Výstava fotografií Vladimíra Kozlíka Per Universum v Galerii Opera v Ostravě

27. 9. 2023 St 21.30 od Ondřej Durczak | Aktuálně
kozlik

Vladimír Kozlík Per Universum

Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava, 5. 10. – 13. 12. 2023.

Pořadatelé: Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby Michael v Praze a Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě.

Kurátoři: Jaroslav Fišer a Zdeněk Lhoták

Vladimír Kozlík (1953 – 2021) vystudoval na FAMU v Praze obor umělecká fotografie (1976), následovala umělecká aspirantura na AMU (1986) a habilitace pro obor Filmové, televizní a fotografické umění a nová média – fotografie na AMU (2001). Od roku 1979 působil jako externí vyučující na FAMU, v roce 1986 se stal kmenovým pedagogem, v letech 1999–2002 zastával na FAMU funkci vedoucího katedry fotografie. Od roku 2008 byl vedoucím oboru fotografie na Střední škole pro reklamu a umění Michael a o tři roky později stál u akreditace Vyšší odborné školy Michael. V roce 2016 se stal prorektorem pro uměleckou a tvůrčí činnost a garantem oboru Vizuální tvorba na Vysoké škole kreativní komunikace (VŠKK) v Praze. V letech 1991–1996 byl předsedou správní rady Asociace profesionálních fotografů České republiky, od roku 2006 byl členem správní rady Fotofora. Zabýval se výtvarnou fotografií, obrazovou poezií a příběhem, koncipoval tematické okruhy a multiplikace, cykly, například Asfaltové krajiny, Vzpomínky, Horizonty, Prožitky, Soukromé vesmíry. Propojoval fotografii a hudbu. Umělecky byl činný také v oblasti reklamní tvorby a fotografie do architektonických celků (plakáty, katalogy, kalendáře, obálky publikací, velkoplošné fotografické kompozice a solitérní abstrahované obrazy). Měl 24 samostatných výstav v tuzemsku i v zahraničí a podílel se na 130 skupinových výstavách u nás a ve světě.

Získal řadu ocenění – např. v USA Gold Certificate od WCPP (1989), v České republice cenu Ministerstva kultury ČR a Památníku národního písemnictví v Praze „Nejkrásnější kniha roku“ za fotografickou publikaci Hovory s Chan-Šanem (1991). Svými pracemi je zastoupen ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Národního muzea fotografie, Muzea umění v Olomouci, ve sbírce Pražského domu fotografie, Galerie hlavního města Prahy i v soukromých sbírkách. Je autorem publikací Hovory s Chan-Šanem (Prostor, Praha 1990), Praga genius loci (Olympia, Praha 1993), Vladimír Kozlík 55 – Slova nestačí (KANT, Praha 2008). V roce 2019 obhájil Petr Štěpán na Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě diplomovou teoretickou práci Vladimír Kozlík: Per Universum, která ve stejném roce vyšla knižně v ostravském nakladatelství FotoD.

Výstavní projekt je realizován za podpory statutárního města Ostravy, oboru Fotografie a nová média Střední školy a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby-Michael a Slezské univerzity v Opavě (grant SGS/1/2023).

0

Novinky

T E R M Í N Y: *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení