Soutěž fotografických publikací 2022 Středoevropského domu fotografie

19. 11. 2022 So 16.29 od Ondřej Durczak | Aktuálně
knihy06

Jedním z doprovodných akcí 32. ročníku Měsíce fotografie Bratislava byla i soutěž a výstava fotografických publikací vydaných v letech 2021–2022 ve střední a východní Evropě. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo přes šedesát knih ze Slovenska, Česka, Polska, Maďarska, Litvy, Estonska, Slovinska, Bulharska, Rakouska a dalších zemí střední a východní Evropy. Porota ve složení Jana Hojstričová, Josef Moucha a Thomas Licek vybrala ve dvou kategoriích šest titulů a udělila jedno čestné uznání. Výstava všech soutěžních publikací je v průběhu listopadu situována v prostoru bratislavského Domu umění ve druhém patře.

Vítězem v kategorii Historická fotografie se stala kniha kurátora fotografie a nových médií v Moravské galerii v Brně Jiřího Pátka Alexandr Skalický – Sestup bílé čáry: Konceptuální fotografie 80. let, který fotografické dílo nezávislého fotografa, publicisty a památkáře. Publikace je výjimečná tím, že prostřednictvím díla fotografa, jehož konceptuální fotografie se vyznačují nekonvenčním přístupem, nabízí také zasazení do kontextu umělecké tvorby ovlivňované životem v Československu v období socialismu.

I publikace, která se umístila na druhém místě, Fenomén Zbrojovka fotografa Romana Franca, je zasazena do období ČSSR, k tématu života v socialismu se však dostává jinak než přes optiku tvorby jednotlivce. Dobové charakteristiky a hodnoty společnosti zachycuje prostřednictvím zpřístupnění unikátního souboru fotografií z archivu legendárního brněnského závodu. Hlavním hrdinou knihy tedy není osoba, ale místo, které v sobě nese mikropříběhy množství lidí – pracujících, zaměstnanců podniku.

Třetí místo získala publikace The Photography and the Love Poem , kterou maďarský dům fotografie Mai Manó v Budapešti pořídil v souvislosti s nedávnou výstavou experimentální fotografické série, jejíž organickou částí jsou básně o lásce, a kterou v průběhu dvaceti let od r. 2009. 1975 do r. 1975 1995 vytvořila významná maďarská fotografka a interdisciplinární umělkyně Orshi Drozdik, tvořící v Maďarsku a USA.

Kategorii Současné fotografie jednoznačně ovládla publikace Kurz (The Evolution of the Empire 1988–2022) fotografa Mariusze Foreckého. Jeho fotografie, mapující vývoj států, které po zániku Sovětského svazu začaly formovat svou tvář a bojovat o svou identitu, jsou v aktuálním kontextu podle Foreckého spíše než archivem vývoje jednotlivých zemí bývalého sovětského bloku svědectvím proměny a vývoje nového impéria ohrožujícího myšlenky humanismu, za které se musí neustále někde bojovat. Na výjimečnosti četným fotografiím přidává nový rozměr aktuální situace, kterou v době jejich vzniku autor ještě nemohl tušit.

Druhé místo v této kategorii získala debutová publikace Zuzany Pustaiové One Day Every Day, která je sice z úplně jiného soudku, ale přece je světová – nápaditě stylizovanými fotografiemi poukazujícími na různé způsoby vlivu společnosti na jednotlivce a jeho vnímání sebe a okolí nereaguje ve světě, ale na fenomény současné společnosti a prožívání jednotlivce, je tedy světovou v jiném slova smyslu. Prostřednictvím motivů každodennosti a vizuálních podnětů charakterizujících kulturní vzorce, společenské normy či nepsaná pravidla, podtržených atypickou knižní vazbou podává vizuálně působivé svědectví současné doby a řadí se mezi přední publikace v kategorii současné fotografie nejen na středoevropském knižním trhu.

Také publikace Solitude, která získala třetí místo v kategorii současné fotografie, se tematicky přiklání k zobrazení vnitřního prožívání jednotlivce – fotograf Barnabás Neogrády Kiss v ní umělecky zachycuje svou zkušenost s rezidenčním pobytem v Academie Schloss Solitude, který začal 14-denní. Prvek karantény, který je v paměti společnosti stále velmi živou vzpomínkou, se pro autora stal elementem formujícím nejen jeho rezidenční pobyt, ale také jeho vlastní uměleckou perspektivu. Fotografie, které během rezidence vytvořil se tak staly nejen působivou dokumentací pobytu ovlivněného autentickou zkušeností, ale také jakýmsi záznamníkem, svědectvím vývoje autorova uměleckého jazyka.

Porota se rozhodla udělit i čestné uznání, a to za soustavnou tvůrčí práci a kulturní přínos v oblasti fotografie Vydavatelství Univerzity Palackého a Muzeu umění v Olomouci za Edici Olomoučtí fotografové, jejímž cílem je zmapovat život a dílo v Olomouci působících významné. V soutěži edici reprezentoval soubor dosud vydaných čtyř svazků, které představují dílo mistra ženských aktů a portrétů Miloslava Stibora, autentického dokumentaristy Petra Zatloukala, avantgardisty Karla Kašpaříka a postmoderního solitéra Michala Kalhouse.

knihy07
obrazek
obrazek
obrazek

0

Novinky

T E R M Í N PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA ITF je 31. 3. 2024.
T E R M Í N Y: *** 3. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 22.-24. 3. 2024 *** 4. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 2.-5. 5. 2024 *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení