R. Šrám, Ing. J. Topinka – AV Praha, RNDr. J. Hovorka – Univerzita Karlova Praha, doc. P. Jančík – VŠB Ostrava, Dr. M. Vojtíšek – TU Liberec) a další. Příspěvek: Život jako odpovědnost“.
Hlavní organizátor mezinárodní konference „Fotografie a sociologie“. ITF FPF Slezská univerzita v Opavě, září 2010, referát Mezinárodní konference „Fotografie v zrcadle společenských věd“. 17.- 18. září 2014, Institut tvůrčí fotografie Filozoficko¬ přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, referát: „Fenomén domova ve fotografii“.
Fotograficko-sociologický projekt, workshop „Lidé Hlučínska 90. let dvacátého století“, 1995 – 1998, metodologické zpracování projektu, spoluorganizace, lektorování.
Fotograficko-sociologický projekt, workshop „Zlín a jeho lidé“, 1997 – 2001, metodologické zpracování projektu, spoluorganizace, lektorování.
Fotograficko-sociologický projekt, workshop „Opava na přelomu tisíciletí“, 2005, metodologické zpracování projektu, spoluorganizace, lektorování.
Multimediální festival v Domě umění „Pohyb, zvuk, prostor“, 2000 – 2003, spoluorganizátor.

Vystoupení na fotografických a uměleckých festivalech

Mezinárodní filmový festival o lidských právech „Jeden svět v Opavě“, od roku 1999– dosud, spolupořadatel, lektor.
„Dvě města / dvě univerzity na hranici“ – organizační a odborná spolupráce na fotograficko- sociologickém projektu, 2005.
Lektor fotografického festivalu „Fotokošt Hodonín“, 2010 – 2014, přednášky o dokumentární fotografii a její interpretaci.
Filmový festival „Měsíc nad řekou“, Písek, 2010 – 2012, aktivní účast na seminářích a kulatých stolech.
Filmový festival „Letní filmová škola v Uherském Hradišti“, od 1985 – 2016, přednášky, organizace výstav, aktivní účast na seminářích a kulatých stolech.
Vedení a organizace fotograficko¬ sociologického workshopu „Město viděno jinak“ v Košicích. Ve spolupráci s institucí Nová síť Praha, květen 2010.
Lektor fotografického festivalu Blatná, 2007.
Workshop „Nový management kultury“. Nečtiny, červen 2010, přednášky v cyklu: Kultura a změna.
Aktivní (instalace, prezentace výstav) účast na mezinárodním festivalu „Měsíc fotografie v Bratislavě“, 1996 – 2016.
Mezinárodní konference Média a dějiny. FVP Slezské univerzity v Opavě, 2019. Účastník diskuzního fóra, moderátor konference, člen přípravného týmu.

Členství v zahraničních odborných organizacích, porotách a poradních orgánech

2007 – dosud, předseda poroty mezinárodní fotografické soutěže FOTOPEIN – kulturní dědictví industriální architektury
2009 – 2011 – člen poroty mezinárodní fotografické soutěže „Trienále architektury,“ Krakov, Polsko člen mezinárodního kulturologického a sociologického týmu se zaměřením na paměť míst. Odborná spolupráce s Institutem kulturologie na univerzitě ve Vratislavi
2005 – člen mezinárodního kulturologického a sociologického týmu se zaměřením na paměť míst. Odborná spolupráce s Institutem kulturologie na univerzitě ve Vratislavi
2018 – dosud, člen poroty fotografické soutěže Slezská novinářská fotografie Katovice
Spolupracuje s četnými českými i zahraničními institucemi např. s Univerzitou umění v Poznani, s Katedrou kulturologie na univerzitě ve Vratislavi, se Slezskou univerzitou v Katovicích, s vedením mezinárodní fotografické soutěže FOTOPEIN v Rybniku, s českými univerzitami se zaměřením na fotografii a sociologii, s o.p.s. Člověk v tísni, s Domem umění v Opavě, s galerií Opera v Ostravě.
Lektor mezinárodního festivalu dokumentárních filmů „Jeden svět“ v Opavě
Člen dramaturgického týmu multižánrového festivalu Další břehy a Bezručovy Opavy
Člen kulturní komise Statutárního města Opavy
Člen poroty fotografické soutěže Slezská novinářská fotografie Katovice
Člen přípravného výboru pro organizace konference Média a dějiny Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Předseda občanského sdružení Společnost přátel Hlučínska
Předseda poroty fotografické soutěže zaměřené na industriální dědictví PHOTOPEIN, Rybnik
Člen poroty fotografické soutěže klientů sociálních ústavů Jeden svět, Charita Opava
Člen Akademického senátu FPF SU v Opavě
Člen Akademického senátu SU v Opavě
Člen Vědecké rady FPF SU v Opavě
Člen Nadace Jindřicha Štreita
Člen redakční rady vlastivědně-historického časopisu Hlučínsko

Grantové projekty (řešitel, spoluřešitel):

Řešitel grantu MS kraje v projektu „Podpora činnosti Kabinetu fotografie v Opavě“, doba řešení: 2005.
Řešitel kulturního grantu Statutárního města Opavy, Název grantu: Mezinárodní festival dokumentárních filmů „Jeden svět (Mezinárodní festival dokumentárních filmů)“, doba řešení: 2003. Číslo smlouvy: 712/04/Far, Doba řešení: 11.–15. 5. 2004.
IGS SU Název grantu: Inovace výuky fotografie formou fotografického projektu „Opava na prahu nového tisíciletí“, IGS/54/2007.
IGS SU v Opavě, Název grantu: Podpora zahraniční spolupráce ITF v oblasti umělecké činnosti ITF.
IGS/30/2008.
IGS SU v Opavě, Název grantu: Prezentace ITF FPF SU v Opavě na 14. Mezinárodním festivalu fotografie v Lodži, Číslo grantu: IGS/17/2015.
SGS SU v Opavě, Název grantu: Česká fotografie po roce 1989, Číslo grantu: SGS/7/2010 člen řešitelského kolektivu, Hlavní řešitel: Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
SGS SU v Opavě, Název grantu: Aktuální tendence současné české, slovenské a polské fotografie, Číslo grantu: SGS/25/2013, člen řešitelského kolektivu, Hlavní řešitel: prof. PhDr. Vladimír Birgus.
Koordinátor Pilotního projektuhodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektoriálníchpřístupů při studiu CZ.1.07/2. 2. 00/28.0271, 2012 –2015 spoluřešitel segmentu projektu. Odborná spolupráce s Institutem kulturologie, fakulta historie na Vratislavské univerzitě v Polsku na mezinárodním (Institut kulturologie ve Vratislavi, univerzita ve Lvově a ITF v Opavě) projektu „Místa paměti“, od roku 2010.
IGS/9/2019. Výstavy studentů ITF FPF SU v Opavě v Muzeu historie Katovic a v Galerii ZPAF v Katovicích.
TAČR: Vesnice je svět. Proměny společenského klimatu na Bruntálsku 1978–2018 v kontextu fotografií Jindřicha Štreita

Popularizační činnost

1980 – současnost autorské pořady o umění, kultuře, cca 950 pořadů (scénáře, režie a moderování).
1980 – 1989 „Filmové dialogy“. Profily 35 filmových tvůrců /osobnosti hraného, dokumentárního, animovaného a experimentálního filmu/.
1980 – 1989 „Večery poezie“. 25 realizovaných medailonů.
1980 – 1989 „Dialogy s osobnostmi kultury“ / J. Lukeš, A. Berková, L. Kundera, J. Rejžek, M. Zapletal, J. Steklík, A. Šimotová, O. Zoubek, J. Šigut, J. Valoch, P. Jochman, Z. Pospíšil, J.H. Kocman, P. Činčera, V. Novák a další/.
1976 – 1990 Vedoucí a dramaturg Filmového klubu v Opavě. / organizování přehlídek, seminářů, besed, lektorské úvody, recenze v místním tisku atd./.
Projekt Gender / ve spolupráci s OSF Praha / 2002, (10 přednášek, projekcí, výstav).
Projekt Romové / ve spolupráci s NROS Praha a MK ČR Praha / 2002 (přednášky, výstavy, koncerty).
Vzdělávání filmemna středních školách Moravskoslezského kraje, 2002 (32 škol, lektorské úvody, organizace).
Projekt osobnosti dokumentárního filmu (Jan Špáta, Helena Třeštíková, Olga Sommerová), 2002.
Večerní Jařabiny 14 diskuzních pořadů s prof. J. Jařabem v Domě umění v Opavě pro český rozhlas Olomouc.
Cyklus přednášek „Výtvarné umění pro začátečníky“Dům umění v Opavě, (4 přednášky pro veřejnost) 2002.
Cyklus přednášek o moderním výtvarném umění pro veřejnost (klub Atlantik Ostrava, Dům umění Opava, gymnázia v Opavě), 2005.
Univerzita třetího věku SU v Opavě, 2005 – cyklus přednášek.
Vzdělávání filmem na středních školách Moravskoslezského kraje – (lektorské úvody, organizace, přednášky), 2005.
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava – účast na diskuzním fóru, 2005.
Jeden svět – festival vítězných dokumentárních etnografických filmů z projektu One World, ve spolupráci s Českou televizí, dramaturgie, organizace, lektorské úvody.
Cyklus „Setkání s fotografy“,Leica Gallery, Praha, 2008, přednáška: „Evžen Sobek“. 51. Multižánrový festival Bezručova Opava, září 2008. Dům umění, Opava, přednáška: Znepokojivé mýty o práci a volném čase, Opava – neviditelné město (vizuální antropologie města).
Cyklus přednášek o moderním výtvarném umění. Dům umění, Opava, 2008.
Fotojatka, Artkino, Brno, kino Aero, Praha, září 2009.
Cyklus přednášek o insitním umění. Dům umění, Opava, březen 2009.
Fotografie jinak. Přednáška na festivalu Fotojatka, galerie Solnice, České Budějovice, červen 2010.
Láska v průzračné podobě. Přednáška na festivalu 53. Bezručovy Opavy. Obecní dům, Opava, září 2010.
(Ne)láska ve výtvarném umění. Přednáška v rámci na festivalu 53. Bezručovy Opavy. Obecní dům, Opava, září 2010.
Jaroslav Charfreitág. Trip to the „New World“ 1902 – 1903. Americké centrum,
Praha 2012, vernisáž, přednáška 30. 10. 2011.
Domov / Kde domov můj? Chodovská tvrz, Praha, únor 2012.
Proměna české společnosti po roce 1989 v kontextu dokumentární fotografie. Leica Gallery Praha, leden 2012.
Dokumentární fotografie a sociologie. Galerie moderního umění Hradec Králové, únor 2012.
Proměny společnosti. (společně s prof. Josefem Jařabem a prof. Rudolfem Šrámkem). Muzeum Hlučínska listopad 2012.
Duchovnost jako hodnota (společně s Jindřichem Štreitem a církevními představiteli). Zámek Dolní Benešov, listopad 2012.
Mezinárodní fotografický festival FOTOKOŠT, garant společně s Jindřichem Štreitem, úvody výstav. Hodonín 2012.
Krzystof Zanussi. Beseda s režisérem, OKO Opava, březen 2012.
Proměny práce – proměny společnosti a člověka. (Přednáška společně s prof. Josefem Jařabem, PhDr. Vladimírem Špidlou a prof. Jindřichem Štreitem). Evangelický kostel Hlučín, únor 2012.
Fotograf, vynálezce, osobnost Jaroslav Charfreitág. Přednáška o zapomenutém fotografovi z Žamberka, součást výstavy. Americké centrum, Praha 2012.
Dnešní média – symbol svobody nebo manipulace? (společně s Tomášem Etzlerem, Martinem Ehlem) v rámci projektu FORUM 2000, Antikvariát Fiducia, Ostrava říjen 2012.
Fotografie na zámku. Zámek Slezské Rudoltice, červen 2012.
Život na sídlišti. V rámci projektu Street For Art 2012. Stanice Opatov, Praha, říjen 2012
Lidé Vítkovska Jindřicha Štreita. Galerie Malovaný dům, Třebíč, červen 2012.
Vladimír Birgus fotografie. Žerotínský zámek v Novém Jičíně, září 2012.
Fotografická média. Mapování kulturních průmyslů v ČR. Agora, Praha, prosinec 2012.
Kmeny. Přednáška, beseda s hosty publikace (Vladimír 518 (PSH), Kay Buriánek (Sunshine). Art klub Opava, duben 2012.
Úvahy o konci světa. Aula rektorátu Slezské univerzity, Opava, prosinec 2012.
Poetika místa ve fotografii. Nadace Comenius, Fulnek, září 2102.
Fotografické vzdělávání na ITF. Dům čtení, Praha, listopad 2012.
Stáří? Přednáška pro veřejnost v rámci projektu Zdravé město (společně s A. Cibilkou), sál Na Rybníčku, Opava, říjen 2012.
Indiánské subkultury. Přednáška na Multižánrovém festivalu Další břehy Opava, duben 2012.
Jan Švankmajer – výtvarník, filmař. Přednáška na Multižánrovém festivalu Bezručova Opava, září 2012.
Fenomén hip hopu v českém kulturním kontextu. Přednáška na Multižánrovém festivalu Bezručova Opava, Art klub Opava, září 2012. (ve spolupráci s Derekem Hardem). Art klub, Opava, září 2012.
Magie a rituály ve výtvarném umění. Přednáška na Multižánrovém festivalu Bezručova Opava, Art klub, září 2012.
Tenkrát na Balkáně. Beseda s tvůrci dokumentárního filmu. Art klub Opava, únor 2012.
Lektor a organizátor workshopu Dream Factory Ostrava – 4. ročník divadelního festivalu. Ostrava 2012.
Jaroslav Charfreitág. Cesta do Nového světa 1902 – 1903. Muzeum Bruntál 2012 (společně s Jindřichem Štreitem), vernisáž, přednáška.
Arek Gola. Lidé z uhlí. Muzeum Hlučínska, Hlučín, 2012, vernisáž, přednáška.
Gustav Ulrich. Altvaterland. Dům umění Opavě, Opava 2012, vernisáž, přednáška.

obrazek

Jiří Siostrzonek: Bez názvu, monotyp, 1983

obrazek

Jiří Siostrzonek: Bez názvu, monotyp, 1983

obrazek

Jiří Siostrzonek: Bez názvu, monotyp, 1981

obrazek

Jiří Siostrzonek: Bez názvu, monotyp, 1980

tiskni, přečteno 18232x

Novinky

T E R M Í N Y: *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení