Institut tvůrčí fotografie vydal dosud nejobsáhlejší jubilejní katalog

26. 11. 2021 Pá 18.15 od Ondřej Durczak | Aktuálně
01

Již na několika jubilejních výstavách Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě byl představen velký česko-anglický katalog 30+ 30 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě / 30 Years of the Institute of Creative Photography FPF Silesian University in Opava. Navazuje tak na tradici příprav těchto bilančních publikací vydávaných každých pět let od patnáctého jubilea ITF. Tentokrát jde o dosud nejrozsáhlejší publikaci s 396 stranami, mimořádně dobře vytištěnou brněnskou tiskárnou Helbich na kvalitním matném papíru.

Institut tvůrčí fotografie se během své třicetileté historie postupně vypracoval mezi jednu z předních středoevropských škol, na které lze fotografii na vysokoškolském stupni studia. Během těchto třech dekád absolvovaly školu stovky studentů, z nich mnozí se dnes výborně uplatňují nejenom jako profesionální fotografové, ale také jako kurátoři, pedagogové či pracovníci muzeí a galerií. Například polovinu současných pedagogů Institutu tvůrčí fotografie tvoří jeho absolventi. Mimo české studenty se na školu hlásí a úspěšně ji absolvují uchazeči z Polska, Slovenska a dalších zemí.

Práce na katalogu trvaly souběžně s přípravou velké výroční expozice chystané pro Dům umění, kostel sv. Václava a galerii KUPE v Opavě bezmála rok a půl. Během té doby se podařilo nashromáždit nejlepší doktorské, diplomové, bakalářské a klauzurní fotografické projekty a jejich vybrané ukázky prezentovat v katalogu. Podobně se postupovalo při přípravě letošních a loňských bilančních výstav. Expozice ke třiceti letům ITF byly uspořádány v roce 2020 v Uměleckoprůmyslovém muzeu – Domě U Černé Matky Boží UPM v Praze a v Domě umění v Bratislavě a v letošním roce Domě umění, kostele sv. Václava a galerii KUPE v Opavě, v Městském muzeu v Zabrzu, Galerii současného umění v Opolí, na veletrhu Art Market Budapest, v Open Gallery v Bratislavě a Galerii současného umění BWA v Katovicích. Navzdory pandemickým omezením tak vznikly většinou velmi rozsáhlé expozice zahrnující nejnovější práce desítek studentů a nedávných absolventů, ale i nejlepších nezapomenutelných absolventů ITF. Vedle fotografických souborů byl vždy představen výběr nejkvalitnějších disertačních, diplomových a bakalářských teoretických prací, autorských fotografických knih studentů a publikací pedagogů. Hlavní podíl na přípravě výstav a katalogu 30+ měli kurátoři výstav a editoři Vladimír Birgus, Ondřej Durczak a Michał Szalast. Katalog by ale nevznikl bez velké pomoci dalších pedagogů, pracovníků a doktorandů ITF – především Josefa Mouchy, Karla Poneše, Václava Podestáta, Lukáše Lamly, Davida Macháče, Lukáše Horkého a Jiřího Žižky. Graficky katalog upravil zkušený designér Vladimír Vimr, texty do angličtiny přeložili Derek a Marzia Patonovi. Autory úvodních textů jsou rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja, děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě Irena Korbelářová a vedoucí ITF Vladimír Birgus.

Necelé tři čtvrtiny obsahu zaplňují reprodukce ukázek fotografických souborů studentů a absolventů ITF koncipovaných volně od intimních rodinných motivů přes současná celospolečenská témata, přes inscenované výjevy, portréty, fotografie architektury a krajiny až po experimentální a konceptuální tvorbu. Široká škála stylů a témat dokládá, že ITF není úzce specializovanou školou, ale dává prostor všem aktuálním trendům fotografické tvorby.

Následují anotace k vybraným, zpravidla obtížněji čitelným souborům. Další strany pak chronologicky katalogizují veškeré dosavadní teoretické bakalářské, diplomové a disertační práce, což je užitečná pomůcka nejen pro studenty, ale i pro badatele v oblasti fotografie. O tom, že mnohé z těchto závěrečných prací se mohou pochlubit invenčním grafickým zpracováním, svědčí reprodukce více než tří desítek jejich obálek. Některé z těchto prací, které jsou často významným obohacením historiografie české, slovenské a polské fotografie, se podařilo vydat knižně, podobně jako řadu studentských autorských publikací, jak to dokládají další ilustrace. Katalog 30+ obsahuje také soupis nejdůležitějších skupinových výstav pořádaných ITF během uplynulých tří dekád, publikační činnosti pedagogů, nejvýznamnějších ocenění studentů a mnoho dalších užitečných seznamů, které vypovídají o různorodých a rozsáhlých aktivitách této fotografické školy. Tyto seznamy oživují fotografie zachycující atmosféru v místě setkávání pedagogů se studenty v Opavě či na Horné Bečvě či na různých mimoškolních akcích.

Součástí katalogu jsou také reprodukce plakátů a fotografie z některých skupinových výstav ITF, mezi nimiž byly expozice v tak z důležitých institucích jakými jsou Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Fotografie Forum Frankfurt ve Frankfurtu nad Mohanem, Photokina v Kolíně nad Rýnem, Muzeum historie Katovic, Dům umění v Bratislavě či Palác brabantských vévodů v Lille. V publikaci nechybí ani obálky řady katalogů ITF nebo některých knih, jejichž autory jsou současní pedagogové. I když hlavní obrazová část představuje hlavně tvorbu současných studentů a nedávných absolventů z období po roce 2015, téměř stovka menších snímků v závěru katalogu připomíná práce významných autorů, kteří Institut absolvovali dříve. Mnozí z nich, jako třeba Dita Pepe, Tomáš Pospěch, Jolana Havelková, Evžen Sobek, Bára Prášilová, Lucia Nimcová, Andrej Balco, Pavel Maria Smejkal, Rafał Milach, Tomasz Liboska a další, jsou dnes známí i na mezinárodní fotografické scéně.

Obsáhlý katalog, který je díky kompletně dvojjazyčným textům určen pro domácí i zahraniční publikum, dobře dokládá, jak velkou cestu Institut tvůrčí fotografie urazil od skromných začátků v roce 1990.

Ondřej Durczak

Katalog je ke stažení zde.

02

Následují ukázky dvoustránek katalogu:

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek

0

Novinky

T E R M Í N PRO „PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY“ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA NA ITF je 31. 7. 2024.
Termín státní závěrečné zkoušky, obhajoby a přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia: 11. – 13. 9. 2024
Konzultace pro studenty proběhne na Horní Bečvě v termínu 11. – 13. 10. 2024
Konzultace pro studenty proběhne v Opavě v termínu 13.- 15. 12. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení