Arkadiusz Gola obhájil titul doktor

9. 12. 2020 St 09.44 od Ondřej Durczak | Aktuálně
arek

V pátek 4. prosince obhájil pedagog a doktorand Arkadiusz Gola titul doktor před zkušební komisí složenou z profesorů a docentů ITF předsedy komiser prof. PhDr. Vladimíra Birguse, školitele prof. Mgr. Jindřicha Štreita, dr. h. c., doc. Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D., doc. MgA. Pavla Máry, doc. Mgr. Václava Podestáta, doc. Mgr. Josefa Mouchy, doc. Mgr. MgA. Tomáše Pospěcha, Ph.D. a externích členů prof. Ing. PhDr. Václava Macka CSc. a doc. Mgr. Ireny Armutidisové.

MgA. Arkadiusz Gola obhájil svou disertační práci na téma "Novinářská fotografie ve Slezsku ve dvou největších regionálních denících „Trybuna Robotnicza” a „Dziennik Zachodni” od roku 1945 do současnosti.

Disertační práce Novinářská fotografie ve Slezsku ve dvou největších regionálních denících „Trybuna Robotnicza” a „Dziennik Zachodni” od roku 1945 do současnosti má za cíl popsat na období pětasedmdesáti let komplikované dějiny novinářské fotografie v Horním Slezsku. Tento popis je realizován tak, že ukazuje hlavně profily fotoreportérů pracujících v tomto období. Do značné míry jsou to tedy jejich vyprávění, které utvářejí pravdu o časech, ve kterých mohli žít a fotografovat. Analýza současnosti vycházející z historie dvou novinových subjektů umožňuje vysvětlit mnoho komplikovaných obsahů. Dnes je fotografie díky široké interpretaci a volnému přístupu k médiím, i těm tzv. sociálním, často v opozici k etickému kodexu fotoreportéra z doby před digitálními médii. Je zřejmé, že stojíme na prahu velkých právních omezení týkajících se publikování nepravdivých obsahů. Publikace poukazuje také na široké možnosti, které nabízí rychle se vyvíjející technika nejen v souvislosti s poskytováním informací pro novinářské fotografie.

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek

obrazek Školitel Jindřich Štreit s Arkadiuszem Golou

obrazek
obrazek

0

Novinky

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení