Circus Unigeo: Unigeo festival 2019

22. 3. 2019 Pá 13.20 od Ondřej Durczak | Aktuálně
circusunigeoforweb

Letošní UNIGEO festival bude zahájen ve čtvrtek dopoledne. Hlavním důvodem je předpověď počasí, která slibuje ideální podmínky během samotné prezentace.

Instalace proběhnou od 10.30 hodin do 12.15 hodin. Samotný festival bude zahájen po valné hromadě kolem 14.30. Dovolte mi upřesnění, že festival je určen studentům a tedy ti jediní jsou oprávnění vystavovat. Těšíme se na hojnou účast.


The UNIGEO festival Will start on Thursday morning. The reason for decision is the weather forecast which promises ideal conditions during the exhibitions.

The installation will take place from 10.30am to 12.15pm and the exhibitions will start after the general meeting about 14.30pm. Let me clarified that the festival installations are stated for students only. We will happy for plentiful participation.

CIRKUS UNIGEO

CIRKUS BUDE!

Přátelé, kamarádi, už je to jisté a potvrzené!

Na louce před hotelem Duo se o poslední dubnové sobotě zastaví věhlasný cirkus UNIGEO. Týmu promotérů, se podařilo s estrádní agenturou ITF a s vlastníky Duo pozemků vyjednat, že se tato velkolepá fotopanoptikální show zastaví při svém tažení uměleckým světem také na Horní Bečvě.

K vidění budou podivnosti, před kterými i divá zvěř zaleze do hlubin beskydských lesů a do zimy nevyleze. Můžete nám věřit, že to nejsou plané sliby. Již devětkrát měli horalové v okolí přehrady možnost ochutnat pořádné porce obrazové zvrácenosti, barevného kýče i drásavé temnoty lidských duší. Zážitky z podívané zvané UNIGEO se již staly součástí zdejších legend a bájí.

Letos to bude ještě větší, bláznivější, odvážnější i děsivější. Citkus UNIGEO je esencí toho nejlepšího i nejhoršího, co lze v současné fotografické tvorbě spatřit. A vy můžete být toho všeho součástí!

Nechte své fotografie létat na visuté hrazdě! Předveďte drezúru emocí a instalujte své snímky s akrobatickou odvahou! Ukažte světu krkolomnější věci, než je obyčejné přeříznutí asistentky nebo zmizení celoživotní fotografické sbírky profesora Birguse!

Odhoďte study a zábrany staňte se součástí připravované cirkusové show!

Sledujte stránky ITF a také zprávy ve vašich mailových schránkách. Brzy se dozvíte víc. Šapito cirkusu UNIGEO se už začíná stavět.

Váš eskamotér Ivo Žídek a posádka první maringotky Krystyna Dul, Martin Janošek, Barbora Kudelová, David Macháček, Michal Szalast a Adam Wiltsch.

Kontakt : unigeo@email.cz

Cyrk UNIGEO

BĘDZIE CYRK!

Przyjaciele to pewne i potwierdzone! Słynny cyrk UNIGEO rozstawi się na łące przed hotelem Duo w ostatnią sobotę kwietnia. Zespołowi promotorów udało się wynegocjować z estradową agencją ITF i właścicielami DUO ziemscy że ten spektakularny pokaz fotopanoptyczny rozstawi się również, podczas swego tournée po artystycznym świecie, w Horní Bečvě.

Do zobaczenia będą dziwy, przed którymi nawet dziki zwierz ucieknie w głąb beskidzkich lasów i aż do zimy nie wyjdzie. Możesz nam zaufać, że to nie są fałszywe obietnice. Już dziewięć razy mieli górale, w okolicach tamy, okazję skosztować dużej porcji perwersji, kolorowego kiczu i wstrząsającej ciemności ludzkiej duszy. Wrażenia ze spektaklu zwanego UNIGEO stały się już częścią lokalnych legend i mitów. W tym roku będzie to jeszcze większe, bardziej szalone, odważniejsze i bardziej przerażające. Cyrk UNIGEO to kwintesencja tego najlepszego i najgorszego, co można zobaczyć we współczesnej fotografii. Wy możecie być częścią tego wszystkiego!

Pozwólcie swoim zdjęciom latać na trapezie! Pokażcie tresurę emocji i zainstalujcie swoje zdjęcia z akrobatyczną odwagą! Pokażcie światu bardziej karkołomne rzeczy, niż zwykłe przecięcie asystentki lub zniknięcie, zbieranej przez całe życie, kolekcji fotografii profesora Birgusa!

Odrzućcie kalkulacje i zahamowania, stańcie się częścią nadchodzącego pokazu cyrkowego!

Oglądajcie strony ITF oraz wiadomości w skrzynkach pocztowych. Wkrótce dowiecie się więcej. Namiot cyrku UNIGEO jest już w budowie. Wasz kuglarz Ivo Žídek i załoga pierwszego cyrkowego wozu Krystyna Dul, Martin Janošek, Barbora Kudelová, David Macháček, Michal Szalast i Adam Wiltsch.

Kontakt : unigeo@email.cz

0

Novinky

30let2
Termín pro podání přihlášky do bakalářského studia: 31.5.2020 ||| Zahájení výstavy 30 let ITF v Opavě: 8.4.2021
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .
Logo ITF, nové

Více aktualit

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení