Konzultace pro uchazeče o studium na ITF 13. 1. 2018 / Instytut Twórczej Fotografii przygotował tradycyjne styczniowe konsultacje dla kandydatów na studia licencjackie 13. 1. 2018

20. 12. 2017 St 22.57 od Ondřej Durczak | Aktuálně
bb4a6874

Institut tvůrčí fotografie připravuje tradiční lednovou konzultaci pro zájemce o bakalářské kombinované studium tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Přijímací zkouška proběhne dvoukolově.

Přihlášky na konzultaci je třeba zaslat předem prostřednictvím FORMULÁŘE

Instytut Twórczej Fotografii na Wydziale Filozoficzno – Przyrodniczym Uniwersytetu Śląskiego w Opawie przygotował tradycyjne styczniowe konsultacje dla kandydatów na studia licencjackie.

Zgloszenia i informacja FORMULÁŘE

obrazek
obrazek
obrazek
obrazek

Institut tvůrčí fotografie připravuje tradiční lednovou konzultaci pro zájemce o bakalářské kombinované studium tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Přijímací zkouška proběhne dvoukolově. (První kolo: talentová zkouška bez osobní přítomnosti uchazečů – přihlášky spolu s fotografiemi a profesním životopisem je třeba poslat na studijní oddělení FPF SU, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava do konce února 2018, druhé kolo proběhne v červnu: písemné testy z dějin fotografie a výtvarného umění, všeobecného přehledu a techniky fotografie a ústní pohovory). Dosavadní výsledky přijímacích talentových zkoušek ukazují na skutečnost, že celá řada uchazečů u nich neuspěje nevhodným nebo nevyváženým výběrem souboru fotografií, které předkládá zkušební komisi (viz informace o studiu). Z těchto důvodů, jako odbornou praktickou pomoc zájemcům o studium, realizujeme tuto konzultaci, kterou povedou pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

prof. PhDr. Vladimír Birgus,

prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.,

doc. MgA. Pavel Mára,

doc. Mgr. Václav Podestát,

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.,

doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.,

doc. Mgr. Josef Moucha,

MgA. Dita Pepe,

MgA. Mgr. Ondřej Durczak,

MgA. Karel Poneš,

MgA. Marek Malůšek,

MgA. Štěpánka Stein.

V úvodu budou účastníci seznámeni s podmínkami přijímacího řízení a doporučenou literaturou, potom budou do cca 17. hodiny probíhat individuální konzultace prací uchazečů. Konzultace se uskuteční v sobotu 13. 1. 2018 od 9.00 hodin, prezence účastníků od 8.00 hodin v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, Bezručovo nám. 13, Opava.

Přihlášky na konzultaci je třeba zaslat předem prostřednictvím FORMULÁŘE

Instytut Twórczej Fotografii na Wydziale Filozoficzno – Przyrodniczym Uniwersytetu Śląskiego w Opawie przygotował tradycyjne styczniowe konsultacje dla kandydatów na studia licencjackie. Egzaminy wstępne składają się z dwóch etapów. Pierwszy etap: złożenie teczki, której ocena odbywa się bez obecności kandidáta (28. 2. 2018). Drugi etap: testy pisemne z historii fotografii, historii sztuki, wiedzy ogólnej, techniki fotograficznej oraz rozmowa z kandydatem. Z analizy dotychczasowych wyników egzaminów wstępnych wynika, że wielu kandydatów nie przechodzi do drugiego etapu ze względu na niewłaściwe przygotowanie teczki tzn. zły dobór zdjęć. W odpowiedzi na ten problem organizowane są konsultacje, podczas których pedagogowie Instytutu Twórczej Fotografii

prof. PhDr. Vladimír Birgus,

prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c.,

doc. MgA. Pavel Mára,

doc. Mgr. Václav Podestát,

doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.,

doc. Mgr. MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.,

doc. Mgr. Josef Moucha,

MgA. Dita Pepe,

MgA. Mgr. Ondřej Durczak,

MgA. Karel Poneš,

MgA. Marek Malůšek,

MgA. Štěpánka Stein

merytorycznie i praktycznie pomagają wybrać i ułożyć fotografie. Konsultacje odbędą się 13. 1. 2018 od godz. 9:00 w budynku Wydziału Filozoficzno – Przyrodniczego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie na Bezručovo náměstí 13 w Opawie. O godz. 8:00 rozpocznie się sprawdzenie obecności zarejestrowanych kandydatów.

Zgloszenia i informacja FORMULÁŘE

0

Novinky

Sylaby 2018/2019
Termíny konzultací na Horní Bečvě: 14.–16. 12. 2018||| 8.–10. 3. 2019||| 25.–28. 4. 2019||| 20.–23. 6. 2019|||
Termín konzultací pro zájemce o studium je 12. 1. 2019, přihláška: Přihláška na konzultační den pro zájemce o studium 2019/2020.(přihláška na konzultaci)
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Více aktualit

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení