Institut tvůrčí fotografie má dva nové doktory – Michala Luczaka a Krzysztofa Szewczyka

10. 9. 2018 Po 18.24 od Ondřej Durczak | Aktuálně

151a6972 Obhajoby disertačních prací a akademického titulu Ph.D. dne 7. 9. 2018

foto: David Macháč

Dne 7. 9. 2018 obhájili na Institutu tvůrčí fotografie doktorský titul dva studenti – Michal Luczak a Krzysztof Szewczyk. V komisi zasedali kromě kmenových profesorů a docentů ITF také profesoři a docenti z VŠVU v Bratislavě: prof. Václav Macek, doc. Bohunka Koklesová a doc. Jana Hojstričová. Předsedou komise byl prof. Vladimír Birgus, dalšími členy byli prof. Jindřich Štreit, doc. Václav Podestát, doc. Jiří Siostrzonek, doc. Pavel Mára, doc. Tomáš Pospěch a doc. Josef Moucha.

První obhajující doktorand Michal Luczak si pro zpracování své disertační práce Fotografie a narace, mají fotografie schopnost vyprávět? vybral široké téma fotografické narace. Prezentoval v ní problémy související s přenesením názvosloví souvisejícího s narací v literatuře a filmu do fotografie a snažil se analyzovat odlišnosti objevující se v tomto médiu vztahujícímu se ke zpracování nalezené skutečnosti. Skeptický je ke snahám stavět fotografii do role média vyprávějícího příběh. Snaž í se ukázat, jak se snímky z dokumentárního nebo reportážního pohledu mění v přítomnosti textu nebo jinych fotografií. Uvedené příklady z tisku a fotografickych knih v jeho práci poukazují na široké možnosti, které samotné médium svym uživatelům nabízí.

Druhým doktorandem, který úspěšně obhájil titul Ph.D. byl Krzysztof Szewczyk se svou disertační prací Fotografie v Horním Slezsku od roku 1945 do současnosti. Práce pojednává o fotografii v průmyslové oblasti Horního Slezska. Popisované jevy byly zasazeny do kontextu proměn probíhajících v polské fotografii v letech 1945–2018. Autor si kromě snahy o vymezení otázky kladl za cíl uspořádat a systematizovat informace o různých hlediscích fungování místní fotografické společnosti obsažených v existujících, leč rozptýlených materiálech a doplnil je o nová fakta. Navíc tato práce upozorňuje na podstatnou roli, jakou při utváření tvůrčího chování na poli umělecké fotografie hrály místní organizace amatérů a profesionálů, odhaluje jejich vztahy s úřady, prezentuje důsledky systémových změn v devadesátých letech a konsekvence přestavby institucionálního modelu.

151a6987–1 Krzysztof Szewczyk, Jindřich Štreit, Vladimír Birgus, Michal Luczak a Jiří Siostrzonek

0

Novinky

Sylaby 2018/2019
Termíny konzultací na Horní Bečvě: 11.-13. 10. 2019 ||| 13.-15. 12. 2019 ||| 6.-8. 3. 2020 ||| 23.-26. 4. 2020 ||| 18.-21. 6. 2020. ||| Termín pro podání přihlášky do doktorského studia: 15. 8. 2019 ||| Termín státnic a přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského a do doktorského studia v září 2019: 2.–6. 9. 2019
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .
Logo ITF, nové

Více aktualit

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení