MgA. Jan J. Dvořák, Ph.D.

Funkce: pedagog
Vyučuje: Užitá fotografie I a II, Volný seminář, Reklamní fotografie I
E-mail: Janjdvorak@o2active.cz
Telefon: 603 572 283
Adresa: Patočkova 47, 169 00 Praha 6

Po maturitě na gymnáziu (1989) absolvoval katedru fotografie pražské FAMU (1997). Magisterská diplomní práce (pod pedagogickým vedením prof. Vladimíra Birguse) Pražské povstání ve fotografii byla oceněna Českým literárním fondem. Na téže škole v roce 2006 obhájil disertační práci, zabývající se životaběhem a tvorbou fotoreportéra Karla Hájka. Studoval rovněž sociologii na UK (1989 – 91) a masovou komunikaci na FSV UK (1998 – 2000).

Během studia na FAMU získával praktické profesní zkušenosti jako externí fotoreportér zpravodajského deníku Prostor. Po absolutoriu působil jako volný fotograf, spolupracoval s hudebními vydavatelstvími, periodiky, reklamními agenturami, architekty, designéry, firmami.

Od roku 2006 vyučuje na Střední škole reklamní a umělecké tvorby Michael – především předměty, týkající se reklamy, masmediální komunikace a historického vývoje fotografie. Od roku 2008 zde působí jako vedoucí pedagog reklamní tvorby. Je hlavním autorem a editorem publikace Jak dělat dobrou reklamu (Michael 2014; spolu se Z. Štěpánkem a D. Jelínkovou). Přednáší také na Vysoké škole kreativní komunikace.

Ve volné tvorbě se zabývá klasickou černobílou fotografií, snímanou v plenéru.

Publikoval v periodicích: Lidové noviny, Literární noviny, MF Dnes, Architekt, Prostor, Mladý svět, Kmen, Listy o fotografii, Strategie, Marketing a média.

Podílel se na vzniku (společně s P. Štechou a F. Šlapalem) reprezentativní fotografické publikace Česká národní banka. Rekonstrukce 1997 – 2000 (nakladatelství Prostor, 2000).

Vytvořil obrazový doprovod pro monografii architekta Pavla Janáka (N. Kiesling: Pavel Janák. Arbor vitae, Praha, 2011).

Další příklady fotografických realizací: katalogy a obrazová prezentace firem Techo, Preciosa, Moravská gobelínová manufaktura Valašské Meziříčí. Publikace, prezentující designovou i architektonickou tvorbu Bořka Šípka pro společnosti Ajeto, Arzenal, Scaralux a Scarabas. Monografie Space house (Burian, Hájek, Hradečný, Šépka architekti). Obálky alb Josefa Suka (vydavatelství Lotos) či skupin Pražský výběr a Žlutý pes (vydavatelství Bonton).

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek

tiskni, přečteno 384x

Novinky

Obhajoby a státnice: 11.–13. 9. 2017 Přijímací zkoušky do navazujícího a magisterského a do doktorského studia: 14. 9. 2017 Exkurze na Měsíc fotografie a OFF festival v Bratislavě: 2.–5. 11. 2017. Obhajoby bakalářských a diplomových prací a státnice proběhnou 12. 1. 2018. Konzultace pro zájemce o studium na ITF FPF SU v sobotu 13. 1. 2018 od 9 hodin na FPF SU v Opavě.
Termíny konzultací na Horní Bečvě: 13.–15. 10. 2017 15.–17. 12. 2017
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení