MgA. Mgr. Ondřej Durczak

Funkce: pedagog
Vyučuje: Stavba a skladba fotografického obrazu, Volný seminář
E-mail: Ondrej.Durczak@seznam.cz
Telefon: 603 199 530
Adresa: Zdeňka Vavříka 1592/17, Ostrava 30, 700 30

Narozen 14. 9. 1989 v Ostravě.

studium:
2007–2011 Střední umělecká škola Ostrava, Poděbradova 33, obor Užitá fotografie a média
2011–2016 Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav fyziky, obor Multimediální techniky (Bc.), Počítačová fyzika (Mgr.)
2011–2016 Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Institut tvůrčí fotografie, obor Tvůrčí fotografie (MgA.)
od 2016 Institut tvůrčí fotografie, obor Tvůrčí fotografie (doktorské studium)

pracovní zkušenosti (v oboru):

od 4/2015 Fotograf a grafik (garant fotografické sekce), Centrum multimediální tvorby, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Slezská univerzita v Opavě
od 3/2016 Předseda Studentské komory Akademického senátu FPF SU v Opavě
od 3/2017 Člen Studentské komory Akademického senátu SU v Opavě
od 10/2016 Manažer výstav a publikací, Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
od 1/2018 Odborný asistent, Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

publikovaná literatura:

DURCZAK, Ondřej. Ostrava v důchodu: Průvodce po zaniklé slávě. Praha: PositiF. 2015. ISBN 978–80–87407–15–8. 400 s.

DURCZAK, Ondřej. Důkazy objevů: Fotografie ve vědě v letech 1839–1939. Ostrava: FotoD. 2017. ISBN 978–80–906937–0–8. 208 s.

kvalifikační práce (výběr):

DURCZAK, Ondřej. Fotografické publikace o Ostravsku v letech 1948–1989. Opava. 2014. Bakalářská práce. Slezská univerzita v Opavě. Filozoficko-přírodovědec- ká fakulta. Institut tvůrčí fotografie. Vedoucí práce Jiří SIOSTRZONEK. 154 s.

DURCZAK, Ondřej. Propagujme uhlí a ocel!: Fotografické publikace o Ostravsku ve 20. století. Opava. 2016. Diplomová práce. Slezská univerzita v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Institut tvůrčí fotografie. Vedoucí práce Jiří SIOSTRZONEK. 470 s.

výstavní činnost (výběr):

květen/červen 2018: Zpráva o průmyslu. Město Ostrava ve fotografiích. Miejski Dom Kultury. Katovice (PL) (samostatná)

listopad–prosinec 2017: Asymilacja człowieka w przestrzeni poindustrialnej, Laźnia Łańcuszkowa, Zabrze (PL) (společná)

červen/červenec 2017: Propagujme uhlí a ocel!, Fotografická galerie Fiducia, Ostrava (samostatná). Kurátorka: Dita Pepe

květen/červen 2017: Karvinsko. Galerie Díra v provozu, Důl Hlubina, Ostrava (samostatná)

duben 2017: Ostravsko-Karvinsko. Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava (samostatná)

květen 2015: Ostrava v důchodu. v rámci výstavy 25 let ITF. Dům umění v Opavě (společná)

publikační činnost:

DURCZAK, Ondřej. Fotografické publikace o Ostravsku v letech 1948–1989 In Ostrava 31: Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava: město Ostrava – Archiv města Ostravy. 2017. ISBN: 978–80–906618–8–2, s. 13–58.

DURCZAK, Ondřej. Lidská práce v železárnách: Svébytná publikace průmyslového podniku In Protimluv: Revue pro kulturu. 1–2/2017. ISSN: 1802–0321, s. 81–85

DURCZAK, Ondřej. Obraz Ostravy ve fotografických publikacích In MALURA, J.,TOMÁŠEK, M. (eds): Příroda vs. industriál: Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016. ISBN: 978–80–7464–864–9, s. 183–193

DURCZAK, Ondřej. Fotografické publikace o Ostravsku v letech 1948–1989 In TOPP, I., et al.: Przewodniki w kulturze. 1. vyd. Wrocław: Wydawnictwo Uniwerstetu Wrocławskiego. 2015. ISBN: 978–83–229–3488–3

DURCZAK, Ondřej. Ostrava v důchodu In Życie w śląskim krajobrazie popremysłowym. 1 vyd. Zabrze: Wydawnictwo pokonferencyjne. 2015. ISBN: 978–83–942029–1–5

kurátorská činnost:

Znejistění paměti. Institut tvůrčí fotografie SU v Opavě. Galerie Národní technické knihovny v Praze. 6. 4. – 18. 5. 2018. Spolukurátoři: Štěpánka Stein, Tomáš Pospěch.

Duše na okraji těla / Soul on the Edge of the Body. V rámci mezinárodního fotografic- kého festivalu OFF_festival 2017 na téma Anatomie duše. OD Dunaj, Namestie SNP, Bratislava. 3. listopadu – 17. listopadu 2017. Spolukurátor: Štěpánka Stein.

Klauzurní a diplomové práce 2017: Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Dům umění v Opavě. 27. října 2017 – 7. ledna 2018. Spolukurátor: Vladimír Birgus.

Innere Gebiete / Vnitřní území. České centrum v Berlíně (DE). 20. října – 23. 11. 2017. Spolukurátoři Vladimír Birgus, Václav Podestát, Josef Moucha.

Osobní místa: Mladá česká fotografie / Miejsczaosobiste: Młoda czeska fotografia. Hornoslezské muzeum v Bytomi (PL) / Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. 27. září – 31. října 2017. Spolukurátoři Vladimír Birgus, Václav Podestát, Josef Moucha.

přednášky a příspěvky na konferencích:

17.–18. 9. 2014: Fotografie v zrcadle společenských věd, Dům umění v Opavě, téma Fotografické publikace o Ostravsku v letech 1948–1989

26.–27. 9. 2014: Życie w śląskim krajobrazie popremysłowym, Zabrze (PL) téma Ostrava v důchodu

20.–21. 11. 2014: Przewodniki w kulturze, Wrocław (PL) téma Fotografické publikace o Ostravsku

srpen 2015: Power Flower, Wystawa fotografii, Żory (PL), téma Fotografické publikace o Ostravsku v letech 1948–1989

10.–11. 9. 2015: Příroda vs. industriál: Vytváření prostoru v literatuře, výtvarném umění a filmu, sympozium Ostravské univerzity, Antikvariát a klub Fiducia Ostrava, téma Fotografické publikace o Ostravsku

22. 9. 2016: 59. ročník festivalu Bezručova Opava, Klub Art Opava téma: Fotografie ve vědě a umění v letech 1839–1939

kniha-ovd-durczak

kniha Ostrava v důchodu: Průvodce po zaniklé slávě (2015)

00-obalka-1

kniha Důkazy objevů: Fotografie ve vědě v letech 1839–1939 (2017)

tiskni, přečteno 2780x

Novinky

Sylaby 2018/2019
Termíny konzultací na Horní Bečvě: 14.–16. 12. 2018||| 8.–10. 3. 2019||| 25.–28. 4. 2019||| 20.–23. 6. 2019|||
Termín konzultací pro zájemce o studium je 12. 1. 2019, přihláška: Přihláška na konzultační den pro zájemce o studium 2019/2020.(přihláška na konzultaci)
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Více aktualit

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení