Konzultace pro uchazeče o studium na ITF 11. 1. 2020

28. 12. 2019 So 23.09 od Ondřej Durczak | Aktuálně
151a0054

Konzultace pro uchazeče o studium pro akademický rok 2020/2021

T V Ů R Č Í F O T O G R A F I E

na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě

Institut tvůrčí fotografie připravil tradiční lednovou konzultaci pro zájemce o bakalářské kombinované studium Tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Přijímací zkouška na kombinované studium oboru tvůrčí fotografie bakalářského stupně proběhne dvoukolově. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů, druhé kolo: písemné testy z dějin fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie a ústní pohovory. Dosavadní výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů u nich neuspěje výběrem nevhodným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládá zkušební komisi (viz informace o studiu). Z těchto důvodů, jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium, realizujeme tuto konzultaci, kterou povedou pedagogové INSTITUTU TVŮRČÍ FOTOGRAFIE Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě . Konzultace se uskuteční v sobotu 11. 1. 2020 od 9.00 hodin, prezence účastníků v 8.00 hodin v budově Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, Bezručovo nám. 14, Opava.

Přihlášení na konzultaci pomocí formuláře v odkazu nebo kontaktováním paní Ivanu Mikolášovou na ivana.mikolasova@fpf.slu.cz nebo telefon +420 553684385 do 10. 1. 2020

Během konzultace budou zájemci seznámeni s organizací studia oboru Tvůrčí fotografie i vlastních přijímacích zkoušek, zaměřením písemných testů, doporučenou literaturou (některá skripta, sylaby a odborné publikace si budou moci na místě zakoupit). Hlavní částí však budou individuální konzultace s pedagogy ITF (prof. PhDr. Vladimír Birgus, prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c., doc. MgA. Pavel Mára, doc. Mgr. Václav Podestát, doc. MgA. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D., MgA. Karel Poneš, MgA. Dita Pepe, doc. Mgr. Josef Moucha, doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D, MgA. Mgr. Ondřej Durczak, MgA. Ing. Peter Korček, Mgr. BcA. Michał Szalast) nad jednotlivými fotografiemi uchazečů s cílem sestavit kvalitní, vyváženou kolekci fotografií pro přijímací talentové zkoušky. Doporučujeme zájemcům přivézt větší počet (cca 20–30, rozhodně ne více) vlastních fotografií pro volný výstavní soubor (pokud možno tematicky i stylově sjednocených), nejlépe ve formátech 18×24 cm – 30×40 cm, dále fotografickou ilustraci a stylizovaný autoportrét.

Do 31. 3. 2020 je pak třeba s přihláškou a dalšími náležitostmi odevzdat soubor 15 ks fotografií reprezentujících volnou tvorbu uchazeče, dále 3–5 ks fotografické ilustrace a 1 ks autoportrétu. Viz https://www.slu.cz/…jimacirizeni.

obrazek
151a0033
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek
obrazek

0

Novinky

30let2
Termíny konzultací na Horní Bečvě: 23.-26. 4. 2020 ||| 18.-21. 6. 2020 ||| Termín pro podání přihlášky do bakalářského studia: 31.5.2020 ||| Zahájení výstavy 30 let ITF v Opavě: 8.4.2021
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .
Logo ITF, nové

Více aktualit

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení