Novinky

Obhajoby a státnice: 11.–13. 9. 2017 Přijímací zkoušky do navazujícího a magisterského a do doktorského studia: 14. 9. 2017 Exkurze na Měsíc fotografie a OFF festival v Bratislavě: 2.–5. 11. 2017. Obhajoby bakalářských a diplomových prací a státnice proběhnou 12. 1. 2018. Konzultace pro zájemce o studium na ITF FPF SU v sobotu 13. 1. 2018 od 9 hodin na FPF SU v Opavě.
Termíny konzultací na Horní Bečvě: 13.–15. 10. 2017 15.–17. 12. 2017
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

Tomáš Werner: Beautiful pictures

Táto séria je založená na individuálnych predstavách o kráse. Požiadal som rôzne fotolaby, aby mi spravili 'peknú fotografiu' z jedného políčka negatívu, z fotografie zámerne pripomínajúcej anonymné krajinky. Skúmam estetiku fotolabov a individuálneho poňatia krásy a otázku seriality a multiplicity fotografického obrazu. V kontraste k multiplikácii obrazu v dnešnej dobe digitálnej reprodukcie som sa začal zaujímať o myšlienku obrazu ako 'viacnásobnej', ne-identickej, jednoty. Na rozdiel od procesu produkcie nových a nových obrazov, táto 'viacnásobná' jednota je tvorená sériou minimálnych rozdielov medzi jedným a tým istým obrazom. Namiesto nekonečného opakovania stále iných a rozdielnych obrazov som sa snažil vytvoriť rozdiel opakovaním jedného a toho istého obrazu.