Ondřej Durczak vydal novou knihu Vzhůru do dolů!

25. 9. 2023 Po 11.31 od Ondřej Durczak | Aktuálně
ukazka00

Nová fotografická kniha Vzhůru do dolů! Fotografické album průmyslového a kulturního dědictví uhelného hornictví ostravsko-karvinského revíru

Kniha Vzhůru do dolů! připomíná prostřednictvím více než 450 fotografií vybrané historické mezníky hlubinné těžby ostravsko-karvinského revíru. Tento region je s těžbou černého uhlí nerozlučně spjat hospodářsky, sociálně, kulturně i historicky. Hornictví vždy stálo na počátku těžkého průmyslu a bylo klíčovým odvětvím hospodářství celé naší země.

Mnohovrstevnatý a pestrý obrazový soubor této knihy nabízí archivní i současné pohledy nejen na důlní závody, ale i do jejich slojí, koksoven, dělnických kolonií a sídlišť, hornických škol, prodejen, rekreačních středisek nebo na slavnosti a svátky či hornická umělecká díla.

Pozůstatky z hornického prostředí jsou pro nás vzrušující a přitažlivé. V posledních desetiletích se často proměnily v kulturní památky. Fascinují nás také zastaralé a chátrající průmyslové monumenty – zvláštním způsobem totiž kombinují krásu s ošklivostí. Publikace se snaží zprostředkovat atmosféru tohoto podivuhodného důlního světa. Pro někoho může být průvodcem po zachovalém kulturním a industriálním dědictví, současně však může sloužit jako vzpomínka pro ty, kteří činné doly pamatují.

296 stran a více než 450 fotografií.

DURCZAK, Ondřej. Vzhůru do dolů!: fotografické album průmyslového a kulturního dědictví uhelného hornictví ostravsko-karvinského revíru. 1. vydání. Ostrava: Durczak Ondřej – FotoD, 2023. 295 stran. ISBN 978–80–908415–3–6.

Projekt je realizován s finanční podporou a za spolupráce:
Moravskoslezského kraje, agentury MSID v rámci programu POHO 2030;
statutárního města Ostravy v rámci programu a akce FAJRONT!!!;
Státního fondu kultury České republiky;
Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě;
Nadace Landek Ostrava;
státního podniku DIAMO;
akciové společnosti OKD.

Za podpory Slezské univerzity v Opavě v rámci projektu SGS/1/2023 Česká, slovenská a polská fotografie 21. století (2023).

Články:

Důlní vozík ve křoví. Fotograf Ondřej Durczak namíchal výbušný i nostalgický drink Vzhůru do dolů!

Haldžoři, opučoři, bago a další neobyčejné taje Ostravy na historických fotkách

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek

0

Novinky

T E R M Í N Y: *** 2. konzultace v akademickém roce 2023/2024 proběhne v Opavě ve dnech 15.-17. 12. 2023 *** 3. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 22.-24. 3. 2024 *** 4. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 2.-5. 5. 2024 *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024 Konzultace pro zájemce o studium na ITF proběhne v sobotu 20. 1. 2024 v Opavě.

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení