Přihlášky ke studiu ITF do akademického roku 2019/2020 je možné podat do 28. 2. 2019

6. 2. 2019 St 22.00 od Ondřej Durczak | Aktuálně
prihlasky-2019–2020-web

Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně probíhá dvoukolově.

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

V prvním kole (talentová zkouška) zájemci o studium zašlou spolu s vyplněnou přihláškou soubor 15 fotografií, který by měl ve vhodném výběru reprezentovat jejich volnou fotografickou tvorbu, dále výtvarně pojatý autoportrét a soubor 3–5 kusů fotografických ilustrací volně vybraného románu nebo básnické sbírky. Dále je potřeba zaslat reprodukce všech fotografií na DVD, index všech fotografií (tisk formátu A3),odborný životopis s přehledem dosavadního odborného studia či absolvovaných fotografických kurzů a tvůrčích dílen, účastí na výstavách a dosavadní publikační činnosti.

Uchazeči všechny tyto náležitosti zasílají na adresu

Studijní oddělení
Bezručovo náměstí 1150/13
746 01 Opava

Zkušební komise z řad pedagogů ITF posoudí všechny došlé práce, ohodnotí je a sestaví pořadník uchazečů po prvním kole. Zájemci, kteří se v prvním kole přijímacích zkoušek dobře umístili, jsou pozváni ke druhému kolu.

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ve druhém kole přijímacích zkoušek se uchazeči podrobí testům ze základní orientace v dějinách fotografie, fotografické technice, dějinách výtvarného umění, dějinách literatury, hudby a filmu, obecné historii a dalších předmětů a absolvují ústní pohovory.

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDCKÉ FAKULTĚ SU V OPAVĚ

Podmínky zde

ELEKTRONICKÁ E-PŘIHLÁŠKA

INFORMACE O BAKALÁŘSKÉM STUDIU NA ITF

ZKUŠEBNÍ TESTY PRO DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

0

Novinky

Termíny konzultací na Horní Bečvě: 13.-15. 12. 2019 ||| 13.-15. 3. 2020 ||| 23.-26. 4. 2020 ||| 18.-21. 6. 2020 ||| Termín konzultací pro uchazeče o studium: 11. 1. 2020
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .
Logo ITF, nové

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení