Rekrutacja na studia licencjackie w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Twórczej Fotografii FPF SU

27. 12. 2021 Po 19.35 od Ondřej Durczak | Aktuálně
ped_stud01

Procedura rekrutacji 2022/2023

Zgłoszenie online

Charakterystyka programu studiów Fotografia kreatywna

Instytut Twórczej Fotografii Wydział Filozoficzno-Przyrodniczy Uniwersytetu Śląskiego w Opawie umożliwia trzy lata studiów licencjackich oraz kontynuację dwuletnich studiów magisterskich z podstawowych dziedzin artystycznej, dokumentalnej, reportażowej i użytkowej fotografii, a także historii, teorii i krytyki fotografii, uzupełnionych studiami historii sztuki, edycji graficznej i typografii, grafiki komputerowej, komputerowego przetwarzania fotografii, psychologii sztuki, socjologii, historii filmu i innych dyscyplin.

Formuła studiów łączy w sobie studia korespondencyjne, w których studenci wykonują praktyczne ćwiczenia z podstawowych dziedzin fotografii i wysyłają je do pedagogów, za pośrednictwem specjalnego programu internetowego, dla oceny, z regularnym zaocznym studiowaniem i szeregiem kreatywnych warsztatów, plenerów i długoterminowych projektów fotograficznych. Studium kończy obrona praktycznej i teoretycznej części pracy licencjackich oraz egzamin końcowy z historii i teorii fotografii. Absolwenci trzyletniego licencjackiego studium powinni uzyskać podstawowe kwalifikacje uniwersyteckie we wszystkich głównych dziedzinach artystycznej, dokumentalnej i użytkowej fotografii, a także historii, teorii i krytyki fotografii. Najlepsi z nich mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Procedura rekrutacji na studia licencjackie

Egzamin wstępny, na zaoczne studia licencjackie kierunku twórcza fotografia, składa się z dwóch etapów. Kandydaci na studia licencjackie z fotografii kreatywnej wyślą zgłoszenie elektroniczne (https://is.slu.cz/prihlaska/info) do 31 marca 2022 r. i zapłacą 500 CZK za zadania związane z procedurą rekrutacyjną (więcej informacji na temat https://www.slu.cz/…03b44f2d2c4d) i jednocześnie prześlą je na adres: Studijní oddělení FPF Slezské univerzity, Masarykova třída 343/37, CZ-746 01 Opawa:

• zestaw fotografii w maksymalnym formacie 30 i 40 cm: 15 sztuk fotografii jako dowolny zestaw wystawowy, 3–5 sztuk ilustracji fotograficznych swobodnie wybranej powieści lub tomiku poezji i 1 stylizowany autoportret, wydrukowanego indeksu wszystkich fotografii formatu A3 oraz płytę DVD,

• zawodowe CV z przeglądem dotychczasowych studiów lub ukończonych kursów fotograficznych i warsztatów twórczych, udziału w wystawach i dotychczasowych publikacji (tylko na ITF).

W pierwszym etapie (egzamin uzdolnień) komisja egzaminacyjna złożona z pedagogów ITF oceni wszystkie przesłane prace, nada im punktacje oraz sporządzi listę oczekujących kandydatów po pierwszej turze.

Urzędowo poświadczona kopia świadectwa maturalnego jest składana przez przyjętych kandydatów przy rekrutacji na studia.

Kandydaci, którzy dobrze zostaną sklasyfikowani w pierwszej turze egzaminów wstępnych, zostaną zaproszeni do drugiej rundy (udział w rozmowie kwalifikacyjnej). Data konsultacji dla osób zainteresowanych studiami zostanie ogłoszona zgodnie z rozwojem pandemii Covid-19. Prosimy śledzić strony internetowe Instytutu Fotografii Twórczej (www.itf.cz) oraz Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego SU (www.fpf.slu.cz) oraz Facebook Instytutu Fotografii Twórczej.

ITF2021 Odkaz zde

PEDAGODZY ORAZ INNI PRACOWNICY ITF

Kierownik: prof. PhDr. Vladimír Birgus

Zastępca kierownika: doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Sekretarz: Ivana Mikolášová

Pedagodzy wydziałowi:
prof. PhDr. Vladimír Birgus
prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.
doc. MgA. Pavel Mára
doc. Mgr. Josef Moucha
doc. Mgr. Václav Podestát
doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
odb. as. MgA. Mgr. Ondřej Durczak
odb. as. MgA. Dita Pepe
odb. as. MgA. Karel Poneš
odb. as. Mgr. BcA. Michał Szalast

Pedagodzy zewnętrzni:

MgA. Marian Beneš, Ph.D.
Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D.
MgA. Jan Brykczyński
MgA. Arkadiusz Gola, Ph.D.
prof. ak. mal. Otakar Karlas
MgA. Ing. Peter Korček
Dr. hab. Mgr. BcA. Rafal Milach, Ph.D.
MgA. Štěpánka Stein
MgA. Roman Vondrouš
MgA. Bc. Miroslav Zeman

Sekretarz naukowy, menedżer wystaw i publikacji: MgA. Mgr. Ondřej Durczak

Kierownik studia, laboratorium i pracowni komputerowej: MgA. David Macháč

Kierownik biblioteki i archiwum: Łukasz Lamla

Dział IT: MgA. Bc. Miroslav Zeman

Studenci zagraniczni: Mgr. BcA. Michał Szalast

0

Novinky

T E R M Í N Y: *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení