Informace k příjímacímu řízení pro navazující magisterské studium a pro doktorské studium oboru Tvůrčí fotografie

17. 7. 2017 Po 20.57 od Ondřej Durczak | Aktuálně
pznavdr

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

TZ: Uchazeč předkládá výstavní soubor 10 fotografií nebo maketu fotografické publikace, DVD s jejich reprodukcemi, index všech fotografií (tisk A3) a teoretickou práci z dějin a teorie fotografie v rozsahu bakalářských diplomových prací na ITF FPF SU v Opavě. Absolventi bakalářského stupně studia Tvůrčí fotografie na FPF SU v Opavě mohou požádat o předložení svého souboru odevzdaného v rámci Státní závěrečné zkoušky. ÚZ: Dějiny fotografie, všeobecný rozhled, orientace v oboru, motivace, rozprava nad vlastní tvorbou.

http://www.slu.cz/…programy/nav

http://www.slu.cz/…a-nova-media

Přijímací zkoušky pro doktorské studium

Předpokladem k přijetí je ukončené studium navazujícího magisterského programu N8204 (Tvůrčí fotografie). Dále je požadováno úspěšné vykonání přijímací zkoušky, znalost běžné i odborné angličtiny, písemná práce z oblasti dějin a teorie fotografie, praktická práce z oblasti tvůrčí fotografie, dobrá orientace v dějinách a teorii fotografie, v dějinách a teorii výtvarného umění, všeobecný kulturně-společenský přehled, projekt doktorského studia, který obsahuje téma disertační práce, základní seznam literatury a metodologická východiska.

http://www.slu.cz/…programy/dok

http://www.slu.cz/…a-nova-media

Podání Elektronické přihlášky:

http://www.slu.cz/…i/2017-2018/

0

Novinky

Obhajoby a státnice: 11.–13. 9. 2017 Přijímací zkoušky do navazujícího a magisterského a do doktorského studia: 14. 9. 2017 Exkurze na Měsíc fotografie a OFF festival v Bratislavě: 2.–5. 11. 2017. Obhajoby bakalářských a diplomových prací a státnice proběhnou 12. 1. 2018. Konzultace pro zájemce o studium na ITF FPF SU v sobotu 13. 1. 2018 od 9 hodin na FPF SU v Opavě.
Termíny konzultací na Horní Bečvě: 13.–15. 10. 2017 15.–17. 12. 2017
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení