Výstava fotografií Darji Adamczyk

5. 6. 2024 St 10.37 od Ondřej Durczak | Aktuálně
darja01

Soubor Darji Adamczyk je pokračováním autorčina příběhu o zkušenostech s poruchami příjmu potravy. Leitmotivem je vztah „tělo – jídlo“ a zdůrazňuje jeho nejednoznačnost, pod kterou jej lze chápat. Z pohledu zdravého člověka je jídlo jen jídlo, potěšení a je palivem pro život. Pro nemocného člověka jsou to emoce. Extrémní, nestabilní, neoprávněného původu, nepříjemné až brutální. Tato série symbolizuje autorčin vztah – vnímání jídla a jeho působení na její tělo. Ukazuje, jakým emocím čelila v pro ni nejtěžších chvílích a jaké následky jsem kvůli nim utrpěla.

Daria Adamczyk – umělkyně, fotografka. Studentka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Zabývá se fotografií jako hlavním médiem, ale experimentuje i s koláží a videem. Kombinuje různé techniky a vizuální formy, neomezuje se na jednu formu či trend, hledá, zkoumá, prožívá.

PL:

Seria jest kontynuacją opowieści o moich doświadczeniach z zaburzeniami odżywiania. Relacja „ciało – jedzenie” wyznacza motyw przewodni, kładąc nacisk na jej dwuznaczność pod którym może być rozumiana. Z perspektywy osoby zdrowej jedzenie to tylko jedzenie, przyjemność i paliwo do życia. Dla osoby chorej są to emocje. Skrajne, niestabilne, nieuzasadnionego pochodzenia, przykre a nawet brutalne. Seria ta symbolizuje moją relację- postrzeganie jedzenia i jego oddziaływania na moje ciało. Przedstawia z jakimi emocjami zmierzałam się w najtrudniejszych dla mnie chwilach oraz jakie konsekwencje przez to ponosiłam.

Daria Adamczyk – artystka wizualna, fotografka. Studentka na wydziale Fotografii Kreatywnej Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie. Zajmuje się fotografią jako głównym medium ale eksperymentuje również z kolażem i wideo. Łączy różne techniki jak i formy wizualne nie ograniczając się do jednej formy czy nurtu, poszukuje, bada, doświadcza.

darja02

0

Novinky

T E R M Í N PRO „PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY“ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA NA ITF je 31. 7. 2024.
Termín státní závěrečné zkoušky, obhajoby a přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia: 11. – 13. 9. 2024
Konzultace pro studenty proběhne na Horní Bečvě v termínu 11. – 13. 10. 2024
Konzultace pro studenty proběhne v Opavě v termínu 13.- 15. 12. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení