PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA INSTITUT TVŮRČÍ FOTOGRAFIE

27. 12. 2021 Po 23.47 od Ondřej Durczak | Aktuálně

ped_stud02 Skupinový portrét studentů a pedagogů ITF v ateliéru v Opavě v srpnu 2021, foto Pavel Mára

Přijímací řízení 2022/2023

Elektronická přihláška

Charakteristika studijního programu Tvůrčí fotografie

Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě poskytuje tříleté kombinované bakalářské a následné dvouleté kombinované magisterské studium základních oblastí výtvarné, dokumentární, reportážní a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie, doplněné o studium dějin výtvarného umění, grafické úpravy a typografie, počítačové grafiky, počítačového zpracování fotografií, psychologie umění, sociologie, dějin filmu a dalších oborů. Tato forma kombinuje korespondenční studium, kdy posluchači zpracovávají praktická cvičení ze základních oborů fotografie a ty prostřednictvím speciálního internetového programu odesílají pedagogům k hodnocením, s běžným dálkovým studiem a řadou tvůrčích dílen, plenérů a dlouhodobých fotografických projektů. Studium je ukončeno obhajobou praktické a teoretické části bakalářské práce a závěrečnou zkouškou z dějin a teorie fotografie. Absolventi tříletého bakalářského stupně studia by měli získat základní vysokoškolskou kvalifikaci ve všech hlavních oblastech výtvarné, dokumentární a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie. Nejlepší z nich mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Přijímací řízení do bakalářského studia

Přijímací zkouška na kombinované studium programu Tvůrčí fotografie bakalářského stupně probíhá dvoukolově. Uchazeči o studium bakalářského studijního programu Tvůrčí fotografie zašlou do 31. 3. 2022 elektronickou přihlášku (https://is.slu.cz/prihlaska/) a zaplatí poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500 Kč (bližší informace na https://www.slu.cz/…03b44f2d2c4d) a současně zašlou na adresu Studijní oddělení FPF Slezské univerzity, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava:

• soubor vytištěných fotografií ve formátu maximálně 30 × 40 cm: 15 ks fotografií jako volný výstavní soubor, 3–5 ks fotografických ilustrací volně vybraného románu nebo básnické sbírky a 1 ks stylizovaný autoportrét. Dále index (náhled) všech těchto zaslaných fotografií vytištěný na jednom výtisku formátu A3, všechny zaslané fotografie na DVD (tedy 15 ks volný soubor + 3–5 ks ilustrace + 1 autoportrét)

• odborný životopis s přehledem dosavadního odborného studia či absolvovaných fotografických kurzů a tvůrčích dílen, účastí na výstavách a dosavadní publikační činnosti (pouze u oboru Tvůrčí fotografie).

V prvním kole (talentová zkouška) zkušební komise z řad pedagogů ITF posoudí všechny došlé práce, ohodnotí je a sestaví pořadník uchazečů po prvním kole.

Zájemci, kteří se v prvním kole přijímacích zkoušek dobře umístili, budou pozváni do druhého kola, v němž absolvují ústní pohovor.

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení odevzdají přijatí uchazeči při zápisu do studia.

Termín konzultaci pro zájemce o studium bude vyhlášen podle vývoje pandemie Covidu-19. Podrobnější informace budou na www.itf.cz.

Sledujte prosím webové stránky Institutu tvůrčí fotografie (www.itf.cz) a Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU (www.fpf.slu.cz) a Facebook Institut tvůrčí fotografie.

ITF2021 Odkaz zde

PEDAGOGIČTÍ A DALŠÍ PRACOVNÍCI ITF

Akademický rok 2021–2022

Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Birgus

Zástupce vedoucího: doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Tajemnice: Ivana Mikolášová

Pedagogičtí pracovníci:
prof. PhDr. Vladimír Birgus
prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.
doc. MgA. Pavel Mára
doc. Mgr. Josef Moucha
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Podestát
doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.
odb. as. MgA. Dita Pepe
odb. as. MgA. Karel Poneš
odb. as. MgA. Mgr. Ondřej Durczak
as. Mgr. BcA. Michał Szalast

Externí pedagogové:
MgA. Marian Beneš, Ph.D.
Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D.
MgA. Jan Brykczyński
MgA. Arkadiusz Gola, Ph.D.
prof. ak. mal. Otakar Karlas
MgA. Ing. Peter Korček
Dr. hab. Mgr. BcA. Rafal Milach, Ph. D.
MgA. Štěpánka Stein
MgA. Roman Vondrouš

Vědecký tajemník a manažer výstav a publikací: MgA. Mgr. Ondřej Durczak

Správce ateliéru, laboratoří a digitální učebny: MgA. David Macháč

Správce knihovny a archivu: Lukáš Lamla

IT: MgA. Bc. Miroslav Zeman

Zahraniční studenti: Mgr. BcA. Michał Szalast

0

Novinky

T E R M Í N Y: *** 5. konzultace proběhne na Horní Bečvě ve dnech 20.-23. 6. 2024

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení