Konzultace pro uchazeče o studium dne 5. 3. 2022

Konzultace pro uchazeče o studium dne 5. 3. 2022

Konzultace pro uchazeče o studium pro akademický rok 2022/2023

Studijní program: Tvůrčí fotografie

Na Institutu tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Institut tvůrčí fotografie připravil tradiční lednovou konzultaci pro zájemce o bakalářské kombinované studium Tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně proběhne dvoukolově. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů, druhé kolo: ústní pohovory). Dosavadní výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů u nich neuspěje výběrem nevhodným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládá zkušební komisi (viz informace o studiu). Z těchto důvodů, jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium, realizujeme tuto konzultaci, kterou povedou pedagogové INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Konzultace se uskuteční v sobotu 5. 3. 2022 od 9.00 hodin prezence účastníků v 8.00 hodin v budově Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Bezručovo nám. 14, Opava.

Během konzultace budou zájemci seznámeni s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie i vlastních přijímacích zkoušek, zaměřením písemných testů, doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si budou moci na místě zakoupit). Hlavní částí však budou individuální konzultace s pedagogy ITF (prof. PhDr. Vladimír Birgus, prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c., doc. MgA. Pavel Mára, doc. Mgr. Václav Podestát, doc. MgA. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D., doc. Mgr. Josef Moucha, doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D, MgA. Arkadiusz Gola, Ph.D., Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D., MgA. Karel Poneš, MgA. Dita Pepe, MgA. Mgr. Ondřej Durczak, MgA. Ing. Peter Korček, Mgr. BcA. Michał Szalast, MgA. Roman Vondrouš, MgA. Štěpánka Stein) nad jednotlivými fotografiemi uchazečů s cílem sestavit kvalitní, vyváženou kolekci fotografií pro přijímací talentové zkoušky. Doporučujeme zájemcům přivézt větší počet (cca 20–30, rozhodně ne více) vlastních fotografií pro volný výstavní soubor (pokud možno tematicky i stylově sjednocených), nejlépe ve formátech 18×24 cm – 30×40 cm, dále fotografickou ilustraci a stylizovaný autoportrét.

Do 31. 3. 2022 je pak třeba s přihláškou a dalšími náležitostmi odevzdat soubor 15 ks fotografií reprezentujících volnou tvorbu uchazeče, dále 3–5 ks fotografické ilustrace a 1 ks autoportrétu. Viz http://itf.cz/index.php?…

Bližší informace je možno získat na telefonu +420 603 199 530 a emailu Ondrej.Durczak@seznam.cz – Ondřej Durczak. Ukončení konzultace bude v pozdních odpoledních hodinách. Sledujte webové stránky ITF www.itf.cz.

Na konzultace je potřeba se přihlásit prostřednictvím formuláře do 28. 2. 2022.

Jméno:
Příjmení:
Adresa:
Email:
Telefon
Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?

Konsultacje dla kandydatów na studia 5 marca 2022 r.

Instytut Twórczej Fotografii na Wydziale Filozoficzno – Przyrodniczym Uniwersytetu Śląskiego w Opawie przygotował tradycyjne styczniowe konsultacje dla kandydatów na studia licencjackie. Egzaminy wstępne składają się z dwóch etapów. Pierwszy etap: złożenie teczki, której ocena odbywa się bez obecności kandydata. Drugi etap: rozmowa z kandydatem. Z analizy dotychczasowych wyników egzaminów wstępnych wynika, że wielu kandydatów nie przechodzi do drugiego etapu ze względu na niewłaściwe przygotowanie teczki tzn. zły dobór zdjęć. W odpowiedzi na ten problem organizowane są konsultacje, podczas których pedagogowie Instytutu Twórczej Fotografii merytorycznie i praktycznie pomagają wybrać i ułożyć fotografie.

Konsultacje odbędą się 5. 3. 2022 od godz. 9:00 w budynku Wydziału polityk publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Opawie na Bezručovo náměstí 14 w Opawie. O godz. 8:00 rozpocznie się sprawdzenie obecności zarejestrowanych kandydatów.

Podczas konsultacji będzie można zapoznać się z organizacją zarówno studiów w ITF, jak i egzaminów wstępnych, a także uzyskać informacje dotyczące przygotowania do pisemnych testów i otrzymać listę polecanej literatury (sylaby i niektóre publikacje będzie można zakupić na miejscu). Główną częścią konsultacji będą indywidualne rozmowy z pedagogami ITF (prof. PhDr. Vladimír Birgus, prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c., doc. MgA. Pavel Mára, doc. Mgr. Václav Podestát, doc. MgA. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D., doc. Mgr. Josef Moucha, doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D, MgA. Arkadiusz Gola, Ph.D., Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D., MgA. Karel Poneš, MgA. Dita Pepe, MgA. Mgr. Ondřej Durczak, MgA. Ing. Peter Korček, Mgr. BcA. Michał Szalast, MgA. Roman Vondrouš, MgA. Štěpánka Stein) na temat prac kandydatów w celu wyboru wartościowego i zrównoważonego zestawu fotografii. Prosimy o przywiezienie fotografii do trzech zadań wymaganych w teczce – głównego, ilustracji fotograficznej i stylizowanego autoportretu. Do konsultacji zadania głównego polecamy przywiezienie większej ilości zdjęć (ok. 20 – 30 szt., nie więcej), najlepiej w formacie 18×24 cm – 30×40 cm.

Do dnia 31 marca 2022 r. wraz z wnioskiem i innymi rekwizytami należy złożyć zestaw 15 fotografii przedstawiających nieodpłatną pracę wnioskodawcy, a także 3–5 ilustracji fotograficznych i 1 autoportret. http://itf.cz/index.php?…

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer +420 603 199 530 i wysyłając e-mail do Ondrej.Durczak@seznam.cz – Ondřej Durczak. Konsultacje zakończą się późnym popołudniem. Kurs wymiany wynosi 200 CZK. Śledź stronę ITF www.itf.cz.

Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w konsultacjach przyjmowane są do 28. 2. 2022 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

tiskni, přečteno 21781x

Novinky

Předběžný termín první konzultace v novém akademickém roce pro studenty proběhne na Horní Bečvě 7.–9. 10. 2022.
Logo ITF, nové

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení