Na Institutu tvůrčí fotografie letos absolvoval již šestý doktor

11. 10. 2022 Út 10.41 od Ondřej Durczak | Aktuálně

DurDr01 Komise státní doktorské zkoušky a nový doktor Ondřej Durczak se svou disertační prací

Ve čtvrtek 6. října 2022 úspěšně absolvoval své doktorské studium na Institutu tvůrčí fotografie MgA. Mgr. Ondřej Durczak. Obhájil svou mimořádně obsáhlou teoretickou disertační prací „Fotografické publikace severní Moravy a Slezska“ o 1312 stranách s 2293 reprodukcemi a praktická část disertační práce s názvem Bruntálsko. Letos tak byl již šestým doktorem Institutu tvůrčí fotografie. Teoretická práce je výsledkem dlouhodobého výzkumu doktoranda. Vyčerpávajícím způsobem charakterizuje, analyzuje a kriticky hodnotí nejen nejvýznamnější fotografické knihy regionu, ale uvádí je v širokém společenském, kulturním a politickém kontextu celého Československa.

Soubor barevných fotografií Bruntálsko je osobitým průvodcem po městské krajině a architektuře okresu Bruntál. Jde sice na první pohled o úzkostné motivy a scény, ale sám autor prostředí neironizuje ani nekritizuje, ale snaží se zaznamenat mizející artefakty a reálie minulých desetiletí.

Školitelem Ondřeje Durczaka byl doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. Předsedou zkušební komise byl prof. Mgr. Jindřich Štreit, D. h. c. a členy byli z ITF prof. PhDr. Vladimír Birgus, doc. MgA. Pavel Mára, doc. Mgr. Josef Moucha, doc. Mgr. Václav Podestát, doc. MgA. Mgr. Tomáš Pospěch, Ph.D. a z jiných škol prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola múzických umění, Bratislava) a doc. Mgr. Irena Armutidisová (Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně). Oponenty práce byli prof. Vladimír Birgus a doc. Irena Armutidisová.

V první polovině letošního roku úspěšně dokončilo studium oboru Tvůrčí fotografie na ITF pět jiných doktorů: MgA. Mgr. Michaela Hrubá, Ph.D.MgA. Jana Hunterová, Ph.D., MgA. Krzysztof Kowalczyk, Ph.D., MgA. Marek Malůšek, Ph.D.a MgA. Katarzyna Sagatowska, Ph.D.

Rozsáhlou disertační práci (463 stran) MgA. Michaely Hrubé, Ph.D. „Přemysl Kobllic: fotograf a publicista“ už vydalo knižně Národní technické muzeum v Praze, knižní vydání disertačních prací MgA. Jany Hunterové a MgA. Katarzyny Sagatowské se připravuje. Další 4 studentky a studenti doktorského studia na ITF by měli obhajovat disertační práce na jaře 2023.

DurDr02
DurDr03

DurDr04 Obálka teoretické disertační práce

0

Novinky

Termín 2. konzultace v akademickém roce 2022/2023 pro studenty proběhne v termínu 16.-18. 12. 2022 Konzultace pro uchazeče o studium proběhnou v sobotu 21. 1. 2023
Logo ITF, nové

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR

loga ke stažení