Štěpánka Bieleszová: TŘI DEKÁDY. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě 1990-2020.

3. 7. 2020 Pá 22.48 od Ondřej Durczak | Aktuálně

07-krzysztof-goluch-z-cyklu-v-praci-2018 Krzysztof Gołuch

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Dům U Černé Matky Boží, 19. 6. – 27. 9. 2020

Sumarizující výstava „3 dekády“ připomíná třicetiletou existenci jednoho z nejvýznamnějších domácích vysokoškolských učilišť fotografie. Za posledních deset let je to další z několika výstav, která se komplexně věnují výsledkům činnosti Institutu tvůrčí fotografie. V roce 2011 se na celkem dvanácti místech (Brno, Praha, Oxford, Kolín n. Rýnem, Bratislava ad.) konala přehlídka „Opavská škola fotografie“ s podtitulem „Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě“.1 V roce 2015 se pak podařilo navázat s dalším výstavním projektem „25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské Univerzity v Opavě“.2 Z řady přehlídek na zahraničních festivalech a v předních muzeích a galeriích vynikaly školní expozice na festivalu Transphotographiques v Lille a v galerii Frankfurt Foto Forum ve Frankfurtu nad Mohanem, obě uskutečněné v roce 2018. Velká výstava Made in Opava loni představila v Muzeu historie Katovic práce několika desítek polských studentů a absolventů. Současná výstava „3 dekády“ koncepčně navazuje na předchozí bilance a přináší ve dvou expozičních blocích jak aktuální výběr ze studentských prací, tak také připomíná úspěšné absolventy, kteří se již etablovali v uměleckém provozu. Širší pohled dotváří ještě dvě projekce s díly dalších studentů3 a „nezapomenutelných“ absolventů.4

Výstavní kolekce byla sestavena z prací od čtyřiceti autorů. Kurátoři (Vladimír Birgus, Ondřej Durczak a Michał Szalast za ITF a Jan Mlčoch za UPM) přitom kladli důraz na studentské práce z posledních pěti let. Řada studentů již za ně stihla získat významná ocenění. V hlavní výstavní sekci je vystaven např. cyklus Resonance, od polsko-lucemburské autorky Krystyny Dul, představený v roce 2019 na festivalu v Arles. Dul propojila do jednoho celku nalezené archivní staré snímky a výstřižky z časopisů, které našla ve svém domě po bývalém majiteli, s vlastními fotografiemi do vrstevnaté koláže, která vypráví fiktivní příběh o touhách, emocích a vzpomínkách starého muže, jehož autorka osobně nikdy nepotkala. Na výstavě se objeví i sugestivní barevné portréty Hany Connor a Filipa Jandourka, zachycující bangladéšské venkovany, hledající práci v přelidněné metropoli Dháce. Zájem o zachycení života v exotických zemích projevili také Daniel Šperl (soubor Japonsko) a Robert Barca, který se zabývá postupující globalizaci současné Číny. Expresivnější pohled z prostředí největšího čínského města Šanghaje vystavila Katarína Pleskot Kollárová. Z prací Oldřicha Malachty kurátoři vybrali fotografie ze subjektivního obrazového projektu Arménie.

Portrét, v případě autora Marka Matuštíka skupinový, zachycuje v cyklu Náplavy příběhy rodin, které odešly z Prahy na venkov a tráví i se sousedy volný čas na zahradách s bazény grily. Aktuální formy černobílé portrétní fotografie prezentují ukázky z cyklu Monumenty od Ondřeje Žižky a Dělnící od Romana France. Citlivou introspekcí je fotografický Atlas žen od Doroty Holubové, která s osobním nasazením sleduje život ohrožených a týraných žen v chráněných domovech. Snímky z domovů kombinuje s portréty jednotlivých žen, které však před identifikací a dalším napadáním chrání rozostřeným filtrem. Méně vážné, ale s psychologickým akcentem zpracované portréty pražských herců přinesla Zuzana Veselá v souboru Fantasma. Naopak, velmi osobní a emotivní téma postiženého dítěte a jeho obětavé matky již zhruba pět let zpracovává v souboru, Až budu malý Jana Habalová, aktuálně oceněná 3. cenou v soutěži Osobnost české fotografie do 30 let. Podobnému tématu, uplatnění handicapovaných v běžném životě a v pracovním procesu, se již několik let věnuje např. polský fotograf Krzysztof Gołuch. Na výstavě jsou k vidění jeho výtvarně mimořádně působivé barevné fotografie z cyklu V práci z roku 2018. Poměrně malé zastoupení má krajinářská fotografie. Lukáš Tofan v cyklu Sila zachytil předimenzovaná betonová sila, ničící panoramata mnoha českých měst a vesnic. A Lukáš Horký v cyklu Město věnoval pozornost rozličným formám globalizace a ekologických destrukcí.

Řadu portrétů a fotograficko-sociologických studií v hlavní části výstavy proporčně doplňuje i řada dalších konceptuálních či intermediálních souborů. Nechybí inscenované výjevy, zátiší a fragmenty těl a různých objektů ze souboru Mrtvá žába od Andrey Malinové, oceněného na Prague Photo 2019 cenou pro mladé fotografy. Autorka v něm spojuje téma smrti s inscenovanou a módní fotografií. Martin Faltejsek vytvořil v cyklu Stav beztíže osobité autoportréty v přírodním prostředí. Groteskní retro příběhy prezentuje ve svém cyklu Pakul Jan Pecháček. Ten s přáteli vytvořil řadu inscenovaných situací, připomínající absurditu doby, kdy v pražském Paláci kultury probíhaly monstrózní komunistické sjezdy. Anna Veronika Křížová v jemném autoreflexivním souboru In vitro kombinovala fragmenty lidského těla a rostlin. Velmi vážné a osobní téma nalezneme v cyklu „RS“ [Roztroušená skleróza] od současné doktorandky institutu Petry Vlčkové, která reakci na vlastní nemoc, se kterou zápasí již dvacet let, pojala jako dlouhodobý konceptuální projekt. O specifických proměnách české společnosti a jejich typických symbolech pojednává soubor fotografií signifikantních předmětů Daniela Huštáka Češi Čechům. Vlastní bolestné vzpomínky invenčně zpracovali Rafał Klimkiewicz v cyklu Dobrý zlý dům a David Macháček v konfrontacích vlastních fotografií a policejních snímků z dopravní nehody.

Expozice představuje i několik aktuálních souborů, které vznikly během současné koronavirové pandemie. Peter Korček v cyklu Tiché město zaznamenal přízračně vylidněné ulice, nákupní centra a nábřeží Bratislavy. Roman Vondrouš ve svých nápaditě komponovaných fotografiích ze současného života v Praze skvěle uplatnil sugestivní hry světel, stínů a barev na motivech života v období karantény. Ivo Žídek a Jan Langer v souboru Životy pod rouškou zkombinovali portréty lidí s rouškami s texty ukazujících jejich zážitky z izolace. K tématu izolace se vztahuje i soubor Macieje Przemyka, ukazující lidi na balkónech činžovních domů ve Vratislavi.

Velkou část mezi vystavujícími zaujímají zahraniční studenti. Až na výjimky jsou hlavně z Polska nebo Slovenska. Bartłomiej Krężołek se v cyklu Child Inside pokusil naznačit podobu vnitřních děsů, které mají často kořeny v dětství. Jacenty Dędek v cyklu Portrét provincie, který vznikal více než šest let, předkládá dokumentární fresku o životě mimo hlavní centra. Fotografie z cyklu Mechanismus od doktoranda institutu Mariusze Foreckého sledují vývoj společnosti v Polsku v letech 1988 až 2019. Knižní verze, vydaná nadací Pix.house, získala titul Fotokniha roku 2019 v polské soutěži Grand Press Photo. Svým pohledem na soudobou polskou společnost přispěla i Konstancja Nowina Konopka fotografiemi ze souboru Bůh, čest, vlast a moře, metaforicky ukazujícími prolínání německých, židovských a polských vlivů v přímořském městě Sopoty. Nejen ekologický, ale i nostalgický a velmi emotivní náboj mají fotografie Krzysztofa Racońě, který se dlouhodobě zabývá problematikou života a životního prostředí ve španělském městě Alicante, kde sám v posledních letech žije. Tomasz Jodłowski v soboru Cesta života dokumentuje aktéry extrémního závodu. Arkadiusz Ławrywianiec se se svých symbolicky vyznívajících snímcích Zaměřil na náboženské obřady v polských věznicích. Na možnosti využití žánru zátiší v současné fotografické tvorbě se zaměřili Hiep Duong Chi a Alicja Wróblewska.

V druhé části expozice, kterou kurátoři pracovně pojmenovali Několik nezapomenutelných absolventů pak najdeme výběrově jednotlivé snímky od autorů, kteří si už vybudovali pevné místo ve světě fotografie, jakými jsou Andrej Balco, Matěj Třešňák, Tomáš Hliva, Karel Poneš, Evžen Sobek, Marcin Giba, Dereck Hard, Dita Pepe, Svatopluk Klesnil, David Turecký, Libor Fojtík, Bára Prášilová, Branislav Štěpánek, Tomáš Pospěch, Miroslav Zeman, Rafał Milach, David Macháč, Daniel Poláček, Martin Wágner, Irena Armutidisová, Petr Hrubeš, Anna Gutová, Gabriel Fragner, Jiří Křenek, Jaroslav Kocián, Jolana Havelková, Robert Kiss, Barbora Kuklíková, Dušan Kochol, Jan Mahr, Václav Vašků, Kristýna Erbenová.

Důležitou součástí výstavy jsou i ukázky z teoretických bakalářských, diplomových a disertačních prací, dokládající, že ITF klade větší důraz na historii a teorii fotografie než to u mnoha našich uměleckých škol bývá zvykem.5 Výsledky teoretického a umělecko-historického výzkumu se podařilo poprvé a ve velkém měřítku předvést v roce 2003, a to při příležitosti výstavy ITF bakalářské a magisterské práce 1998–2003. Vladimír Birgus a jeho kolegové uspořádali při této příležitosti i pracovní setkání studentů i pedagogů českých, slovenských i polských vysokých škol, které se zabývají výukou fotografie, kde se o řadě teoretických poznatků a nových zjištěních vedly odborné diskuse. Formát odborné konference, doplněný prezentací aktuální praktické i teoretické tvorby studentů, se pak uplatnil i na dalších setkáních fotografických škol.6

Při příležitosti kulatého výročí školy není od věci připomenout trochu historie a zajímavých jmen. V případě institutu sahá až do sedmdesátých let minulého století, kdy se v rámci činnosti tehdejšího Svazu českých fotografů podařilo, pod názvem Škola výtvarné fotografie, vytvořit specifický edukační systém distančního vzdělávání dospělých fotografů, který měl původní vzor v korespondenčním typu studia Školy slavných fotografů v New Yorku. V čele školy stál v letech 1978 až 1981 brněnský fotograf Karel Otto Hrubý. Od roku 1982 se vedoucím institutu stal Vladimír Birgus, kterému se o několik let později, s pomocí Vojtěcha Bartka, podařilo ve školním roce 1990/1991 začlenit školu, nyní už pod názvem Institut tvůrčí fotografie, do právě založené opavské Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.7 Po Katedře fotografie FAMU v Praze tak vzniklo druhé vysokoškolské pracoviště se specializovaným fotografickým studiem v celém Československu a teprve třetí v postkomunistické části Evropy.8

Vladimírovi Birgusovi se postupně podařilo sestavit pedagogický sbor z předních odborníků, k jakým patřili Ján Šmok, Jindřich Štreit, Miloslav Stibor a Jiří Siostrzonek, k nimž později přibyli Pavel Mára, Václav Podestát, Tomáš Pospěch, Jan Pohribný, Otakar Karlas, Josef Moucha, Štěpánka Stein a další, mezi nimi i čeští, polští a slovenští absolventi ITF Dita Pepe, Tomáš Pospěch, Ondřej Durczak, Peter Korček, Rafał Milach, Jan Brykczyński, Michał Szalast a Arkadiusz Gola.9

Pedagové ITF se také již od začátku věnovali propagaci školy. Sestavovali výstavy z fotografické tvorby studentů a pedagogů institutu, připravoval katalogy.10 Institut řadu let představoval práce svých studentů v Kabinetu fotografie Slezského zemského muzea v Opavě, programově naplňuje i galerii Opera v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, v Domě umění v Opavě a do nedávna, ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci, v Galerii Café Amadeus v olomouckém Arcidiecézním muzeu.11 Práce studentů i pedagogů jsou součástí festivalů a veletrhů, jakými jsou Prague Photo, Mesiac fotografie a OFF festival v Bratislavě, Photokina v Kolíně nad Rýnem, Monat der Fotografie ve Vídni či Fotofestiwal v Lodži, uspořádal však i výstavy v Lyonu, Nimes, Berlíně, Frankfurtu nad Mohanem, Budapešti, Varšavě, Krakově, Bialystoku, Bytomi, Vilniusu, Kyjevě, Moskvě a dalších městech. Institut také pomohl vyprofilovat mnoho kvalitních fotografických osobností.12

Mnoho z nich představilo svoji tvorbu na výstavě Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPS Slezské univerzity v Opavě v roce 2006.13

V uplynulém dvacetiletí se školu podařilo vyprofilovat i v mezinárodním měřítku. Studenti přicházejí nejen z České republiky, ale i Slovenska, Polska, v menší míře i z Německa, Lucemburska, Rakouska, USA, Japonska, Ruska, Běloruska, Ukrajiny nebo Chorvatska. Dnes má Institut tvůrčí fotografie řadu oceněných pedagogů, studentů i absolventů, kteří se pravidelně prokazují rozsáhlou výstavní i publikační činností v národním i mezinárodním kontextu.14

Institut tvůrčí fotografie patří již třicet let k významným univerzitním katedrám, které se důsledně věnují teoretické i praktické výuce fotografie. Za dobu své existence překročil svými aktivitami lokální vzdělávací a umělecký rámec a je pevně usazen ve středoevropském kontextu dalších uměleckých škol (Poznaň, Lodž, Bratislava ad.). Za dobu jeho existence zde působily a dodnes působí výjimečné osobnosti fotografie. O kvalitě školy svědčí i neustále se zvyšující zájem zahraničních studentů, především polských, a není bez zajímavosti, že i značná část jeho pedagogů pochází ze zahraničí. Na institut se také každoročně hlásí zhruba pětinásobně více uchazečů, než jich může být přijato. Škola také postupně získala akreditace na doktorské studium, na habilitační řízení a na řízení pro jmenování profesorem. Mezi jeho absolventy dnes najdeme řadu známých jmen. Ať už je to jedna z prvních absolventek institutu Irena Armutidisová, dnes děkanka Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nebo Roman Vondrouš a Rafal Milach, vítězové soutěže World Press Photo či Lucia Nimcová a Bára Prášilová, laureátky cen Oskar Barnack Award a Hasselblad Masters. Mnoho absolventů také působí na vysokých i středních školách, řada z nich se také uplatňuje v novinářské praxi či v editorských a kurátorských pozicích.

Štěpánka Bieleszová

________________________

1 Brno, Divadlo Reduta – Národní divadlo Brno, 1. 4. – 2. 5. 2010; Praha, Galerie GAMU, 12. 4. – 11. 6. 2010; Oxford, University of Oxford, Linacre College, 19. 5. – 10. 9. 2010; Köln, Photokina, Academy meets Photokina, 21. – 26. 9. 2010; Bratislava, Mesiac fotografie, Open Gallery, 6. – 30. 11. 2010; Ostrava, Galerie Opera, Národní divadlo moravskoslezské; 14. 10.2010 – 20. 1. 2011; Liberec, Galerie U Rytíře, radnice, 11. 1. – 17. 2. 2011; Praha, Prague Photo, Mánes, 4. – 10. 4. 2011; Warzawa, Galeria Klimy Bocheńskiej, 10. – 30. 5. 2011; Vilnius, Prospektor Galerija, září 2011; Opava, září – říjen 2011; Ústí nad Labem, Setkání a výstava fotografických škol, Galerie Emila Filly / Galerie Armaturka, říjen – listopad 2011.

2 Dům umění, Opava 14. 5. – 28. 6. 2015; Galéria Medium, VŠVU, Bratislava (Mesiac fotografie Bratislava) listopad 2015.

3 Autoři zastoupení v projekci: Krzysztof Gołuch, Agnieszka Ostrowska, Michaela Hrubá, Arkadiusz Ławrywianiec, Tomáš Zumr, Mia Köhlerová, Lenka Sedláčková, Lenka Grabicová, Tomasz Tyndyk, Agnieszka Michalak, Alicja Brodowicz, Jan Dytrych, Zuzana Capoušková, Eva Skaláková, Michaela Holly, Marcin Płonka, Marlena Jabłońska, Martin Pašta, Miroslav Zeman, Magdalena Walkowiak, Vladimíra Kotra, Petr Toman, Damian Chrobak, Karolina Ćwik, Jana Hunterová, Daniel Laurinc, Artur Reszko, Lena Jakubčáková, Adrian Wykrota, Martin Janošek, Mateusz Kowalik, Michaela Kročáková, Mariusz Forecki, Marek Zakrzewski, Jadwiga Janowska, Kristýna Vacková, Krzysztof Orłowski, Aleksandra Zegar, Marta Režová, Martina Koubková, Michał Adamski, Katarzyna Sagatowska, Jana Grznáriková, Dávid Doroš, Arkadiusz Gola ad.

4 Oddíl Několik nezapomenutelných absolventů: Dita Pepe, Jaroslav Kocián, Tereza Vlčková, Bára Prášilová, Barbora a Radim Žůrkovi, Barbora Kuklíková, Tomáš Pospěch, Jolana Havelková, Evžen Sobek, Andrej Balco, Jan Langer, Václav Vašků, Lucia Nimcová, Dereck Hard, Ondřej Žižka, Daniel Poláček, Dagmara Vyhnálková, Irena Armutidisová, Branislav Štěpánek, Anna Gutová, Gabriel Fragner, Václav Vašků, Vladimír Kiva Novotný, Libor Fojtík, Miroslav Zeman, Martin Wágner, Jiří Křenek, Radovan Kodera, Zuzana Zbořilová, David Macháč, Anna Grzelewska, Matěj Třešňák, Milan Illík, Michaela Spurná, Kristýna Erbenová, Rafał Milach, Julie Štýbnarová, Karel Poneš, Tomáš Chadim, Jan Brykczyński, Adam Pańczuk, Katarzyna Sagatowska, Marcin Giba, Maga Sokalska ad.

5 Řadu z těchto prací se podařilo vydat knižně, všechny jsou zveřejněny na webových stránkách ITF.

6 Například to byla setkání při příležitosti těchto výstav: Šestka / 6 českých fotografických škol, Pražský dům fotografie, Praha 2006. – Obraz, v kterém žijeme. Práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých uměleckých školách. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2013.

7 O rok později se institut stal součástí nové Slezské univerzity v Opavě jako akreditované vysokoškolské pracoviště. Postupně získal akreditace pro navazující magisterské studium, doktorské studium i pro habilitační řízení a pro řízení pro jmenování profesorem.

8 Fotografie se do roku 1990 vyučovala v zemích sovětského bloku jenom na pražské FAMU a na Vysoké škole pro grafiku a knižní umění v Lipsku. Další fotografické katedry a ateliéry později vznikly na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ostravské univerzitě, Vysokém učení technickém v Brně a jiných školách.

9 Ke stabilnímu jádru pedagogického sboru, kam patřili Miroslav Bílek (1937–2000), Milan Borovička (1925–2011), Vojtěch Sapara (1923–2004), Miroslav Myška (1946), Miloslav Stibor (1927–2011), se přidali nejprve Miloslav Vojtěchovský (1947) a Tomáš Fassati (1952). Později přibyl Aleš Kuneš (1954). Od roku 1982 zde vyučoval obor reportáž vedoucí semináře reportážní fotografie na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze Antonín Braný (1954–2010). V profilu výuky se objevily nové tematické výukové okruhy jako byla teorie fotografie, dějiny fotografie, dějiny výtvarných umění. 6V institutu jako hosté přednášeli například Stefan Wojnecki, Andrzej Florkowski, Antonín Dufek, Ĺubo Stacho, Antonín Kratochvíl, Jiří Hanke, Jan Šibík, Bohunka Koklesová, Ivan Pinkava, Václav Jirásek, Jiří David, Miro Švolík, Dana Kyndrová, Joanna Kinowska, David Gaberle a další.

10 15 let Institutu výtvarné fotografie, Fotografijos Galerija, Kaunas 1986. Reprízy ve Vilniusu, Šiauliai, Brně, Praze, Chebu, 1986. – 20 let Institutu výtvarné fotografie. Reprízy v Praze, Chebu, Katowicích, 1991. – Institut tvůrčí fotografie 25/5 (1996–1998), Slezské zemské muzeum, Opava 1996. Reprízy Ostrava, Poznaň, Cheb, Cieszyn, Prostějov, Praha. Ve spolupráci s Vojtěchem Bartkem a Jiřím Siostrzonkem. – Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie, Dům umění, Opava 2001. Reprízy Ostrava, Poznaň. – Institut tvůrčí fotografie – Konfrontace. Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity, Pražský dům fotografie, Praha 2002. Repríza v Českých Budějovicích. – Diplomové a klauzurní práce 1998–2003, Dům umění a minoritský klášter, Opava 2003. Reprízy v roce 2004 v Galerii Opera v Ostravě, Fotogaleria „pf“ v Poznani, Fuji Film Fotografijos Galeria v Kaunasu, Galerie 4 v Chebu. – Patnáct. Patnáctý rok Institutu tvůrčí fotografie, Pražský dům fotografie, Praha 2005. – Vladimír Birgus (ed.), Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPS Slezské univerzity v Opavě/ Graduates. Institute of Creative Photography FPF Silesian University in Opava 1991–2006, Slezská univerzita, Opava, 2006.

11 Galerie Café Amadeus fungovala v letech 2009–2017.

12 například Irena Armutidisová, Jolana Havelková, Tomáš Pospěch, Evžen Sobek, Dita Pepe, Jiří Křenek, Petr Hrubeš, Vít Šimánek, Jan Mahr, Barbora Kuklíková, Vojtěch V. Sláma, Bára Prášilová, Tereza Vlčková, Martin Wágner, Barbora a Radim Žůrkovi, Svatopluk Klesnil, Dan Materna, David Turecký, Ondřej Durczak, Lucia Nimcová, Radovan Kodera, Andrej Balco, Pavel Maria Smejkal, Dušan Kochol, Marcin Giba, Kuba Dąbrowski, Andrzej Kramarz, Anna Orlowska nebo Stephanie Kiwitt.

13 Vladimír Birgus (ed.), Absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPS Slezské univerzity v Opavě/Graduates. Institute of Creative Photography FPF Silesian University in Opava 1991–2006, Slezská univerzita, Opava, 2006.

14 Studenti ITF získali mnoho významných ocenění – třeba Evžen Sobek obdržel Grand prix v mezinárodní soutěži mladých fotografů Mio Photography v Ósace, ve stejné soutěži získal Rafal Milach 2. a Martin Říha 3. cenu, Ditě Pepe-Hornsteinerové a Janu Vacovi byla v Německu udělena cena Kodaku pro mladé fotografy, Roman Vondrouš získal první, a Tomasz Lazar druhou cenu v soutěži World Press Photo, Lucia Nimcová vyhrála Oskar Barnack Award a Central European Bank Photography Award a stala se laureátkou Ceny Oskara Čepana, Tereza Vlčková obdržela Grand Prix BMW Lyon Septembre de la photo, Tomasz Lazar vyhrál Grand Prix na mezinárodním festivalu fotografie v Lodži, Anna Orlowska získala hlavní cenu na festivalu Fotofever v Bruselu, Jan Brykczyński zvítězil v soutěži Syngenta Photography Awardatd. Studenti ITF získali desítky cen v soutěži Czech Press Photo i v obdobných soutěžích novinářské fotografie na Slovensku a v Polsku.

obrazek Jana Habalová

obrazek Anna Křížová

obrazek Bartolomiej Krezolek

obrazek Robert Barca

obrazek Lukáš Horký

obrazek Krystyna Dul

obrazek Marek Matuštík

obrazek Oldřich Malachta

obrazek Jan Pecháček

obrazek Konstancja Nowina Konopka

obrazek Hana Connor a Filip Jandourek

obrazek Maciej Przemyk

obrazek Peter Korček

obrazek Roman Vondrouš

0

Novinky

Katalog Tři dekády ITF 1990–2020 ke stažení .
tridekady
Výstava Tři dekády v Praze: od 19. 6. 2020 do 27. 9. 2020 ||| Zahájení výstavy 30 let ITF v Opavě: 8. 4. 2021 ||| Státnice a přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia: 7. – 11. 9. 2020 ||| Konzultace Horní Bečva: 16. – 18. 10. 2020. ||| 11.–13. 12. 2020 (pravděpodobný termín)
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Více aktualit

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení