Přihlášky ke studiu ITF do akademického roku 2019/2020 je možné podat do 28. 2. 2019

6. 2. 2019 St 22.00 od Ondřej Durczak | Aktuálně
prihlasky-2019–2020-web

Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně probíhá dvoukolově.

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

V prvním kole (talentová zkouška) zájemci o studium zašlou spolu s vyplněnou přihláškou soubor 15 fotografií, který by měl ve vhodném výběru reprezentovat jejich volnou fotografickou tvorbu, dále výtvarně pojatý autoportrét a soubor 3–5 kusů fotografických ilustrací volně vybraného románu nebo básnické sbírky. Dále je potřeba zaslat reprodukce všech fotografií na DVD, index všech fotografií (tisk formátu A3),odborný životopis s přehledem dosavadního odborného studia či absolvovaných fotografických kurzů a tvůrčích dílen, účastí na výstavách a dosavadní publikační činnosti.

Uchazeči všechny tyto náležitosti zasílají na adresu

Studijní oddělení
Bezručovo náměstí 1150/13
746 01 Opava

Zkušební komise z řad pedagogů ITF posoudí všechny došlé práce, ohodnotí je a sestaví pořadník uchazečů po prvním kole. Zájemci, kteří se v prvním kole přijímacích zkoušek dobře umístili, jsou pozváni ke druhému kolu.

DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ve druhém kole přijímacích zkoušek se uchazeči podrobí testům ze základní orientace v dějinách fotografie, fotografické technice, dějinách výtvarného umění, dějinách literatury, hudby a filmu, obecné historii a dalších předmětů a absolvují ústní pohovory.

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDCKÉ FAKULTĚ SU V OPAVĚ

Podmínky zde

ELEKTRONICKÁ E-PŘIHLÁŠKA

INFORMACE O BAKALÁŘSKÉM STUDIU NA ITF

ZKUŠEBNÍ TESTY PRO DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

0

Novinky

Katalog Tři dekády ITF 1990–2020 ke stažení .
tridekady
Výstava Tři dekády v Praze: od 19. 6. 2020 do 27. 9. 2020 ||| Zahájení výstavy 30 let ITF v Opavě: 8. 4. 2021 ||| Konzultace pro studenty v Opavě: 20.-23. 8. 2020 ||| Testy a ústní zkouška pro přijímací řízení v Opavě: 29.-31. 7. 2020 ||| Státnice a přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia: 7. – 11. 9. 2020 ||| Konzultace Horní Bečva: 16. – 18. 10. 2020. |||
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Více aktualit

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení